10 ประเทศอาเซียน ทำใบขับขี่ เคล็ดลับรถยนต์ ใบขับขี่ ใบขับขี่ตลอดชีพ ใบขับขี่ต่างประเทศ ใบขับขี่สากล

ขับรถเที่ยวต่างแดนในกลุ่มประเทศ AEC ใช้ ใบขับขี่ ไทยได้หรือไม่??

หลายคนอาจจะไม่รู้หรืออาจจะไม่แน่ใจว่า ใบขับขี่ ของประเทศไทยที่เราถืออยู่ สามารถใช้งานและสามารถขับข้ามประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนได้จริงหรือไม่ แล้วจำเป็นต้องทำ ใบขับขี่สากล ด้วยหรือไม่ วันนี้ทีมงาน  Auto MThai จะพาไปไขข้อข้องใจกับเรื่องนี้กัน ซึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือกลุ่มประเทศที่มีอนุสัญญาข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับใบขับขี่ภายในซึ่งกันและกันทั้งหมด 10 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น…

Home / AUTO / ขับรถเที่ยวต่างแดนในกลุ่มประเทศ AEC ใช้ ใบขับขี่ ไทยได้หรือไม่??

หลายคนอาจจะไม่รู้หรืออาจจะไม่แน่ใจว่า ใบขับขี่ ของประเทศไทยที่เราถืออยู่ สามารถใช้งานและสามารถขับข้ามประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนได้จริงหรือไม่ แล้วจำเป็นต้องทำ ใบขับขี่สากล ด้วยหรือไม่ วันนี้ทีมงาน  Auto MThai จะพาไปไขข้อข้องใจกับเรื่องนี้กัน

อ

ซึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือกลุ่มประเทศที่มีอนุสัญญาข้อตกลงว่าด้วยการยอมรับใบขับขี่ภายในซึ่งกันและกันทั้งหมด 10 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, บรูไน, ฟิลิปปินส์, กัมพูชา, เวียดนาม, เมียนมา, สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย สามารถใช้ใบขับขี่ของประเทศไทยแบบใหม่ ที่เรียกว่า ใบอนุญาตขับรถ Smart Card ในรูปแบบใหม่ ที่เป็นบัตรพลาสติกที่มีความคงทนกว่ารูปแบบเดิม มีความปลอดภัย น่าเชื่อถือ ด้วยเทคโนโลยีแถบของข้อมูลแม่เหล็ก (Magnetic Strip) เทคโนโลยี QR Code มีการจัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมยังมีระบบบริหารการจัดการทางด้านความปลอดภัยทางถนน ไม่ว่าจะเป็น การรองรับเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ GPS Tracking ที่เป็นเครื่องมือในการบันทึกข้อมูลการขับขี่ โดยเฉพาะรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ที่เป็นแบบวัตถุอันตรายและรถบรรทุกสิบล้อขึ้นไป รถแท็กซี่ หรือรถในกลุ่มเป้าหมายตามที่กรมการขนส่งทางบกที่ประกาศบังคับใช้

ใบขับขี่

ใบอนุญาตขับรถ Smart Card ในรูปแบบใหม่ จะปรากฏข้อมูลเข้าของบัตรทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษควบคู่กัน และไม่จำเป็นต้องทำใบขับขี่สากลตามความตกลงร่วมกันแต่อย่างใด ทั้งนี้เพื่อให้การคมนาคมระหว่างประเทศสม่ชิกอาเซียนมีความสะดวกมากขึ้น สามารถรองรับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ใบขับขี่

สำหรับใครที่ต้องการอยากจะเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ Smart Card ในรูปแบบใหม่ก็สามารถไปทำได้เลย โดยเตรียมหลักฐานใบขับขี่ฉบับเดิม บัตรประตัวประชาชนฉบับจริง และหลักฐานกรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-นามสกุล หรือรายละเอียดแตกต่างจากใบขับขี่รถยนต์ฉบับเดิม และสำหรับผู้ที่มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคลแบบตลอดชีพ เมื่อเปลี่ยนเป็นแบบ Smart Card ในรูปแบบใหม่ ก็ยังคงเป็นแบบตลอดชีพเหมือนเดิม แต่สำหรับคนที่ต้องการขับรถที่นอกเหนือจาก 10 ประเทศ ในกลุ่มประเทศอาเซียน สามารถขอรับใบขับขี่ขับรถระหว่างประเทศทุกสำนักงานขนส่งทั่วไทย โดยเตรียมหลักฐานให้พร้อม

ใบขับขี่

นอกจาก ใบขับขี่ ของไทยที่สามารถใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศแล้ว ยังมีอีกหนึ่งสิ่งที่ใครหลายคนก็อยากจะทราบว่า พวงมาลัยรถยนต์ แต่ละประเทศอยู่ฝั่งเดียวกับไทยหรือมีแตกต่างจากไทยหรือไม่ ซึ่งในประเทศไทยขับเลนซ้าย พวงมาลัยขวา ก็จะเหมือนกับประเทศมาเลเซีย, สิงคโปร์, บรูไน และอินโดนีเซีย ส่วนประเทศที่ขับเลนขวา พวงมาลัยซ้าย คือ กัมพูชา, เมียนมา, สาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว, เวียดนาม และฟิลิปปินส์

X