Toyota ยอดขายรถยนต์ สถิติการขายรถยนต์ โตโยต้า

Toyota แถลงยอดขายรถยนต์เดือนกรกฎาคม ลดลง 1.1%

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 81,044 คัน ลดลง 1.1%…

Home / AUTO / Toyota แถลงยอดขายรถยนต์เดือนกรกฎาคม ลดลง 1.1%

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 81,044 คัน ลดลง 1.1% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 32,794 คัน เพิ่มขึ้น 0.8% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 48,250 คัน ลดลง 2.4% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน มีจำนวน 38,888 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%

Car

ตลาดรถยนต์เดือนกรกฎาคม มีปริมาณการขาย 81,044 คัน ลดลง 1.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 0.8% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตลดลง 2.4% สืบเนื่องจากความกังวลของผู้บริโภคที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ยังฟื้นตัวช้า ตลอดจนราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้กำลังซื้อโดยรวมในเดือนนี้ยังไม่เกิดการขยายตัวมากนัก

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนกรกฎาคม 2562

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 81,044 คัน ลดลง 1.1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 25,760 คัน ลดลง 1.8% ส่วนแบ่งตลาด 31.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,834 คัน เพิ่มขึ้น 5.3% ส่วนแบ่งตลาด 17.1%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 11,024 คัน เพิ่มขึ้น 5.1% ส่วนแบ่งตลาด 13.6%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 32,794 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 8,924 คัน ลดลง 8.0% ส่วนแบ่งตลาด 27.2%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 8,632 คัน เพิ่มขึ้น 12.7% ส่วนแบ่งตลาด 26.3%
อันดับที่ 3 มาสด้า 4,470 คัน ลดลง 8.8% ส่วนแบ่งตลาด 13.6%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 48,250 คัน ลดลง 2.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 16,836 คัน เพิ่มขึ้น 1.9%ส่วนแบ่งตลาด 34.9%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,834 คัน เพิ่มขึ้น 5.3%ส่วนแบ่งตลาด 28.7%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,026 คัน ลดลง 18.8% ส่วนแบ่งตลาด 8.3%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 38,888 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 14,948 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% ส่วนแบ่งตลาด 38.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,439 คัน เพิ่มขึ้น 4.4% ส่วนแบ่งตลาด 32.0%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,026 คัน ลดลง 18.5% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,525 คัน

 • โตโยต้า 2,195 คัน
 • มิตซูบิชิ 843 คัน
 • อีซูซุ 719 คัน
 • ฟอร์ด 449 คัน
 • เชฟโรเลต 237 คัน
 • นิสสัน 82 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 34,363 คัน เพิ่มขึ้น 0.8%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 12,753 คัน เพิ่มขึ้น 5.6% ส่วนแบ่งตลาด 37.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 11,720 คัน เพิ่มขึ้น 6.1% ส่วนแบ่งตลาด 34.1%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 3,577 คัน ลดลง 15.3% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

Car

ตลาดรถยนต์สะสม 7 เดือน มีปริมาณการขาย 604,814 คัน เพิ่มขึ้น 5.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 7.4% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5% เป็นผลจากความต้องการในตลาดรถยนต์ที่มีอยู่สูงในช่วงครึ่งปีแรก ประกอบกับข้อเสนอพิเศษต่างๆจากบริษัทรถยนต์ในหลากหลายรูปแบบที่เอื้อต่อการตัดสินใจของลูกค้า ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2562

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 604,814 คัน เพิ่มขึ้น 5.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 197,262 คัน เพิ่มขึ้น 17.3% ส่วนแบ่งตลาด 32.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 103,011 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 17.0%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 75,723 คัน เพิ่มขึ้น 7.7% ส่วนแบ่งตลาด 12.5%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 239,334 คัน เพิ่มขึ้น 7.4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 69,274 คัน เพิ่มขึ้น 9.6% ส่วนแบ่งตลาด 28.9%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 57,521 คัน เพิ่มขึ้น 6.6% ส่วนแบ่งตลาด 24.0%
อันดับที่ 3 มาสด้า 30,296 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 365,480 คัน เพิ่มขึ้น 5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 127,988 คัน เพิ่มขึ้น 21.9% ส่วนแบ่งตลาด 35.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 103,011 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 28.2%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 30,909 คัน ลดลง 17.7% ส่วนแบ่งตลาด 8.5%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 297,263 คัน เพิ่มขึ้น 7.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 114,154 คัน เพิ่มขึ้น 25.6% ส่วนแบ่งตลาด 38.4%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 94,403 คัน เพิ่มขึ้น 3.8% ส่วนแบ่งตลาด 31.8%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 30,908 คัน ลดลง 16.1% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 37,392 คัน

 • โตโยต้า 16,595 คัน
 • มิตซูบิชิ 7,740 คัน
 • อีซูซุ 6,245 คัน
 • ฟอร์ด 3,946 คัน
 • เชฟโรเลต 1,983 คัน
 • นิสสัน 883 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 259,871 คัน เพิ่มขึ้น 7.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 97,559 คัน เพิ่มขึ้น 28.4% ส่วนแบ่งตลาด 37.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 88,158 คัน เพิ่มขึ้น 4.9% ส่วนแบ่งตลาด 33.9%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 26,962 คัน ลดลง 15.1% ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

Car

ตลาดรถยนต์ในเดือนสิงหาคมคาดว่ายังคงทรงตัว สืบเนื่องจากนโยบายของภาครัฐและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ คาดว่าจะส่งผลให้ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนปรับตัวดีขึ้น และอีกเหตุปัจจัยหลักคือกิจกรรมส่งเสริมการขายในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล แกรนด์ มอเตอร์ เซลส์ ล้วนส่งผลบวกต่อตลาดรถยนต์ แต่อย่างไรก็ตามการเข้มงวดเรื่องการอนุมัติสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ รวมถึงผู้บริโภคบางส่วนยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ไม่แน่นอน ดังนั้นจึงคาดว่าตลาดรถยนต์จะมีแนวโน้มทรงตัว

X