Toyota Toyota Motor ข่าวรถยนต์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ยอดขายรถ ยอดขายรถยนต์ โตโยต้า

สถิติการขายรถยนต์ Toyota เดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 17.3% ยอดขายรวม 78,061 คัน

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 78,061 คัน เพิ่มขึ้น 17.3%…

Home / AUTO / สถิติการขายรถยนต์ Toyota เดือนมกราคม เพิ่มขึ้น 17.3% ยอดขายรวม 78,061 คัน

นางปวีณา นันทิกุลวาณิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนมกราคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 78,061 คัน เพิ่มขึ้น 17.3% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 30,221 คัน เพิ่มขึ้น 17.4% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 47,840 คัน เพิ่มขึ้น 17.3% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน ในเซกเมนท์นี้ มีจำนวน 39,674 คัน เพิ่มขึ้น 21%

  • ประเด็นสำคัญ

1) ตลาดรถยนต์เดือนมกราคม 2562 มีปริมาณการขาย 78,061 คัน เพิ่มขึ้น 17.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 17.4% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 17.3% ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่และความต่อเนื่องของกิจกรรมส่งเสริมการขาย ประกอบกับยังคงมีการทยอยส่งมอบรถยนต์ที่จองไว้ในงาน Motor Expo ซึ่งจัดขึ้นในเดือนธันวาคมของปีที่ผ่านมา รวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากการเมืองในประเทศมีสัญญาณดีขึ้นจากการกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน ปัจจัยทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลบวกให้กับตลาดรถยนต์ในเดือนมกราคม

2) ตลาดรถยนต์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากภาพรวมของเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง จากการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวและอุปสงค์ในประเทศ รวมถึงการบริโภคของภาคเอกชนที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง แม้จะมีปัจจัยเสี่ยงจากการส่งออกสินค้าที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว แต่ก็ยังไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดรถยนต์ในประเทศมากนัก

  • ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม 2562
  1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 78,061 คัน เพิ่มขึ้น 3%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      26,757 คัน      เพิ่มขึ้น     56.1%        ส่วนแบ่งตลาด 34.3%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          12,704 คัน      เพิ่มขึ้น      3.9%         ส่วนแบ่งตลาด 16.3%

อันดับที่ 3 ฮอนด้า      9,290 คัน       เพิ่มขึ้น      2.0%         ส่วนแบ่งตลาด 11.9%

  1. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 30,221 คัน เพิ่มขึ้น 4%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      9,301 คัน       เพิ่มขึ้น     26.5%        ส่วนแบ่งตลาด 30.8%

อันดับที่ 2 ฮอนด้า      6,926 คัน       ลดลง        0.2%        ส่วนแบ่งตลาด 22.9%

อันดับที่ 3 มาสด้า       4,231 คัน       เพิ่มขึ้น     49.8%        ส่วนแบ่งตลาด 14.0%

  1. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 47,840 คัน เพิ่มขึ้น 3%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      17,456 คัน      เพิ่มขึ้น     78.4%        ส่วนแบ่งตลาด 36.5%

อันดับที่ 2 อีซูซุ          12,704 คัน      เพิ่มขึ้น      3.9%         ส่วนแบ่งตลาด 26.6%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด        4,129 คัน         ลดลง      16.6%         ส่วนแบ่งตลาด 8.6%

  1. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV*)

ปริมาณการขาย  39,674 คัน เพิ่มขึ้น 21.0%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      15,864 คัน      เพิ่มขึ้น     72.1%        ส่วนแบ่งตลาด 40.0%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           11,721 คัน       เพิ่มขึ้น     4.2%          ส่วนแบ่งตลาด 29.5%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด         4,129 คัน        ลดลง     12.9%          ส่วนแบ่งตลาด 10.4%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 4,888 คัน

โตโยต้า 2,264 คัน – มิตซูบิชิ 1,025  คัน – อีซูซุ 716  คัน – ฟอร์ด 503  คัน – นิสสัน 221 คัน- เชฟโรเลต 159 คัน

  1. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 34,786 คัน เพิ่มขึ้น 9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า      13,600 คัน      เพิ่มขึ้น     83.3%        ส่วนแบ่งตลาด 39.1%

อันดับที่ 2 อีซูซุ           11,005 คัน      เพิ่มขึ้น      6.4%          ส่วนแบ่งตลาด 31.6%

อันดับที่ 3 ฟอร์ด          3,626 คัน       ลดลง       7.9%            ส่วนแบ่งตลาด 10.4%