ทะเบียนรถ ทะเบียนรถยนต์ ทะเบียนเลขสวย

เส้นทางของ ‘ทะเบียนเลขสวย’ จากเลขดี ๆ เพียงหนึ่งเดียว สู่การประมูลอันดุเดือดระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา ผู้อ่านหลาย ๆ ท่านคงจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการประมูลทะเบียนเลขสวยที่ดุเดือนที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศ โดยเฉพาะทะเบียนรถเลข ‘รวย 9999’ ที่ปิดประมูลด้วยมูลค่ากว่า 18.56 ล้านบาท ขณะเดียวกันเลขทะเบียน ‘เศรษฐี 1’…

Home / AUTO / เส้นทางของ ‘ทะเบียนเลขสวย’ จากเลขดี ๆ เพียงหนึ่งเดียว สู่การประมูลอันดุเดือดระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา ผู้อ่านหลาย ๆ ท่านคงจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับการประมูลทะเบียนเลขสวยที่ดุเดือนที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศ โดยเฉพาะทะเบียนรถเลข ‘รวย 9999’ ที่ปิดประมูลด้วยมูลค่ากว่า 18.56 ล้านบาท ขณะเดียวกันเลขทะเบียน ‘เศรษฐี 1’ ก็ปิดไปด้วยราคา 15.04 ล้านบาท และเมื่อรวมกับ 63 หมายเลข ที่ได้ประมูลไปแล้ว รายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ทั้งสิ้น 282,170,000 บาท

tabienrod
ภาพประกอบจาก tabienrod.com

ซึ่งความพิเศษในปีนี้คือการที่ทางกรมการขนส่งทางบก ได้จัดประมูล “ป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ” ที่ถูกสร้างขึ้นจากประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของประเทศไทย อันเป็นการปลอดล็อกป้ายทะเบียนรูปแบบใหม่ที่สามารถใส่สระ – วรรณยุกต์ให้มีความหมายที่เป็นมงคล สร้างมูลค่า ไปจนถึงสามารถตั้งชื่อคนบนป้ายทะเบียนเพื่อเป็นของขวัญที่พิเศษที่สุด รวมถึงการนำเสนอป้ายทะเบียนเลขสวย ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีการพิมพ์รูปแบบใหม่ที่มอบลายกราฟฟิกสวยงาม ทนทาน

แต่กว่าจะมาเป็นป้ายทะเบียนเลขสวย และขั้นตอนร่วมการประมูลจะต้องทำอย่างไรบ้าง วันนี้จะมาไขคำตอบกัน

กว่าจะมาเป็นทะเบียนเลขสวย

ในเวลานี้ทางกรมการขนส่งทางบก ได้เปิดให้ผู้สนใจทั้งประชาชน และนิติบุคคล สามารถเสนอคำหรือข้อความ และหมายเลขทะเบียนได้ที่ต้องการ โดยสามารถใส่ได้ทั้งสระ และวรรณยุกต์ โดยมีเงื่อนไขสำคัญ 3 ข้อ ได้แก่

 1. มีคำ หรือข้อความที่มีตัวอักษรตั้งแต่ 2 ตัวอักษรขึ้นไป หรือตัวอักษรผสมสระ หรือวรรณยุกต์ได้ไม่เกิน 3 ชั้น
 2. หมายเลขต้องอยู่ในกลุ่มเลขสวย 301 หมายเลข
 3. และต้องรวมหมายเลข อักษร สระ และวรรณยุกต์ ไม่เกิน 7 หลัก

แม้ว่าจะเปิดให้ผู้สนใจสามารถตั้งชื่อทะเบียนรถได้ แต่ต้องไม่ประกอบไปด้วยคำ หรือข้อความต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ดังนี้

 1. เสียดสีสังคม
 2. ต้องห้ามตามกฎหมาย
 3. ขัดต่อความเชื่อทางศาสนา
 4. ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น
 5. ขัดต่อความสงบเรียบร้อย ศีลธรรม หรือวัฒนธรรมอันดี
 6. กระทบต่อความมั่นคงในประเทศ
 7. ส่อไปในทางลามกอนาจจาร หรือหยาบคาย
 8. กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

โดยสามารถยื่นผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com และรอคณะอนุกรรมการพิจารณาคำหรือข้อความอักษรประจำหมวดพิเศษ หากผ่านเงื่อนไขก็จะนำไปประกาศและเข้าสู่การประมูลในลำดับต่อไป

กว่าจะได้ร่วมประมูลคว้าทะเบียนเลขสวย

สำหรับช่องทางการประมูลจะขึ้นกับภูมิภาค ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร: การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยในเขตนี้ สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

 • การประมูลทางวาจา
 • การประมูลทาง Internet
 • การประมูลทางโทรศัพท์

ซึ่งการประมูลจะจัดขึ้นทุกอาทิตย์ที่ 2 และ 4 ของเดือน

ส่วนภูมิภาค: การประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวนในส่วนภูมิภาคจะจัดขึ้นตามแผนการประมูลในแต่ละปีงบประมาณ โดยแต่ละจังหวัดจะมีการกำหนดวันและเวลาที่ได้กำหนดไว้แล้วในแต่ละจังหวัด โดยสามารถดำเนินการได้ 2 ช่องทางคือ

 • การประมูลทางวาจา
 • การประมูลทาง Internet

ซึ่งผู้เข้าร่วมประมูลจะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลก่อน ซึ่งจะมีทั้งการลงทะเบียนหน้างานตามที่ได้ประกาศสถานที่ไว้ หรือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ สำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก ในวันและเวลาราชการ หรือลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ www.tabienrod.com โดยจะต้องศึกษารายละเอียดและเลือกหมวดหมู่ทะเบียนรถ อาทิ ประมูลทะเบียนรถเก๋ง ประมูลทะเบีนรถกระบะ ประมูลทะเบียนรถตู้ ประมูลเลขเสริม

พร้อมเตรียมเอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย ใบลงทะเบียน, บัตรประจำตัวประชาชน, หลักฐานการชำระเงิน และหน้าบัญชีธนาคาร ส่วนกรณีที่ผู้เข้าร่วมประมูลเป็นนิติบุคคล จะต้องเพิ่มหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลอายุไม่เกิน 90 วัน ร่วมด้วย

โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนและยื่นประมูล ดังนี้

 1. ลงทะเบียนหมายเลขที่ต้องการประมูล
 2. ชำระค่าหลักประกันการประมูลผ่านธนาคารหรือชำระเป็นเงินสดตามอัตราที่กำหนด
 3. เสนอราคาตามคำหรือข้อความ และเลขทะเบียนที่สนใจ

ราคาเริ่มต้นของการประมูลป้ายทะเบียน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่

 • SUPERPREMIUM: หมายเลข 8888 9999 ราคาประมูลเริ่มต้น 1,500,000 บาท
 • PREMIUM: หมายเลข 1111 2222 3333 4444 5555 6666 และ 7777 ราคาประมูลเริ่มต้น 1,000,000 บาท
 • GOLD: กลุ่มเลขตัวเดียว (1-9) เลขสองตัวเหมือน (11-99), สามตัวเหมือน (111-999) และเลขคู่ 8 หรือ คู่ 9 ราคาประมูลเริ่มต้น 800,000 บาท
 • SLIVER: กลุ่มเลขหลักพัน เลขเรียง และเลขคู่ เช่น 1122, 3434 เป็นต้น ราคาประมูลเริ่มต้น 500,000 บาท หลักเกณฑ์นี้จะต่างจากการประมูลป้ายทะเบียนสวยแบบปกติ

สำหรับการเสนอราคา จะแบ่งเป็น 2 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่

แบบเรียลไทม์

คือการเสนอราคาหน้างาน หรือในเว็บไซต์แบบเรียลไทม์ และจะปิดการประมูลเมื่อไม่มีใครเสนอราคาเพิ่มได้อีก

แบบล่วงหน้า

สามารถเสนอราคาได้จนถึงเวลา 23.59 น. ในวันศุกร์ของสัปดาห์เดียวกับวันปิดประมูล

เมื่อเสร็จสิ้นการประมูลแล้ว ผู้ชนะการประมูลจะต้องชำระค่าหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ให้ครบถ้วนภายใน 30 วัน และชำระค่าบริการการประมูลภายใน 15 วัน

ทั้งนี้ หากผู้ชนะการประมูลไม่สามารถชำระตามเวลากำหนด กรมการขนส่งทางบกจะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าร่วมประมูล และจะนำหมายเลขทะเบียนเสนอผู้ที่เสนอราคาลำดับที่สองพิจารณาต่อไป

ได้ทั้งทะเบียนเลขสวย และได้บุญ

tabienrod
ภาพประกอบจาก tabienrod.com

สำหรับผู้ชนะในการประมูล และชำระเงินครบตามจำนวนในเวลาที่กำหนด ก็จะได้รับทะเบียนเลขสวย ซึ่งสามารถนำไปยื่นต่อกรมการขนส่งเพื่อเปลี่ยนทะเบียนรถใหม่ หรือจะเก็บไว้เป็นสมบัติส่วนตัวได้ ไปจนถึงสามารถโอนกรรมสิทธิ์ หรือโอนเป็นมรดกได้ 

และที่สำคัญ รายได้จากการประมูลก็จะมอบให้กับกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ) เพื่อเป็นทุนสนับสนุน ส่งเสริมโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนน เช่น สนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535


ด้วยความได้เปรียบของอักษรไทยที่ใช้เพียงไม่กี่ตัวอักษรหรือสระ และเลขที่เปี่ยมด้วยความหมายดี ๆ ไม่จำกัดสัญชาติ ก็สามารถสร้างเลขมงคล และคำสั้น ๆ แต่ความหมายดี ๆ ที่สร้างความประทับใจแก่ผู้ครอบครอง สร้างความสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น สร้างมูลค่าทุกครั้งเมื่อจัดการประมูล และยังช่วยสร้างบุญ สร้างกุศลได้อีกทาง

ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการประมูลทะเบียนเลขสวยได้ที่ tabienrod.com หรือสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โทร. 0-2272-5937 หรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร.1584 หรือ 0-2271-8888


3 อันดับทะเบียนเลขสวยที่ปิดประมูลด้วยมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ (2549 – วันที่ 7 เมษายน 2565)

 1. 8กก 8888 ปิดประมูลด้วยราคา 28.1 ล้านบาท ในปี 2563
 2. 1กก 1111 ปิดประมูลด้วยราคา 25 ล้านบาท ในปี 2557
 3. รวย 9999 ปิดประมูลด้วยราคา 18.56 ล้านบาท ในปี 2565

ข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก และtabienrod.com

X