ทางหลวงชนบท ทางหลวงแผ่นดิน ราชกิจจานุเบกษา อัตราความเร็วรถ

กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ สำหรับขับขี่บนทางหลวง ไม่เกิน 65 – 120 กม./ชม.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบท ครอบคลุมทั้งรถยนต์ รถขนส่ง และมอเตอร์ไซค์

Home / AUTO / กำหนดอัตราความเร็วรถใหม่ สำหรับขับขี่บนทางหลวง ไม่เกิน 65 – 120 กม./ชม.

เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกฎกระทรวงหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด พ.ศ. 2564

โดยกำหนดความเร็วในทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบท ที่มีทางเดินรถแบบจัดแบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถ มีเกาะกลางถนนเฉพาะแบบกำแพงกั้น (Barrier Median) และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน

สำหรับความเร็วสูงสุดสำหรับการขับขี่บนทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงชนบทที่กฎหมายกำหนดในยานยนต์แต่ละประเภท มีด้วยกันดังนี้

  • รถยนต์ ไม่เกิน 120 กม./ชม.
  • เลนขวา ไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม.
  • รถบรรทุก รถโดยสารเกิน 15 คน ไม่เกิน 90 กม./ชม.
  • รถโดยสาร 7-15 คน ไม่เกิน 100 กม./ชม.
  • รถชักจูง รถยนต์สี่ล้อเล็ก รถยนต์สามล้อ ไม่เกิน 65 กม./ชม.
  • รถจักรยานยนต์ ไม่เกิน 80 กม./ชม.
  • รถจักรยานยนต์ 400cc ขึ้นไป ไม่เกิน 110 กม./ชม.
  • รถโรงเรียน-รับส่งนักเรียน ไม่เกิน 80 กม./ชม.

แม้จะมีการปรับอัตราความเร็วของการขับขี่ยานพาหนะใหม่ แต่สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ควรให้ความสำคัญก็คือการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยทุกครั้งในระหว่างขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นการคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อขับขี่มอเตอร์ไซค์ ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พักผ่อนให้เพียงพอ และไม่ควรขับรถเกินความเร็วที่กำหนด


ข้อมูลจาก FB: กวาง ไตรศุลี ไตรสรณกุล และ ratchakitcha.soc.go.th

X