การดูแลรถยนต์ ดูแลรักษารถ ฝากระโปรงรถ ฝากระโปรงหน้า เคล็ดลับรถยนต์

ฉนวนกันร้อนใต้ ฝากระโปรงหน้ารถ ช่วยถนอมสีรถที่ฝากระโปรง จริงเหรอ??

หลายคนมักจะคิดว่าฉนวนใต้ ฝากระโปรงหน้า รถสามารถป้องกันความร้อนจากเครื่องยนต์ไม่ให้ทะลุไปทำลายถึงสีฝากระโปรงได้ หรือบางคนก็คิดว่าช่วยลดเสียงจากเครื่องยนต์ ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือเท็จอย่างไร ไปหาคำตอบกัน แน่นอนฝากระโปรงหน้ารถจะได้รับแสงแดดอย่างเต็มแรงกว่าส่วนอื่น โดยเฉพาะรถสีเข้มเมื่อจอดตากแดดไว้สักระยะหนึ่ง ความร้อนของฝากระโปรงรถจากการถูกแสงแดดนั้น มีค่ามากกว่าความร้อนที่ได้รับจากเครื่องยนต์เสียอีก ซึ่งในต่างประเทศได้ทำการทดลองและวัดอุณหภูมิบนฝากระโปรงของรถสีเข้มขณะที่จอดตากแดดได้ถึงเกือบ 100 องศาเซลเซียส หรือสามารถใช้ด้วยการสัมผัสไปที่ฝากระโปรงหน้าที่เครื่องยนต์ร้อนอย่างเต็มที่ ในขณะจอดอยู่ในร่ม…

Home / AUTO / ฉนวนกันร้อนใต้ ฝากระโปรงหน้ารถ ช่วยถนอมสีรถที่ฝากระโปรง จริงเหรอ??

หลายคนมักจะคิดว่าฉนวนใต้ ฝากระโปรงหน้า รถสามารถป้องกันความร้อนจากเครื่องยนต์ไม่ให้ทะลุไปทำลายถึงสีฝากระโปรงได้ หรือบางคนก็คิดว่าช่วยลดเสียงจากเครื่องยนต์ ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือเท็จอย่างไร ไปหาคำตอบกัน

ฝากระโปรงหน้า

แน่นอนฝากระโปรงหน้ารถจะได้รับแสงแดดอย่างเต็มแรงกว่าส่วนอื่น โดยเฉพาะรถสีเข้มเมื่อจอดตากแดดไว้สักระยะหนึ่ง ความร้อนของฝากระโปรงรถจากการถูกแสงแดดนั้น มีค่ามากกว่าความร้อนที่ได้รับจากเครื่องยนต์เสียอีก ซึ่งในต่างประเทศได้ทำการทดลองและวัดอุณหภูมิบนฝากระโปรงของรถสีเข้มขณะที่จอดตากแดดได้ถึงเกือบ 100 องศาเซลเซียส หรือสามารถใช้ด้วยการสัมผัสไปที่ฝากระโปรงหน้าที่เครื่องยนต์ร้อนอย่างเต็มที่ ในขณะจอดอยู่ในร่ม ซึ่งถ้าเทียบกับฝากระโปรงรถที่ไม่ได้ติดเครื่องตั้งแต่เช้า แต่จอดตากแดดไว้ในระยะยาว แน่นอนล่ะว่าแบบหลังร้อนกว่า

ฝากระโปรงหน้า

และการที่ติดฉนวนใต้ฝากระโปรงหน้ารถ จะทำให้ความร้อนจากเครื่องยนต์ไม่สามารถถ่ายเทสู่ฝากกระโปรงด้านบนได้ ดังนั้นจะทำให้ความร้อนเข้าไปสะสมในเครื่องยนต์มากกว่าปกติ  และสามารถกันเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์เข้าสู่ภายในห้องโดยสารได้ เพราะเนื่องจากฉนวนมีความนุ่น จึงช่วยดูดซับคลื่นเสียงได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงความร้อนก็ไม่สามารถถ่ายเทสู่อากาศภายในเครื่องยนต์ได้อีกด้วย

ฝากระโปรงหน้า

อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นความร้อนจากแสงแดด หรือความร้อนจากเครื่องยนต์ก็ตามแต่ สีของรถยนต์ก็สามารถทนได้ ถ้าเป็นสีที่ได้รับมาตรฐาน

X