กั๊กที่จอดรถ จอดรถ ที่จอดรถ พื้นที่สาธารณะ

กั๊กที่จอดรถ มีโทษปรับถึง 1หมื่นบาท!! คนแจ้งรับส่วนแบ่ง 50%

ปัญหา พื้นที่จอดรถ ส่วนมากจะพบเจอบ่อยตามชุมชน ร้านค้า ตลาด อาคารพาณิชย์ ริมถนนที่ใช้ พื้นที่สาธารณะ ริมถนนหน้าร้าน โดยนำกรวย เก้าอี้ ถังน้ำ หรือติด ป้ายห้ามจอด เพื่อ กั๊กที่จอดรถ…

Home / AUTO / กั๊กที่จอดรถ มีโทษปรับถึง 1หมื่นบาท!! คนแจ้งรับส่วนแบ่ง 50%

ปัญหา พื้นที่จอดรถ ส่วนมากจะพบเจอบ่อยตามชุมชน ร้านค้า ตลาด อาคารพาณิชย์ ริมถนนที่ใช้ พื้นที่สาธารณะ ริมถนนหน้าร้าน โดยนำกรวย เก้าอี้ ถังน้ำ หรือติด ป้ายห้ามจอด เพื่อ กั๊กที่จอดรถ การจับจอง พื้นที่จอดรถ และส่งผลสัญจรไม่สะดวก กีดขวางทางจราจร และความไม่เป็นระเบียบบนท้องถนนสาธารณะ

ทั้งนี้พฤติกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำที่ ผิดกฎหมาย ที่บังคับใช้ในพื้นที่สาธารณะ พฤติกรรมดังกล่าวเข้าข่ายการกระทำความผิด ตามกฎหมายด้วย พระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

โดยกฏหมายระบุตาม มาตรา 19 ห้ามมิให้ผู้ใดตั้ง วาง หรือ กองวัตถุใดๆ บนถนนเว้นแต่เป็นการกระทำทำให้บริเวณที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ประกาศกำหนดด้วยความเห็นชอบของเจ้าพนักงานจราจร และมาตรา 57 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามมาตรา 19 ต้องวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

ทั้งนี้ยังมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 385  ผู้ใดโดยไม่ได้รับอนุญาตอันชอบด้วยกฎหมายกีดขวางทางสาธารณะ จนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจร โดยวาง หรือทอดทิ้งสิ่งของ หรือโดยกระทำด้วยประการอื่นใด ถ้าการกระทำนั้นเป็นการกระทำโดยไม่จำเป็น ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ประชาชนที่พบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าเทศกิจ เจ้าพนักงานการจราจร หรือตำรวจ ผู้แจ้งจะได้รับส่วนแบ่งจากโทษปรับในอัตรา 50% ตามพระราชบัญญัติรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 ในหมวด 5 มาตรา 48 วรรคสาม  ระบุว่า ค่าปรับที่ได้จากการเปรียบเทียบ ให้แบ่งแก่ผู้แจ้งกึ่งหนึ่ง และพนักงานเจ้าหน้าที่ เจ้าพนักงานจราจร หรือตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมจราจรผู้จับกุมอีกกึ่งหนึ่ง ในส่วนค่าปรับอีกกึ่งหนึ่งของทางเจ้าหน้าที่ อยู่ภายใต้บังคับตามมาตรา 49 ค่าธรรมเนียมเทียบปรับตามพระราชบัญญัติ ให้เป็นรายได้ของราชการในท้องถิ่น

ฉะนั้นหากใครที่พบเจอเบาะเเสเกี่ยวกับการนำสิ่งของเเละวัตถุมาวางริมถนนเพื่อกั๊กเป็นที่จอดรถให้กับตนเอง หรือกันไว้ไม่ให้มีรถคันอื่นมาจอดด้วยเจตนากีดขวางการจราจร คุณสามารถถ่ายคลิปหรือภาพนิ่งเเล้วส่งหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเปรียบเทียบปรับได้เลย

X