จักรยานยนต์ ทางเท้า

แก้กฏหมายขับขี่/จอด บนทางเท้าเพิ่มโทษปรับ เเถมมีรางวัลนำจับให้อีกด้วย

เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกเสียทีสำหรับปัญหาทางเท้าในกรุงเทพฯ ที่มีรถจักรยานยนต์จำนวนมากฝ่าฝืนกระทำความผิดขับขี่จักรยานยนต์ บน ทางเท้า ส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรบนทางเท้า ต้องระมัดระวังอันตรายจากการถูกเฉี่ยวชน เพื่อลดปัญหาอันตรายที่จะเกิดกับผู้ที่ใช้ทางเท้า กทม. ประกาศเพิ่มโทษปรับผู้กระทำความผิดอัตราใหม่ จาก 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท…

Home / AUTO / แก้กฏหมายขับขี่/จอด บนทางเท้าเพิ่มโทษปรับ เเถมมีรางวัลนำจับให้อีกด้วย

เป็นปัญหาที่แก้ไม่ตกเสียทีสำหรับปัญหาทางเท้าในกรุงเทพฯ ที่มีรถจักรยานยนต์จำนวนมากฝ่าฝืนกระทำความผิดขับขี่จักรยานยนต์ บน ทางเท้า ส่งผลให้ประชาชนที่สัญจรบนทางเท้า ต้องระมัดระวังอันตรายจากการถูกเฉี่ยวชน เพื่อลดปัญหาอันตรายที่จะเกิดกับผู้ที่ใช้ทางเท้า กทม. ประกาศเพิ่มโทษปรับผู้กระทำความผิดอัตราใหม่ จาก 1,000 บาท เป็น 2,000 บาท โดยมีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคมนี้

88

สำนักงานเทศกิจได้ออกนโยบายให้เข้มงวดกวดขันยิ่งขึ้น ผู้ที่ฝ่าฝืนการกระทำความผิดบนทางเท้า โดยเฉพาะการห้ามจอดหรือขับขี่รถยนต์ / จักรยานยนต์ หรือล้อเลื่อนที่กีดขวาง และก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้ทางเท้าในการสัญจร และเพิ่มอัตราจากโทษปรับตามกฎหมายไม่เกิน 5,000 บาท โดยเพิ่มอัตราโทษปรับ จากเดิมได้กำหนดโทษปรับที่ 1,000 บาท เปลี่ยนเป็น  2,000 บาท ผู้ที่แจ้งเบาะแสได้รับส่วนแบ่งรางวัลนำจับ 50 เปอร์เซ็นต์เป็นเงินจำนวน 1,000 บาท

77

ทางสำนักงานเทศกิจ ได้ตั้งจุดจับ – ปรับผู้กระทำความผิดที่ฝ่าฝืนบนทางเท้าในถนนสายต่างๆ รวม 233 จุด ทั่วทุกพื้นที่ในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบผู้กระทำความผิดจากกล้อง CCTV โดยเริ่มจากถนนสองสาย ได้แก่ ถนนสุขุมวิท และ ถนนพลโยธิน และพื้นที่ต่างๆ ที่มีกล้อง CCTV ได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนมุมกล้องใหม่ เพื่อตรวจสอบผู้กระทำความผิดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยลดความเสี่ยงกับผู้ที่แจ้งเบาะแส

สำหรับผู้พบเห็น สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด พร้อมส่งภาพถ่ายที่ติดป้ายทะเทียนรถ ระบุพื้นที่ที่พบการกระทำความผิดได้ในช่องทางนี้

  1. แอดไลน์ (รางวัลนำจับ) @ebn6703w
  2.  https://www.bangkok.go.th/reward หรือ https://203.155.220.179/reward
  3.  Facebook : สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร โทร 0 2465 6644