PTT Blue card PTT Blue Card วิ่งส่งความสุข PTTOR บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปตท. วิ่งการกุศล

PTT Blue Card ชวนสมาชิกร่วม วิ่งการกุศล ส่งมอบความสุขท้ายปี

PTT Blue Card จัดงานวิ่งการกุศล “PTT Blue Card วิ่งส่งความสุข”เพื่อเชิญชวนสมาชิก PTT Blue Card ร่วมเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นยอดเงินบริจาคโดยค่าสมัครในการร่วมกิจกรรมทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์…

Home / AUTO / PTT Blue Card ชวนสมาชิกร่วม วิ่งการกุศล ส่งมอบความสุขท้ายปี

PTT Blue Card จัดงานวิ่งการกุศล “PTT Blue Card วิ่งส่งความสุข”เพื่อเชิญชวนสมาชิก PTT Blue Card ร่วมเปลี่ยนคะแนนสะสมเป็นยอดเงินบริจาคโดยค่าสมัครในการร่วมกิจกรรมทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายมอบให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ โดยมีคุณจิราพรขาวสวัสดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท. น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) และคณะผู้บริหาร PTTOR รวมถึงสมาชิก PTT Blue Card เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งกว่า 1,000 คน ยอดเงินบริจาค จากสมาชิกและ PTTOR ร่วมสมทบรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น1,302,575 บาท

PTT

PTT

PTT

คุณจิราพรขาวสวัสดิ์กล่าวว่า “สำหรับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิก PTT Blue Card ณ ปัจจุบันกว่า 4 ล้านคนให้ได้มีโอกาสร่วมทำบุญร่วมกับมูลนิธิรามาธิบดีฯ ที่ในปัจจุบันได้เปิดให้บริการในส่วนของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ แต่ยังขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ที่จำเป็นอีกเป็นจำนวนมาก ทางเราจึงเห็นว่าการจัดกิจกรรม PTT Blue Card วิ่งส่งความสุขในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งมอบความสุขท้ายปีให้กับสมาชิกฯ แล้ว ยังเป็นการส่งมอบโอกาสในการช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยภายใต้การดูแลของ มูลนิธิรามาธิบดีฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย โดยครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้สมาชิก PTT Blue Card ที่ไม่ได้เข้าร่วมวิ่ง สามารถใช้คะแนนสะสม500 คะแนน แทนเงินบริจาค 100 บาท และ 100 คะแนนแทนเงินบริจาค 20 บาทโดยท่านสมาชิกได้ร่วมบริจาครวม 651,287.70 บาท และเพื่อให้การบริจาคเกิดประโยชน์สูงสุดในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ทาง PTTOR ได้ร่วมบริจาคสมทบเพิ่มอีก 1 เท่า รวม 1,302,575บาท”

PTT

นอกจากนี้ภายในงานยังมีมินิคอนเสิร์ตส่งมอบความสุขจากครอบครัวฉัตรบริรักษ์ นำโดยบอยปกรณ์ที่นอกจากจะมาร่วมวิ่งในระยะ 3.5 กิโลเมตร ด้วยแล้ว ยังมอบความสุขด้วยเสียงเพลงให้กับบรรดาผู้มาร่วมงาน รวมถึงบูธกิจกรรมสุดสนุกจากผู้ร่วมสนับสนุนงานที่มาเติมเต็มสีสันให้กับงานตลอดจนกิจกรรมสอยดาวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนได้ยอดเงินจากกิจกรรมมาเพิ่มเติมกว่า 150,000 บาท เมื่อนำมาสมทบรวมกับยอดเงินบริจาคจากการวิ่งจึงได้ยอดบริจาครวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นกว่า 1.45 ล้านบาทโดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นผู้รับมอบ

PTT

PTT

 

 

X