EV car nissan การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นิสสัน รถยนต์ไฟฟ้า

Nissan จับมือ กฟผ. ส่งเสริมสถานีชาร์จไฟฟ้าและแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า

กฟผ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MoU กับ นิสสัน ประเทศไทย และตัวแทนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ เพื่อสนับสนุนพัฒนาสถานีประจุไฟฟ้าและแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าในไทย

Home / AUTO / Nissan จับมือ กฟผ. ส่งเสริมสถานีชาร์จไฟฟ้าและแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้า

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงหรือ MoU กับ นิสสัน ประเทศไทย และตัวแทนบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำ เพื่อร่วมมือกันสนับสนุนพัฒนาสถานีประจุไฟฟ้าและแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่สังคมยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้าอย่างยั่งยืน

ความร่วมมือดังกล่าวครอบคลุม ทั้งการพัฒนา และติดตั้งสถานีประจุไฟฟ้าการร่วมสร้างสรรค์แอปพลิเคชัน และแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องการเชื่อมโยงข้อมูล และการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมการขายที่น่าสนใจร่วมกันในอนาคต

ราเมช นาราสิมัน ประธาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)
ราเมช นาราสิมัน ประธาน บริษัท นิสสัน มอเตอร์ (ประเทศไทย)

โดยจากผลการศึกษาล่าสุดของนิสสัน ที่จัดทำขึ้นโดย ฟรอสต์ แอนด์ ซัลลิแวน พบว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ผู้บริโภคมีความตระหนักรู้ความเข้าใจ และความต้องการด้านรถยนต์ระบบไฟฟ้ามากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งจากการวิจัยพบว่า ปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าของผู้บริโภคประเทศไทย คือความจำเป็นต้องมีสถานีประจุไฟฟ้าภายในบริเวณที่พักอาศัยและระบบแท่นชาร์จไฟฟ้าตามแหล่งสาธารณะมากยิ่งขึ้น

จากผลศึกษาดังกล่าว ทางนิสสัน มุ่งมั่นพัฒนาและผลักดันให้เกิดการแก้ปัญหาดังกล่าวทั้งการสนับสนุนการประยุกต์เทคโนโลยีการขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าไปใช้จริง ซึ่งล้วนสอดคล้องกับการดำเนินงานตามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ โดยหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญในการผลักดันสังคมขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าคือการที่นิสสัน ได้ใช้เทคโนโลยีและประสบการณ์ในวงการกว่าหลายสิบปี เพื่อพัฒนาและนำเสนอรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% อย่าง นิสสัน ลีฟ (Nissan LEAF) รวมถึงรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี อี-พาวเวอร์ (e-POWER) ทุกรุ่นซึ่งล้วนได้รับผลตอบรับที่ดีจากยอดขายกว่าหนึ่งล้านคันทั่วโลกภายในปี พ.ศ.2564