กรมการขนส่งทางบก ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ต่อใบขับขี่ พระสงฆ์ วินัยสงฆ์ สอบใบขับขี่

พระสงฆ์ สามารถ ต่อใบขับขี่ ได้หรือไม่ และขับรถเองได้หรือไม่??

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า พระสงฆ์ ไม่สามารถขับขี่รถยนต์ได้เนื่องจากผิด วินัยสงฆ์ เนื่องจากเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม ดูไม่สำรวม ในสายตาประชาชนที่พบเห็นแต่ความจริงเเล้วไม่มีข้อห้ามใดๆ ที่ไม่ให้พระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร ขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทั้งบนทางหลวงหรือในที่ชุมชน เพียงแต่การขับรถของพระสงฆ์ต้องขึ้นอยู่กับเหตุผลเเละในสถานการณ์จำเป็นที่ทำให้พระสงฆ์ต้องขับรถอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นอยู่ในถิ่นที่ไม่มีรถสาธารณะ ก็ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับด้วยความประมาท สรุปคือพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร สามารถขับขี่รถได้ไม่ถือเป็นการผิดพระธรรมวินัย ลองนึกภาพในอดีตดูว่าพระสงฆ์ขี่ม้าในการเดินทาง…

Home / AUTO / พระสงฆ์ สามารถ ต่อใบขับขี่ ได้หรือไม่ และขับรถเองได้หรือไม่??

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า พระสงฆ์ ไม่สามารถขับขี่รถยนต์ได้เนื่องจากผิด วินัยสงฆ์ เนื่องจากเป็นภาพที่ไม่เหมาะสม ดูไม่สำรวม ในสายตาประชาชนที่พบเห็นแต่ความจริงเเล้วไม่มีข้อห้ามใดๆ ที่ไม่ให้พระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร ขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทั้งบนทางหลวงหรือในที่ชุมชน

ใบขับขี่

เพียงแต่การขับรถของพระสงฆ์ต้องขึ้นอยู่กับเหตุผลเเละในสถานการณ์จำเป็นที่ทำให้พระสงฆ์ต้องขับรถอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่นอยู่ในถิ่นที่ไม่มีรถสาธารณะ ก็ควรขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ขับด้วยความประมาท สรุปคือพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณร สามารถขับขี่รถได้ไม่ถือเป็นการผิดพระธรรมวินัย ลองนึกภาพในอดีตดูว่าพระสงฆ์ขี่ม้าในการเดินทาง หรือพายเรือออกบิณฑบาต ซึ่งทั้งม้า เเละเรือ ก็ถือเป็นยานพาหนะไม่ต่างกับรถหรือจักรยานยนต์เช่นกัน

ใบขับขี่

ขณะเดียวกันคำถามี่ว่าพระสงฆ์สามารถ ต่อใบขับขี่ ได้หรือไม่?? เเน่นอนว่าในเมื่อไม่มีข้อห้ามในการขับขี่รถ พระสงฆ์ก็สามารถ ต่อใบขับขี่ ได้เช่นเดียวกัน หลักเกณฑ์หรือคุณสมบัติในการทำใบอนุญาตขับรถของ กรมการขนส่งทางบก จะไม่ได้มีข้อห้ามเกี่ยวกับการห้ามพระภิกษุสงฆ์ หรือสามเณรทำหรือ ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ

การขาดต่ออายุใบอนุญาตขับขี่สามารถต่อได้หากไม่เกินช่วงเวลา 1ปี หากพระสงฆ์ท่านใดมีเกณฑ์ลาสิกขาก่อนเพื่อความสบายใจสามารถรอให้สึกออกมาเป็นฆราวาสเเล้วค่อยกลับไปต่อใบอนุญาตขับขี่ก็ได้

 

 

 

X