มือใหม่หัดขับ สอบท่าปฏิบัติ สอบใบขับขี่

7ท่าปฏิบัติ สอบใบขับขี่ รถยนต์ที่มือใหม่ต้องเจอแน่ๆ 3ข้อ

หลังจากที่ผู้ สอบใบขับขี่ ผ่านกระบวนขั้นต้นไม่ว่าจะเป็น สอบสมรรถนะร่างกาย อบรม เเละสอบข้อเขียนผ่านฉลุยเป็นที่เรียบร้อย ก็เหลือเเค่ขั้นตอนสุดท้ายที่สุดเเสนจะบีบหัวใจของเหล่า มือใหม่หัดขับ มากที่สุดกับการ สอบท่าปฏิบัติ ที่หากผ่านขั้นตอนนี้ไปได้ ก็ถือเป็นอัน สอบใบขับขี่ ผ่าน แต่อย่างที่บอกว่าขั้นตอนสุดท้ายนี้แหล่ะที่ทำให้ผู้…

Home / AUTO / 7ท่าปฏิบัติ สอบใบขับขี่ รถยนต์ที่มือใหม่ต้องเจอแน่ๆ 3ข้อ

หลังจากที่ผู้ สอบใบขับขี่ ผ่านกระบวนขั้นต้นไม่ว่าจะเป็น สอบสมรรถนะร่างกาย อบรม เเละสอบข้อเขียนผ่านฉลุยเป็นที่เรียบร้อย ก็เหลือเเค่ขั้นตอนสุดท้ายที่สุดเเสนจะบีบหัวใจของเหล่า มือใหม่หัดขับ มากที่สุดกับการ สอบท่าปฏิบัติ ที่หากผ่านขั้นตอนนี้ไปได้ ก็ถือเป็นอัน สอบใบขับขี่ ผ่าน แต่อย่างที่บอกว่าขั้นตอนสุดท้ายนี้แหล่ะที่ทำให้ผู้ สอบใบขับขี่ ตกม้าตายมานักต่อนัก

ฉะนั้นก่อนที่จะ สอบท่าปฏิบัติ รถยนต์เราลองมาติวกันหน่อยว่าการเขาสอบกันท่าไหน มีขั้นตอนวิธีขับอย่างไร จะได้ฝึกไว้เผื่ออยู่หน้างานเจอสถานการณ์จริงจะได้ไม่เกร็งหรือประหม่า โดยท่าที่ใช้ในการทดสอบขับรถยนต์มีดังต่อไปนี้

สอบใบขับขี่

ท่าที่ 1 การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้า 
– ผู้เข้ารับการทดสอบต้องขับรถเดินหน้าตั้งแต่เริ่มขับรถอย่างต่อเนื่องไปจนถึงจุดทดสอบที่กำหนดให้หยุดรถ โดยให้หยุดรถได้เพียงครั้งเดียว ณ จุดที่กำหนดให้หยุดเท่านั้น ด้านซ้ายของรถต้องขนานขอบทางและห่างจากขอบทางไม่เกิน 25 เซนติเมตร กันชนหน้าหรือล้อหน้าสุดหรือขอบล้อสำหรับที่ไม่มีกันชนหน้าต้องไม่ล้ำเกินจุดหยุดรถข้างทาง และต้องอยู่ห่างจากจุดหยุดรถนั้น ไม่เกิน 1 เมตร และ ต้องไม่ขับรถปีนทางเท้าหรือขอบทาง

สอบใบขับขี่
ท่าที่ 2 การขับรถเดินหน้าและถอยหลังในทางตรง ให้เลือกทดสอบแบบใดแบบหนึ่ง 
– แบบที่ 1 ให้ขับรถเดินหน้าและถอยหลังออกโดยตลอดช่องเดินรถ ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ในแนวตรงขนานกัน 2 แถว มีความยาวประมาณ 10 – 12 เมตร หลักแต่ละหลักในแถวเดียวกัน มีระยะห่าง 1.5 เมตร   ส่วนความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความกว้างสุดของตัวรถรวมกระจกมองข้างบวกเพิ่มอีก 0.5 เมตร ต้องไม่ขับรถชนหรือเบียดหลัก ให้ขับรถเดินหน้าหรือถอยหลังได้เพียงครั้งเดียว และเครื่องยนต์ต้องไม่ดับ
– แบบที่ 2 ให้ขับรถเดินหน้าและถอยหลังออกโดยตลอดช่องเดินรถ ซึ่งมีขนาดความกว้าง 2.50 เมตร ยาว 10 – 12 เมตร เป็นระยะคงที่ใช้กับรถทุกขนาด ล้อรถต้องไม่ทับเส้น หรือไม่ชน หรือเบียดหลัก ให้ขับรถเดินหน้าและถอยหลังได้เพียงครั้งเดียว และเครื่องยนต์ต้องไม่ดับ


ท่าที่ 3 การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้าย
– ให้ขับรถถอยหลังเข้าจอดในช่องว่างด้านซ้ายซึ่งประกอบด้วยหลักไม่น้อยกว่า 9 หลัก เป็นช่องกว้างเท่ากับความกว้างของรถรวมกระจกมองข้างบวกเพิ่มข้างละ 0.5 เมตร ความยาวของช่องจอดเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพิ่มอีก 2.5 เมตร ตั้งแต่เริ่มเข้าเกียร์ขับรถถอยหลังเข้าจอดจนกระทั่งขับออกจากช่องว่างด้านซ้ายต้องเข้าเกียร์หรือเปลี่ยนเกียร์ไม่เกิน 7 ครั้ง ต้องไม่ชนหรือเบียดหลัก และตัวรถต้องขนานกับขอบทางหรือหลักด้านซ้าย ล้อรถต้องไม่ทับเส้นแบ่งช่องทาง

ท่าที่ 4 การหยุดรถและออกรถบนถนนลาด (สำหรับรถเกียร์ธรรมดา)
– ให้ขับรถขึ้นเนินหรือสะพานโค้งแล้วหยุดรถบนเชิงลาดของเนินหรือสะพานโค้งนั้น โดยให้กันชนหน้าอยู่ที่จุดหยุดรถแล้วออกรถข้ามเนินหรือสะพานโค้งนั้นไปโดยปลอดภัย ต้องไม่ขับรถในลักษณะที่อาจเกิดอันตรายหรือเป็นเหตุให้ตัวรถเคลื่อนถอยจากจุดที่หยุดเกินกว่า 1 เมตร และเครื่องดับไม่เกิน 2 ครั้ง

สอบใบขับขี่
ท่าที่ 5 การกลับรถ
– ให้กลับรถในช่องเดินรถ ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งไว้ขนานกัน 2 แถว มีความยาวประมาณ 10 – 12 เมตร หลักในแต่ละแถวห่างกัน 1.5 เมตร ส่วนความกว้างของช่องเดินรถเท่ากับความยาวของรถบวกเพิ่มอีก 2 เมตร ต้องไม่ขับรถชน หรือเบียดหลัก และตั้งแต่เริ่มขับรถเพื่อกลับรถ จนกระทั่งกลับรถแล้วเสร็จต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่เกินกว่า 7 ครั้ง

สอบใบขับขี่
ท่าที่ 6 การขับรถเดินหน้าเข้าจอดในช่องที่เป็นมุมฉาก
– ให้ผู้เข้ารับการทดสอบขับรถจากจุดเริ่มต้นให้ขับเดินหน้าเข้าไปในช่องจอดที่เป็นมุมฉาก ซึ่งประกอบด้วยหลักที่ตั้งเป็นแนวทดสอบ 2 แถว ขนานกันเป็นช่องเดินรถกว้าง 8 เมตร ยาวประมาณ 10 -20 เมตร และหลักอีก 2 แถวที่ตั้งเป็นแนวช่องจอดที่เป็นมุมฉากกับช่องเดินรถที่มีความกว้างเท่ากับความกว้างของตัวรถรวมกับกระจกมองข้างบวกเพิ่มอีกข้างละ 1 เมตร ความยาวเท่ากับความยาวของตัวรถบวกเพิ่มอีก 1 เมตร

สอบใบขับขี่
ท่าที่ 7 การขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร
– ให้ขับรถโดยปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร ไม่น้อยกว่า 8 เครื่องหมาย คือ ป้ายหยุด ห้ามเลี้ยวซ้ายหรือห้ามเลี้ยวขวา ให้เลี้ยวซ้ายหรือให้เลี้ยวขวา ห้ามหยุดรถ ห้ามเข้า และเครื่องหมายอื่นๆ อีก 3 เครื่องหมาย และต้องให้สัญญาณไฟตามจุดต่างๆ ได้ถูกต้องทุกแห่ง

การทดสอบขับรถยนต์ ให้ทดสอบขับรถ จำนวน 3 ท่า คือ ท่าที่ 1 และท่าที่ 2 เป็นท่าบังคับ และเลือกทดสอบอีก 1 ท่าตามความเหมาะสมของสนามทดสอบ ยกเว้นรถเกียร์อัตโนมัติไม่ใช้ท่าที่ 4