nissan คาราวานบรรเทาทุกข์นิสสัน น้ำท่วม นิสสัน ผู้ประสบอุทกภัย อุทกภัย

คาราวานบรรเทาทุกข์นิสสัน มอบสิ่งของบริจาคให้กับผู้ประสบภัย ณ อุบลราชธานี

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ได้จัดคาราวานบรรเทาทุกข์ร่วมกับสื่อมวลชน เพื่อส่งมอบสิ่งของบริจาค อันได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นให้กับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งล่าสุด “ในช่วงฤดูฝนนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมที่มีความลำบากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ พนักงานและเพื่อนๆสื่อมวลชนของเราได้พร้อมใจกันนำข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น จากความปรารถนาดีส่งมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ราเมช นาราสิมัน ประธาน นิสสัน…

Home / AUTO / คาราวานบรรเทาทุกข์นิสสัน มอบสิ่งของบริจาคให้กับผู้ประสบภัย ณ อุบลราชธานี

นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย ได้จัดคาราวานบรรเทาทุกข์ร่วมกับสื่อมวลชน เพื่อส่งมอบสิ่งของบริจาค อันได้แก่ สินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นให้กับชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งล่าสุด

Nissan Flood Recovery
มร. ราเมช นาราสิมัน ประธาน นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย

“ในช่วงฤดูฝนนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมที่มีความลำบากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ พนักงานและเพื่อนๆสื่อมวลชนของเราได้พร้อมใจกันนำข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น จากความปรารถนาดีส่งมอบแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ราเมช นาราสิมัน
ประธาน นิสสัน มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าว

Nissan Flood Recovery

Nissan Flood Recovery

“นิสสันมีการดำเนินงานในราชอาณาจักรไทย มามากกว่า 67 ปีและมีความผูกพันกับคนไทย เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือเพื่อนๆชาวไทยของเราในเวลาที่เค้าเหล่านั้นต้องการ อีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความขอบคุณและความปรารถนาดีจากพวกเราชาวนิสสัน สู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมนี้”

Nissan Flood Recovery

Nissan Flood Recovery

ด้วยสมรรถนะที่แข็งแกร่งของ นิสสัน เทอร์ร่า นิสสัน นาวารา รวมถึง นิสสัน นาวารา แบล็คอิดิชั่น จึงถูกเลือกให้รับหน้าที่ส่งมอบสิ่งของบริจาคเหล่านี้ไปถึงพื้นที่น้ำท่วมได้อย่างปลอดภัย

Nissan Flood Recovery

“ในนามของตำบลหนองกินเพล เราขอขอบคุณนิสสันรวมถึงสื่อมวลชนที่ขับรถบรรทุกข้าวของเครื่องใช้และ สิ่งจำเป็นต่างๆ จำนวนมากมายเป็นระยะทางไกล เพื่อนำของมาบริจาค ซึ่งล้วนเป็นการบรรเทาทุกข์สำหรับเรา” อุทิศ ประดิษฐศิลป์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกินเพล กล่าว “แม้ว่าเราจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม แต่คาราวานบรรเทาทุกข์ของนิสสันก็พยายามที่จะเข้าถึงและช่วยเหลือพวกเราที่นี่”

Nissan Flood Recovery

นอกจากนี้ นิสสัน ยังให้ความช่วยเหลือกับลูกค้านิสสันที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้ ภายใต้กิจกรรม “น้ำใจจากนิสสันช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัย” โดยสำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ไม่ได้อยู่ในนโยบายการประกันยานพาหนะของพวกเขาจะได้รับส่วนลด 30% สำหรับชิ้นส่วนแท้, สารหล่อลื่นและผลิตภัณฑ์เคมีของนิสสัน โดยสามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการได้ที่ศูนย์บริการนิสสัน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2562