Ford Ranger WE ARE RANGER ฟอร์ด ประเทศไทย มอบอุปกรณ์การเรียน วันเด็กแห่งชาติ ส่งมอบอาคาร เกิดมาแกร่ง เรนเจอร์ 2

ฟอร์ด ประเทศไทย มอบอาคารเรนเจอร์ 2 ให้โรงเรียนวัดดอนยอ จังหวัดนครนายก

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับกลุ่ม WE ARE RANGER กลุ่มลูกค้าผู้ใช้ รถกระบะ Ford Ranger นำคาราวาน Ford Ranger พร้อมคณะผู้ร่วมเดินทางกว่า 200…

Home / AUTO / ฟอร์ด ประเทศไทย มอบอาคารเรนเจอร์ 2 ให้โรงเรียนวัดดอนยอ จังหวัดนครนายก

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับกลุ่ม WE ARE RANGER กลุ่มลูกค้าผู้ใช้ รถกระบะ Ford Ranger นำคาราวาน Ford Ranger พร้อมคณะผู้ร่วมเดินทางกว่า 200 คน ออกเดินทางไปยังโรงเรียนวัดดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อ ส่งมอบอาคารเรนเจอร์ 2” และ มอบอุปกรณ์การเรียน และสิ่งของเครื่องใช้จำเป็น พร้อมทั้งทำกิจกรรมร่วมกับนักเรียนและชาวบ้านกว่า 500 คน เพื่อเป็นของขวัญชิ้นพิเศษ ส่งมอบความสุขให้กับทุกคนในชุมชน เนื่องในโอกาส วันเด็กแห่งชาติ

“Ford มีความยินดีที่ได้ร่วมกับกลุ่ม WE ARE RANGER ลูกค้าผู้ใช้กระบะ Ford Ranger ในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ การสร้างอาคารให้โรงเรียน ถือเป็นการให้ที่ยิ่งใหญ่ เพราะการให้โอกาสทางการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างยั่งยืน เราไม่ได้เพียงแต่สร้างอาคาร แต่เรากำลังสร้างรอยยิ้ม สร้างมิตรภาพและความสุขให้กับเด็กๆ คุณครู และทุกคนในชุมชน Ford รู้สึกตื้นตันใจที่ได้เห็นนักเรียนมีความสุขกับอาคารหลังใหม่ที่พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างขึ้นมา และเชื่อมั่นว่าอาคารหลังนี้จะได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะสร้างและพัฒนาเยาวชนของเราให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศได้ต่อไป” นางสาวศุภรางศุ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ฟอร์ด ประเทศไทย กล่าว

อาคารเรนเจอร์ 2 เป็นอาคารหลังที่ 2 ที่สมาชิกกลุ่ม WE ARE RANGER ได้ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างกว่า 800,000 บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ขนาดใหญ่ให้กับโรงเรียน เพื่อใช้เป็นโรงอาหารและหอประชุมแทนโรงอาหารเดิมที่ทรุดโทรม ทางคณะยังได้ร่วมกันบูรณะจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้ออำนวยและเหมาะสมต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ นอกจากนี้ อาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ ยังจะเป็นประโยชน์แก่ชุมชน โดยจะใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ของชาวบ้านในชุมชนด้วย

พลตรี ภูวนัย ไตรภูวนาถ ประธานกลุ่ม WE ARE RANGER กล่าวว่า “ผมและสมาชิกในกลุ่มมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับ ฟอร์ด ประเทศไทย ในการส่งมอบอาคารเรนเจอร์ 2 ในวันนี้ สำหรับกลุ่ม WE ARE RANGER ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องมา 7 ปี ด้วยจิตอาสาและความตั้งใจที่จะร่วมช่วยเหลือและตอบแทนสิ่งดีๆ ให้สังคม รวมถึงการสร้าง อาคารเรนเจอร์แห่งแรก ให้กับโรงเรียนบ้านหนองปากชัฎ จังหวัดราชบุรี โดยเราตั้งชื่ออาคารทั้งสองแห่ง ตามชื่อกลุ่มและรถที่พวกเรารักและภาคภูมิใจ”

ฟอร์ดและกลุ่มลูกค้าผู้ใช้กระบะ Ford Ranger มีจุดมุ่งหมายร่วมกันที่จะเป็นแรงผลักดันในการทำสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคม ตามดีเอ็นเอ ‘เกิดมาแกร่ง’ อย่างต่อเนื่อง