ราศี ลัคนาราศี วิธีเช็กลัคนาราศี

รู้ยัง? ลัคนาราศีของเราคือลัคนาไหน วิธีเช็กลัคนาราศี สำหรับดูดวงแม่นๆ

เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนักโหราศาสตร์ทั่วไปจึงมักจะยึดตามลัคนามากกว่า เพราะจะให้ผลทำนายที่แม่นยำมากกว่า ดังนั้นแล้ว MTHAI จึงมาแจง วิธีเช็กลัคนาราศี ที่ต่อไปนี้การเช็กลัคนาของคุณจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

Home / ดูดวง / รู้ยัง? ลัคนาราศีของเราคือลัคนาไหน วิธีเช็กลัคนาราศี สำหรับดูดวงแม่นๆ

โดยทั่วไปแล้วมักจะคุ้นเคยกับการดูดวงตามราศีกัน คือการดูตามช่วงเวลาที่เกิด โดย ราศี คือ การแบ่งเอาตามช่วงเวลาเกิดซึ่งมีทั้งตามปฏิทินตะวันตก ปฏิทินจีน ปฏิทินไทย ปฏิทินล้านนา ตามแต่จะยึดกันไป ซึ่งช่วงเวลาที่เกิดของเดือนนั้นๆ ในแต่ละปฏิทินก็จะไม่ตรงกันค่ะ เช่น คนที่เกิดราศีกุมภ์ คือ ผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม นั้นก็จะไม่ตรงกับช่วงเวลาเกิดของชาวราศีกุมภ์ ตามปฏิทินไทย หรือ ปฏิทินจีนเช่นกันค่ะ เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนักโหราศาสตร์ทั่วไปจึงมักจะยึดตามลัคนามากกว่า เพราะจะให้ผลทำนายที่แม่นยำมากกว่า ดังนั้นแล้ว MTHAI จึงมาแจง วิธีเช็กลัคนาราศี ที่ต่อไปนี้การเช็กลัคนาของคุณจะไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

วิธีเช็กลัคนาราศี สำหรับดูดวงแม่นๆ

ตารางเช็กลัคนาราศี

ลัคนา คือ การนำเอา วัน เดือน ปีเกิด เวลาตกฟาก (เวลาเกิด) มาคำนวณตามหลักของโหราศาสตร์ไทย แล้วออกมาเป็นดวงซึ่งจะมีจุดที่เป็นลัคนาราศีอยู่ ซึ่งใครอยู่ในลัคนาราศีใดกันบ้าง ลองเช็กตาม วัน เดือน ปีเกิด และ เวลาตกฟากด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

วิธีเช็กลัคนาราศี

ลัคนาราศีมังกร

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 07.00-09.00 น.

ลัคนาราศีกุมภ์

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 09.00-11.00 น.

ลัคนาราศีมีน

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 11.00-13.00 น.

ลัคนาราศีเมษ

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 13.00-15.00 น.

ลัคนาราศีพฤษภ

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 15.00-17.00 น.

ลัคนาราศีเมถุน

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 01.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 17.00-19.00 น.

ลัคนาราศีกรกฎ

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 19.00-21.00 น.

ลัคนาราศีสิงห์

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 21.00-23.00 น.

ลัคนาราศีกันย์

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 23.00-01.00 น.

ลัคนาราศีตุล

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 01.00-03.00 น.

ลัคนาราศีพิจิก

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 05.00-07.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 03.00-05.00 น.

ลัคนาราศีธนู

 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ เวลา 03.00-05.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม เวลา 01.00-03.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มีนาคม – 12 เมษายน เวลา 23.00-01.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 13 เมษายน – 13 พฤษภาคม เวลา 21.00-23.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 พฤษภาคม – 13 มิถุนายน เวลา 19.00-21.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม เวลา 17.00-19.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 15 กรกฎาคม – 16 สิงหาคม เวลา 15.00-17.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 สิงหาคม – 16 กันยายน เวลา 13.00-15.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 กันยายน – 16 ตุลาคม เวลา 11.00-13.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 17 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน เวลา 09.00-11.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม เวลา 07.00-09.00 น.
 • ผู้ที่เกิดวันที่ 16 ธันวาคม – 14 มกราคม เวลา 05.00-07.00 น.

ต่อจากนี้ หากมีคำทำนายจากลัคนาราศี คุณก็สามารถเช็กได้ตามช่วงเวลาของลัคนาราศีต่างๆ ด้านบนนี้ได้เลยค่ะ

Graphic : CHAMANUT

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

12 ช่วง เวลาเกิดบอกนิสัย จากตำราพรหมชาติ
3 ลัคนาราศี ระวัง ดวงตก ! รับอิทธิพลราหูอมจันทร์ 67
5 ลัคนาราศี โชคฉ่ำ! รับอิทธิพล ราหูอมจันทร์ 2567