ต่อใบขับขี่ ทำใบขับขี่ เคล็ดลับรถยนต์ ใบขับขี่ ใบขับขี่หมดอายุ ใบอนุญาตในการขับขี่

ใบขับขี่ หมดอายุ ต้องไปต่อภายในกี่วัน ถ้าเกินระยะเวลาที่กำหนดต้องทำอย่างไร

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตในการขับขี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับผู้ขับขี่ เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการขับขี่ และได้รับการอนุญาตให้สามารถขับขี่ได้ตามกฎหมายประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถรับจ้างนั่นเอง ซึ่งหากไม่มี ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตในการขับขี่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีโทษทางแพ่ง รวมไปถึงเสียสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวรถ…

Home / AUTO / ใบขับขี่ หมดอายุ ต้องไปต่อภายในกี่วัน ถ้าเกินระยะเวลาที่กำหนดต้องทำอย่างไร

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตในการขับขี่ ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับผู้ขับขี่ เพื่อยืนยันว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการขับขี่ และได้รับการอนุญาตให้สามารถขับขี่ได้ตามกฎหมายประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือรถรับจ้างนั่นเอง ซึ่งหากไม่มี ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตในการขับขี่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย มีโทษทางแพ่ง รวมไปถึงเสียสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวรถ

ตำรวจ

ซึ่งตามระเบียบทางกฎหมายได้กล่าวว่า ให้ผู้ที่ได้รับสิทธิต้องพกใบอนุญาตติดตัวไว้ตลอดเวลา และสามารถให้เจ้าหน้าที่พนักงานตรวจสอบได้ แต่ถ้าหากใบขับขี่ขาดอายุมีโทษปรับไม่เกิน 2,000 ตามมาตรา 65 ของ พรบ.รถยนต์ พ.ศ.2522

เชื่อว่าหลายคนอาจจะลืมดูว่า ใบขับขี่ ของเราหมดอายุวันไหน พอหยิบขึ้นมาดูอีกทีใบขับขี่ก็หมดอายุไปซะแล้ว งานนี้เสียทั้งเงิน เสียทั้งอารมณ์ ซึ่งถ้าไม่อยากเสียเงินต้องอ่าน… เมื่อใบขับขี่หมดอายุ ควรไปต่อภายในกี่วัน??

  • ใบขับขี่ขาดการต่ออายุไม่เกิน 1 ปี (นับตั้งแต่วันที่หมดอายุ)

ในกรณีนี้สามารถนำใบขับขี่ไปขอต่ออายุใหม่ได้ทันที พร้อมเสียค่าธรรมเนียมในการต่ออายุ จากนั้นก็ได้ใบขับขี่ใหม่เรียบร้อย

  • ใบขับขี่หมดอายุไปแล้วเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

ทางกรมขนส่งทางบกจะให้คุณทำการสอบข้อเขียนใหม่ มีทั้งสิ้น 50 ข้อด้วยกัน ซึ่งคุณต้องทำให้ถูกต้องทั้งหมด 45 ข้อ จึงจะผ่านเกณฑ์ จากนั้นรอใบขับขี่ใหม่

  • ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี

ซึ่งเหตุการณ์ในกรณีนี้น้อยมากที่จะเกิดขึ้น แต่ถ้าคุณอยู่ในกรณีนี้แล้วล่ะก็ ทางกรมขนส่งทางบกจะให้สอบใหม่ทั้งหมดเสมือนทำใบขับขี่ใหม่ คือจะต้องสอบทั้งข้อเขียนและสอบปฏิบัติใหม่ทั้งหมดนั้นเอง จึงจะมีสิทธิ์ได้รับการอนุญาตอีกครั้ง

ใบขับขี่

ทำใบขับขี่

รู้อย่างนี้แล้ว ยังจะปล่อยให้ ใบขับขี่ หมดอายุอีกหรือไม่ ซึ่งสำหรับคนที่รู้วันหมดอายุ ก็สามารถต่ออายุได้ทันที 90 วัน ก่อนวันหมดอายุได้เลยไม่ต้องรอให้ถึงวันหมดอายุพอดีนะจ๊ะ