ต่ออายุใบขับขี่ ผู้สูงอายุ สอบใบขับขี่ ไอจิ

ผู้สูงอายุกว่า 30,000 คนในจ. ไอจิ ญี่ปุ่น อาจถูกยึด ใบขับขี่

ไอจิ ถือเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุเกิน 75ปีขับรถมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัด ไอจิ ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่าว่าปัจจุบันมีประชาชน ผู้สูงอายุมากกว่า 30,000 คน ที่ขับรถด้วยตนเองไม่เข้ารับการ ต่ออายุใบขับขี่ ใหม่เนื่องจากปัญหาการรอคิวทดสอบสมรรนะในการขับขี่เเละ สอบใบขับขี่ ใหม่ใช้เวลานานเกินกว่าผู้สูงวัยจะรอได้ ผู้เชี่ยวชาญเตือนสังคมว่าเรื่องดังกล่าวเริ่มกลายเป็นปัญหาสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องขับรถด้วยตนเองเเละต้องการให้รัฐบาลทบทวนถึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลังจากเมื่อเดือนมีนาคมปี 2017…

Home / AUTO / ผู้สูงอายุกว่า 30,000 คนในจ. ไอจิ ญี่ปุ่น อาจถูกยึด ใบขับขี่

ไอจิ ถือเป็นจังหวัดที่มีผู้สูงอายุเกิน 75ปีขับรถมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัด ไอจิ ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่าว่าปัจจุบันมีประชาชน ผู้สูงอายุมากกว่า 30,000 คน ที่ขับรถด้วยตนเองไม่เข้ารับการ ต่ออายุใบขับขี่ ใหม่เนื่องจากปัญหาการรอคิวทดสอบสมรรนะในการขับขี่เเละ สอบใบขับขี่ ใหม่ใช้เวลานานเกินกว่าผู้สูงวัยจะรอได้

ไอจิ

ผู้เชี่ยวชาญเตือนสังคมว่าเรื่องดังกล่าวเริ่มกลายเป็นปัญหาสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องขับรถด้วยตนเองเเละต้องการให้รัฐบาลทบทวนถึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวหลังจากเมื่อเดือนมีนาคมปี 2017 ประเทศญี่ปุ่นมีการแก้ไขกฏหมายกำหนดให้ผู้ขับขี่ที่่มีอายุเกิน 75ปี ต้องเข้ารับการสอบใบขับขี่เเละทดสอบสมรรถร่างกายในการขับขี่ใหม่ สำหรับคนที่สอบตกจะต้องไปโรงเรียนสอนขับรถเพื่อทำวิดีโอบันทึกการขับรถและเข้าร่วมเวิร์คช็อปภาคบังคับใหม่โดยกฏดังกล่าวถูกตั้งขึ้นมาเนื่องจากมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นโดยผู้ขับสุงอายุเพิ่มขึ้น

ไอจิ

ภายใต้กฏใหม่ระบุไว้ว่าผู้ขับขี่ที่มีอายุ 75ปีขึ้นไปจะต้องสอบใบขับขี่ใหม่โดยทำเรื่องที่โรงเรียนสอนขับรถถึงสองครั้ง เเละหากสอบตกก็ต้องรอคิวสอบใหม่ที่ใช้เวลานานเนื่องจากปัจจุบันมีผู้ติดต่อจองคิวสอบใบขับขี่เป็นจำนวนมากโดยขั้นตอนการขอทำใบขับขี่ใหม่ใช้เวลาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 5เดือน

ศาสตราจารย์ ฮารุโอะ ซูซูกิ จากมหาวิทยาลัยจิบะกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าปัจจุบันจำนวนผู้ขับขี่รถยนต์ที่สูงอายุในญี่ปุ่นเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่จำนวนของโรงเรียนสอนขับรถเเละเจ้าหน้าที่กลับลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากประชากรวัยรุ่นที่น้อยกว่าผู้สูงอายุซึ่งปัญหาระดับประเทศนี้ก็ส่งผลต่อการจราจรในจังหวัดไอจิเช่นเดียวกัน

 

X