HONDA Honda Eco Mileage Challenge รถจักรยานยนต์ฮอนด้า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าระเบิดศึก Honda Eco Mileage Challenge ปีที่ 24

รถจักรยานยนต์ฮอนด้าระเบิดศึก Honda Eco Mileage Challenge ปีที่ 24 เยาวชนทั่วประเทศร่วมประชันไอเดียยานยนต์ประหยัดเชื้อเพลิง เพื่อโลกแห่งอนาคต!

Home / AUTO / รถจักรยานยนต์ฮอนด้าระเบิดศึก Honda Eco Mileage Challenge ปีที่ 24

รถจักรยานยนต์ฮอนด้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge หรือฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 24 ภายใต้แนวคิด “ท้าทายพลังความคิด ประดิษฐ์นวัตกรรมรักษ์โลก” ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

Honda Eco Mileage Challenge
Honda Eco Mileage Challenge

เปิดโอกาสให้เยาวชนจากสถาบันอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เข้าแข่งขันออกแบบและประดิษฐ์ยานยนต์ที่ประหยัดเชื้อเพลิงที่สุด ร่วมท้าพิสูจน์ว่าน้ำมัน 1 ลิตร จะสามารถวิ่งได้ไกลแค่ไหน โดยในครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมมากถึง 311 ทีมจากทั่วประเทศ

Honda Eco Mileage Challenge
Honda Eco Mileage Challenge

การแข่งขัน Honda Eco Mileage Challenge ในปีนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย

1. ประเภทรถประดิษฐ์ กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันออกแบบและประดิษฐ์รถขึ้นเอง และติดตั้งเครื่องยนต์ระบบหัวฉีด PGM-Fi ที่ฮอนด้าให้การสนับสนุน โดยแบ่งผู้เข้าแข่งขันเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และระดับประชาชนทั่วไป

2. ประเภทรถตลาด กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขันใช้รถ Honda Wave110i โดยปรับแต่งรถได้ตามกติกาที่กำหนด

Honda Eco Mileage Challenge
Honda Eco Mileage Challenge

ผู้เข้าแข่งขันในแต่ละทีมจะประกอบไปด้วยสมาชิก 5 คน ร่วมกันพัฒนาเทคนิคและกลยุทธ์ที่จะทำให้รถวิ่งได้ไกลที่สุด ในสนามแข่งตามจำนวนรอบที่กำหนด ด้วยความเร็วเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ภายใต้การตรวจสอบและดูแลจากคณะกรรมการการแข่งขัน ทีมที่วิ่งด้วยน้ำมันเชื้อเพลิงน้อยที่สุดจะเป็นผู้ชนะ (กำหนดให้ใช้น้ำมัน E20 ในทุกประเภทการแข่งขัน)

ติดตามรายละเอียดและผลการแข่งขันในปีนี้ได้ที่เว็บไซต์ www.hondaeconothai.com