subaru Subaru Outback ซูบารุ โรงงานผลิตรถยนต์

Subaru อเมริกา ฉลองผลิตรถยนต์ผ่านหลัก 4ล้านที่โรงงานอินเดียนา

Subaru เริ่มสร้าง โรงงานผลิตรถยนต์ ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1989 เเละตอนนี้มีการประกาศเเล้วว่าโรงงานได้ผลิตรถยนต์ผ่านหลัก 4ล้านคันที่โรงงานประกอบรถยนต์ในอินเดียนา Subaru คันที่ 4ล้านมาจากไลน์อัพการผลิตของรถยนต์ Subaru Outback เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นควาามสำเร็จครั้งสำคัญกับจำนวนการผลิตอันน่าเหลือเชื่อกับระยะเวลาที่ยาวนานนับบตั้งแต่สร้างโรงงาผลิตรถยนต์ Subaru ครั้งแรกเมื่อ…

Home / AUTO / Subaru อเมริกา ฉลองผลิตรถยนต์ผ่านหลัก 4ล้านที่โรงงานอินเดียนา

Subaru เริ่มสร้าง โรงงานผลิตรถยนต์ ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 1989 เเละตอนนี้มีการประกาศเเล้วว่าโรงงานได้ผลิตรถยนต์ผ่านหลัก 4ล้านคันที่โรงงานประกอบรถยนต์ในอินเดียนา

Subaru Outback

Subaru คันที่ 4ล้านมาจากไลน์อัพการผลิตของรถยนต์ Subaru Outback เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถือเป็นควาามสำเร็จครั้งสำคัญกับจำนวนการผลิตอันน่าเหลือเชื่อกับระยะเวลาที่ยาวนานนับบตั้งแต่สร้างโรงงาผลิตรถยนต์ Subaru ครั้งแรกเมื่อ 30 ปีที่เเล้ว

Subaru Outback

โรงงานผลิตรถยนต์ Subaru ในอินเดียนาเป็นโรงงานของ Subaru เพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศญี่ปุ่นที่รับผิดชอบการผลิตรถยนต์รุ่น Ascent, Impreza, Legacy เเละ Outback ปัจจุบันมีกำลังการผลิตต่อปีที่ 370,000 คัน

X