กรมขนส่งทางบก ต่อใบขับขี่ ทำใบขับขี่ อบรมใบขับขี่ เคล็ดลับรถยนต์ ใบขับขี่ ใบขับขี่รถยนต์

เช็ครายชื่อ 130 แห่ง เปิดอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎี ไม่ต้องเสียเวลาไปถึง กรมขนส่ง

กรมขนส่งทางบก เพิ่มทางเลือกให้ผู้ขอรับใบขับขี่และผู้ขอต่อใบขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ โดยการเปิดอบรมภาคทฤษฎีที่สถาบันการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐจำนวนกว่า 130 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเดินทางให้เสียเวลาไปถึงกรมขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับประชนชนมากขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจทำใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่ หลักสูตรในการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบขับขี่ชั่วคราว จะมีระยะเวลา 5 ชั่วโมง และหลักสูตรสำหรับขอต่ออายุใบขับขี่จะมีระยะเวลา 1 ชั่วโมง รวมไปถึงการขอต่ออายุใบขับขี่…

Home / AUTO / เช็ครายชื่อ 130 แห่ง เปิดอบรมใบขับขี่ภาคทฤษฎี ไม่ต้องเสียเวลาไปถึง กรมขนส่ง

กรมขนส่งทางบก เพิ่มทางเลือกให้ผู้ขอรับใบขับขี่และผู้ขอต่อใบขับขี่ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ โดยการเปิดอบรมภาคทฤษฎีที่สถาบันการศึกษากับหน่วยงานภาครัฐจำนวนกว่า 130 แห่งทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเดินทางให้เสียเวลาไปถึงกรมขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้กับประชนชนมากขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจทำใบขับขี่หรือต่ออายุใบขับขี่

ใบขับขี่

หลักสูตรในการอบรมสำหรับผู้ขอรับใบขับขี่ชั่วคราว จะมีระยะเวลา 5 ชั่วโมง และหลักสูตรสำหรับขอต่ออายุใบขับขี่จะมีระยะเวลา 1 ชั่วโมง รวมไปถึงการขอต่ออายุใบขับขี่ กรณีใบเดิมสิ้นอายุเกิน 1 ปี หรือสิ้นอายุ 3 ปี โดยผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหนังสือรับรองการผ่านการอบรม เพื่อนำมายื่นแสดงเป็นหลักฐานขอเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย ทดสอบข้อเขียนระบบ E-Exam และทดสอบขับรถตามระเบียบที่กรมขนส่งทางบกได้กำหนดไว้

ใบขับขี่

สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่และผู้ขอต่อใบขับขี่สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อที่เว็บไซต์ https://www.dlt.go.th/site/ltsb/m-news/3937/view.php?_did=17152 นอกจากนี้การดำเนินการเกี่ยวกับใบขับขี่ต้องติดต่อด้วยตนเองทุกขั้นตอน ซึ่งทางกรมขนส่งแจ้งว่าอย่าหลงเชื่อติดต่อกับบุคคลภายนอกที่อาสาจะดำเนินการแทนหรือแอบอ้างว่าจะได้รับใบขับขี่โดยไม่ต้องผ่านการอบรมหรือไม่ต้องทดสอบอย่างเด็ดขาด นอกจากจะสูญเสียค่าใช้จ่ายแล้ว อาจจะสูญเสียเอกสารหลักฐานสำคัญไปด้วย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1584 ตลอด 24 ชั่วโมง

X