DLT QR Licence ใบขับขี่ ใบขับขี่ดิจิตอล ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ใบอนุญาตขับขี่

ขั้นตอนการใช้งาน ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence

หลังจากที่กรมขนส่งทางบกได้เปิดตัวระบบ ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า ใบขับขี่บนมือถือ DLT Smart Licence เเละเปิดให้ใช้งานจริงในวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยสา่มารถโหลดผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence ซึ่งขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยาก คนใช้รถใช้ถนนควรนำใบขับขี่ลงในแอปพลิเคชันดังกล่าวเพื่อความง่ายเเละสะดวกในกรณีที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ ใบอนุญาตขับขี่…

Home / AUTO / ขั้นตอนการใช้งาน ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence

หลังจากที่กรมขนส่งทางบกได้เปิดตัวระบบ ใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่า ใบขับขี่บนมือถือ DLT Smart Licence เเละเปิดให้ใช้งานจริงในวันที่ 15 มกราคม 2562 โดยสา่มารถโหลดผ่านแอปพลิเคชัน DLT QR Licence ซึ่งขั้นตอนก็ไม่ยุ่งยาก คนใช้รถใช้ถนนควรนำใบขับขี่ลงในแอปพลิเคชันดังกล่าวเพื่อความง่ายเเละสะดวกในกรณีที่เจ้าหน้าที่ขอตรวจสอบ ใบอนุญาตขับขี่ นอกจากนี้ในกรณีที่ลืมพก ใบอนุญาตขับขี่ ก็สามารถเเสดง ใบขับขี่ ในแอปพลิเคชันได้เช่นกัน

ใขับขี่ดิจิตัล

ขั้นตอนการใช้งานใบขับขี่ดิจิตอล DLT Smart Licence
1. โหลดแอปพลิเคชัน DLT QR Licence รองรับการทำงานระบบปฏิบัติการ Android ที่ Play Store และ iOS ที่ App
2. ลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลเลขบัตรประชาชน, อีเมล์
3. ระบบส่งรหัส OTP ให้ทางอีเมล์
4. ทำการตั้งรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
5.สแกนคิวอาร์โค้ดหลังใบอนุญาตขับขี่
6.เข้าสู่เมนูเพื่อเเสดงใบอนุญาตขับรถเสมือนจริง

หมายเหตุ : ใบขับขี่ 1 บัตร ต่อ 1 หมายเลขโทรศัพท์เเละใช้ได้เฉพาะใบขับขี่รุ่นที่มีคิวอาร์โค้ดเท่านั้น

DLT QR Licence

นอกจากนี้แอปพลิเคชัน DLT QR Licence ยังให้ข้อมูลสำคัญเจ้าของบัตร เช่น หมู่โลหิต ประวัติการแพ้ยา สถานพยาบาลหลัก ผู้ที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน และมีระบบแจ้งเตือนให้มาดำเนินการเปลี่ยนชนิดใบอนุญาตขับรถ (จากชนิดชั่วคราวเป็นชนิดส่วนบุคคล 5 ปี) หรือขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถล่วงหน้า จะเริ่มให้บริการภายในเดือนมกราคม 2562 เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนตอบสนองความต้องการไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่