กฎหมาย พ.ร.บ จราจร พ.ร.บ ยึดใบขับขี่ ใบขับขี่ ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์

20 กันยายนนี้ เริ่มใช้ พ.ร.บ. จราจรใหม่ ใบขับขี่ดิจิตอล-ตัดแต้มเต็มรูปแบบ

หลังจากทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ได้ปรับปรุงมาตรา 31/1 ว่า “ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด…

Home / AUTO / 20 กันยายนนี้ เริ่มใช้ พ.ร.บ. จราจรใหม่ ใบขับขี่ดิจิตอล-ตัดแต้มเต็มรูปแบบ

หลังจากทางเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับที่ 12 ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่ได้ปรับปรุงมาตรา 31/1 ว่า “ในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอตรวจ ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว” ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

cars

ซึ่งใน 20 กันยายน 2562 ก็จะมีการบังคับใช้ พ.ร.บ. กฎหมายใหม่ล่าสุดสำหรับผู้ขับขี่ ตำรวจจราจร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการใช้งานใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบที่กำลังเป็นกระแสอยู่ ณ ขณะนี้ แต่ผู้ขับขี่ยังควรแนบใบขับขี่ของจริง หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ในการให้เจ้าหน้าที่ฯ ตรวจสอบควบคู่กันด้วย

cars

ในกรณีที่ผู้ขับขี่กระทำความผิด ทางเจ้าหน้าที่ฯ จะทำการเปรียบเทียบปรับ บันทึกข้อมูลความผิดลงใบสั่ง แล้วส่งต้นขั้วไปยังสถานีตำรวจหรือหน่วยงานจราจรเพื่อทำการตัดแต้มที่มีทั้งหมด 12 แต้ม หากถูกตัดครบ 12 แต้ม จะถูกพักใบอนุญาตขับขี่ 90 วัน หากผู้ขับขี่เสียค่าใช้จ่าย อบรมการขับขี่ และสอบผ่านก็จะได้รับแต้มคืน ทั้งนี้ในแต่ละความผิดก็จะมีการตัดจำนวนแต้มที่แตกต่างกันไป แต่ภายใน 1 ปี หากผู้ขับขี่กระทำความผิดครบ 4 ครั้ง ก็จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทันที

cars

สำหรับผู้ขับขี่ที่ต่อภาษีประจำปี แต่ยังไม่ได้จ่ายค่าปรับ ก็จะได้รับป้ายวงกลมชั่วคราว ซึ่งมีอายุ 30 วันนับจากที่นายทะเบียนออกให้ แต่ผู้ขับขี่สามารถจ่ายค่าปรับพร้อมกับต่อภาษีประจำปีร่วมกันได้ และยังได้รับป้ายวงกลมฉบับจริงทันที

นอกจากนี้ ทางเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการจราจร หากพบการผู้กระทำผิดกฏจราจร แล้วไม่พบผู้ขับขี่หรือผู้ที่ครอบครองรถ ก็จะทำการส่งใบสั่งพร้อมหลักฐานการกระทำผิดผ่านไปรษณีย์ ไปยังที่อยู่ของเจ้าของรถแทนการวางไว้กับรถแบบเดิมอีกด้วย

X