chevrolet captiva General Motors จีเอ็ม ประเทศไทย เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย เชฟโรเลต แคปติวา

จีเอ็ม ประเทศไทย ปรับขนาดองค์กรให้เหมาะสม จ่อเปิดตัว Chevrolet Captiva รุ่นใหม่

เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกมาตรการเพื่อดูแลพนักงานของเราอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของเจนเนอรัล มอเตอร์ส ในประเทศไทยนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง เรายังคงผลิต และจำหน่ายรถกระบะและรถอเนกประสงค์ระดับโลก รวมถึงเครื่องยนต์สำหรับตลาดประเทศไทย…

Home / AUTO / จีเอ็ม ประเทศไทย ปรับขนาดองค์กรให้เหมาะสม จ่อเปิดตัว Chevrolet Captiva รุ่นใหม่

เจนเนอรัล มอเตอร์ส ประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้ประสบความสำเร็จ เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น บริษัทฯ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการปรับขนาดองค์กรให้เหมาะสมกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ดำเนินการทุกมาตรการเพื่อดูแลพนักงานของเราอย่างเต็มที่

captiva

ทั้งนี้ การดำเนินธุรกิจของเจนเนอรัล มอเตอร์ส ในประเทศไทยนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง เรายังคงผลิต และจำหน่ายรถกระบะและรถอเนกประสงค์ระดับโลก รวมถึงเครื่องยนต์สำหรับตลาดประเทศไทย และตลาดทั่วโลก

แคปติวา

เรามีความมุ่งมั่นและให้ความสำคัญกับการส่งมอบรถยนต์ที่มีคุณภาพและสร้างประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าของเรา โดยจะมีการเปิดตัวและจำหน่าย รถอเนกประสงค์รุ่นใหม่ เชฟโรเลต แคปติวา ใหม่ (All-New Chevrolet Captiva) สำหรับตลาดประเทศไทย ในปีพ.ศ. 2562