GOODYEAR กู๊ดเยียร์ แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ

Goodyear ประเทศไทย แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกาศการแต่งตั้ง Mr. Randeep Singh Kanwar เป็นกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

Home / AUTO / Goodyear ประเทศไทย แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการคนใหม่

บริษัท กู๊ดเยียร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ประกาศการแต่งตั้ง นายแรนดีพ ซิง กานวา (Mr. Randeep Singh Kanwar) เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท กู๊ดเยียร์ ประเทศไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

นายแรนดีพจะเข้ามาดำรงตำแหน่งต่อจากนายลูก้า เครปาโชลี่ (Mr. Luca Crepaccioli) ซึ่งจะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปกลุ่มผลิตภัณฑ์ยางสมรรถนะสูง UUHP ของกู๊ดเยียร์ ประจำภาคพื้นยุโรป ตะวันออกกลางและแอฟริกา (EMEA)

นายแรนดีพมีประสบการณ์การบริหารงานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ มาร่วม 22 ปี ได้เข้ามาร่วมงานกับกู๊ดเยียร์ ประเทศอินเดียในปี 2551 ดูแลด้านการขายผลิตภัณฑ์ยางสำหรับรถโดยสารทั่วไปและรถบรรทุกขนาดเล็ก ต่อมาในปี 2556 ได้ย้ายไปประจำที่ประเทศมาเลเซีย เพื่อดูแลผลิตภัณฑ์ยางสำหรับผู้บริโภคในกลุ่มอาเซียน

จากนั้นในปี 2560 จึงไปประจำที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อดูแลกู๊ดเยียร์ เอเชียแปซิฟิก ในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาตลาดและการค้าผลิตภัณฑ์ยางติดรถยนต์ หลังจากนั้น ในปี 2561 ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ กู๊ดเยียร์ ประเทศอินโดนีเซีย ก่อนที่จะมารับตำแหน่งในประเทศไทย

นายแรนดีพมีความเชี่ยวชาญในการบริหารหลากหลายด้าน ครอบคลุมสายปฏิบัติการ การขาย การตลาด กลยุทธ์และการพัฒนาธุรกิจโดยรักษาสมดุลด้านการทำกำไร มีผลงานที่โดดเด่นในการวางแผนพัฒนาการเติบโตของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของกู๊ดเยียร์ 

การเข้ามารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทย ของนายแรนดีพในครั้งนี้ จะเป็นการเสริมทัพของกู๊ดเยียร์ ประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ทั้งกลุ่มงานเพื่อการพาณิชย์ การบริการลูกค้า ยางติดรถยนต์ และการส่งออก รวมทั้งบริหารองค์กรในด้านต่าง ๆ ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป