กฏหมายจราจร ทางแยก เลี้ยวซ้าย เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด

เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ความเชื่อผิดๆ ที่ไม่สามารถทำได้ทุกแยก

เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ประโยคสุดคลาสสิคที่ฝังอยู่ในหัวของผู้ใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยมายาวนานจนคนส่วนใหญ่มักคิดเลยเถิดไปแบบผิดๆ เเล้วว่าทุกครั้งที่เจอ ทางแยก ร่วมไม่ว่าจะเป็นสามหรือสี่แยก หากมีช่องทางซ้ายเพื่อเลี้ยวสามารถเลี้ยวได้เลยซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมามาเเล้วหลายราย ในความเป็นจริงเเล้ว เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด สามารถทำได้ในกรณีที่ทางแยกมีการติดตั้งป้ายจราจร เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเท่านั้น หากไม่มีป้ายดังกล่าวติดบริเวณทางแยกต้องรอเลี้ยวตอนไฟเขียวหรือมองรถจากทางตรงเท่านั้น หลายคนมักเข้าใจผิดมาตลอดในการขับรถว่า หากต้องการเลี้ยวซ้ายในทางแยกเมื่อไม่มีป้ายสัญญาณใดๆ สามารถเลี้ยวซ้ายได้เลยทันทีซึ่งเป็นเรื่องที่ผิด นอกจากนี้หากคุณต้องการเลี้ยวซ้ายที่ทางแยก…

Home / AUTO / เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ความเชื่อผิดๆ ที่ไม่สามารถทำได้ทุกแยก

เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ประโยคสุดคลาสสิคที่ฝังอยู่ในหัวของผู้ใช้รถใช้ถนนในประเทศไทยมายาวนานจนคนส่วนใหญ่มักคิดเลยเถิดไปแบบผิดๆ เเล้วว่าทุกครั้งที่เจอ ทางแยก ร่วมไม่ว่าจะเป็นสามหรือสี่แยก หากมีช่องทางซ้ายเพื่อเลี้ยวสามารถเลี้ยวได้เลยซึ่งเป็นความเชื่อที่ผิดที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมามาเเล้วหลายราย

ในความเป็นจริงเเล้ว เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด สามารถทำได้ในกรณีที่ทางแยกมีการติดตั้งป้ายจราจร เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเท่านั้น หากไม่มีป้ายดังกล่าวติดบริเวณทางแยกต้องรอเลี้ยวตอนไฟเขียวหรือมองรถจากทางตรงเท่านั้น หลายคนมักเข้าใจผิดมาตลอดในการขับรถว่า หากต้องการเลี้ยวซ้ายในทางแยกเมื่อไม่มีป้ายสัญญาณใดๆ สามารถเลี้ยวซ้ายได้เลยทันทีซึ่งเป็นเรื่องที่ผิด

เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด

นอกจากนี้หากคุณต้องการเลี้ยวซ้ายที่ทางแยก แต่ทางแยกไม่ได้ติดตั้งป้ายจราจรเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด เเละมีรถคันหน้าจอดรออยู่สิ่งที่ไม่ควรทำคือการบีบแตรไล่รถคันหน้าให้เลี้ยวซ้ายทันทีกลายเป็นการเร่งให้รถคันหน้าทำผิดกฏจราจร หรือหากร้ายแรงกว่านั้นอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่รถคันหน้าได้ ขณะเดียวกันเเม้ในบางแยกจะมีการติดตั้งป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ผู้ขับขี่ที่ต้องการเลี้ยวซ้ายควรดูรถจากทางเอกที่ตรงมาจากด้านขวาเเละฝั่งตรงข้ามที่จะเลี้ยวขวาก่อนเพื่อความปลอดภัย

เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด

ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 ระบุไว้ว่า ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามเครื่องหมายจราจรที่ที่ติดตั้งไว้ต้องระวางโทษ ปรับตั้งแต่สองร้อยบาทถึงห้าร้อยบาท แต่หากไม่มีป้ายบอก ให้หยุดรอสัญญาณไฟเขียว ผู้ขับขี่ต้องหยุดรอจนกว่าจะได้สัญญาณไฟเขียวพร้อมกับรถในด้านเดียวกัน เนื่องจากตามหลักปฏิบัติในการขับรถเมื่อผู้ขับขี่มาถึงทางแยกหรือขับผ่านทาง แยกจะต้องใช้ความระมัดระวัง ซึ่งบริเวณทางแยกถือเป็นจุดที่มีรถมาจากหลายด้าน มีความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุจึงต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อให้ เกิดความปลอดภัยในการขับขี่

สรุปแล้วผู้ขับขี่จะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ก็ต่อเมื่อมีป้ายจราจรบอกให้ “เลี้ยวซ้าย ผ่านตลอด” เท่านั้นหากไม่มีป้ายต้องรอสัญญาณไฟเขียวจึงเลี้ยวซ้ายได้