mthai คฑา ชินบัญชร ดูดวงรายสัปดาห์ ดูดวงวันเกิด

พยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ 1-7 สิงหาคม 2565

ดวงรายสัปดาห์  วันที่ 1-7 สิงหาคม 2565  โดย อ.คฑา ชินบัญชร   วันจันทร์ การงานเด่นในการเปลี่ยนงาน การขยับขยายงาน การได้รับหน้าที่รับผิดใหม่ๆ ระวัง เล็กๆ…

Home / ดูดวง / พยากรณ์ดวงรายสัปดาห์ 1-7 สิงหาคม 2565

ดวงรายสัปดาห์  วันที่ 1-7 สิงหาคม 2565  โดย อ.คฑา ชินบัญชร

 

วันจันทร์
การงานเด่นในการเปลี่ยนงาน การขยับขยายงาน การได้รับหน้าที่รับผิดใหม่ๆ ระวัง เล็กๆ เกี่ยวกับอารมณ์ขึ้นลง การสื่อสาร การพูดคุยกับผู้บังคับบัญชา  การเงินมีเรื่องให้ใช้จ่ายเงินเยอะมาก ระวังของหายด้วย  ความรักมีข่าวดีจากครอบครัว และคนรัก คนโสมีโอกาสพบเจอความรักจากเพื่อน  คนในสังคม แนะนำให้รู้จัก  สุขภาพระวังด้านเส้นเลือด และหัวใจ

 • ทิศที่ดีคือทิศใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • เลขมงคล  2 6 5 8 ความรักมีความสุข และนำโชคดีมาให้
 • เสริมดวงด้วยการบริจาคช่วยเหลือเด็กปากแหว่ง เพดานโหว่ ผู้พิการหูหนวก เป็นใบ้ และสวดมนต์บทสวดขันธปริตร

วันอังคาร
การงานต้องระวังเรื่องเอกสาร สัญญา เป็นพิเศษ มีเรื่องให้เสียเงิน มีเรื่องให้ หงุดหงิด มีเกณฑ์ผิดพลาด เลื่อนล่าช้า  การเงินมีลาภลอยฟลุคๆ และการเงินที่ดีจากเพศตรงข้าม ผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุ น้อยกว่า ผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปร่งอายุมากกว่า นำโชคที่ดีมาให้  สุขภาพระวังสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว และของตัวเราเอง และอุบัติเหตุจากการดำเนินชีวิต

 • ทิศที่ดีคือ ทิศใต้ ทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
 • เลขมงคล  1 6 9 8 มีลาภลอยฟลุคๆ และคนรักนำโชคที่ดีมาให้
 • เสริมดวงด้วยการช่วยเหลือเด็กพิการทางสมอง และสวดมนต์บทโมรปริตร (คาถานกยูงโพธิสัตว์)

 

วันพุธ (กลางวัน)
การงานมีข่าวดี ได้รับมอบหมายหน้าที่การงานใหม่ มีการปรับเปลี่ยนงาน ขยับ ขยายเพิ่มเติมขึ้น  การเงินมีข่าวดีในเรื่องของการเงิน รายรับ งานด้านการขาย การตลาด มีช่องทาง ธุรกิจใหม่ๆ เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์  วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ธุรกิจขนส่ง และธุรกิจบริการ  ความรักมีเกณฑ์พบพ่อหม้าย แม่หม้าย มีโอกาสที่พัฒนาเป็นเนื้อคู่ได้  สุขภาพระวังด้านทางเดินอาหาร เส้นเลือด หัวใจ และสายตา

 • ทิศที่ดีคือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • เลขมงคล 4 5 2 9 การขาย การตลาด ผู้ใหญ่ส่งเสริม การเงินราบรื่น
 • เสริมดวงด้วยการบริจาคเสื้อผ้า ให้ผู้ด้อยโอกาส หรือถวายผ้าไตร จีวร และสวดมนต์ บทสวดวัฏฏกปริตร

 

วันพุธ (กลางคืน)
การงานเฮงยืนหนึ่งงานด้านต่างประเทศ ธุรกิจของสวยงาม เสริมสวย  เครื่องสำอางค์  การเงินมีช่องทางการเงินใหม่ๆ การลงทุนใหม่ๆ เกิดขึ้น มีเกณฑ์ร่วมทุน ร่วมหุ้น  กับคนในครอบครัว ระวังอารมณ์ขึ้นลง  ความรักคนที่มีคู่แล้ว มีเกณฑ์ขยายครอบครัว การมีบุตร ระวังอุบัติเหตุการซ่อมรถ  ซ่อมบ้าน

 • ทิศที่ดีคือ  ทิศใต้ ทิศเหนือ ทิศตะวันตก
 • เลขมงคล  2 7 8 9 มีคนรักที่ดี เติบโตก้าวหน้าไปด้วยกัน
 • เสริมดวงด้วยการบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง หรือถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ และสวดมนต์บทธชัคคปริตร (ธชัคคสูตร)

วันพฤหัสบดี
การงานโดดเด่น งานด้านต่างประเทศ ธุรกิจส่งออก งานด้านบันเทิง ธุรกิจบริการ มี เกณฑ์ขยับขยายดี ดารา นักร้อง นักแสดง จะได้งานใหม่ๆเข้ามา  การเงินมีลาภลอยในเรื่องการเงิน ผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่า ผู้หญิงผิวสองสี อายุมากกว่า นำโชคที่ดีมาให้ สัปดาห์นี้ดวงชะตาฟ้าเปิดในเรื่องของการเงิน การลงทุน จะได้ผลตอบแทนดี  ความรักระวังเรื่องอารมณ์ขึ้นลงกับคนรัก และคนใกล้ชิด  สุขภาพระวังด้านกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวา เส้นเลือด หัวใจ ความดัน

 • ทิศที่ดีคือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเหนือ
 • เลขมงคล 2 1 6 8 รวยยืนหนึ่งทั้งครอบครัว
 • เสริมดวงด้วยการช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา และสวดมนต์บทสวดอาฏานาฏิยปริตร (บท บูชาท้าวเวสสุวรรณ)

วันศุกร์
การงานได้รับมอบหมายหน้าที่การงานใหม่ๆ ที่ทำแล้วสำเร็จดี มีเกณฑ์เดินทาง กะทันหัน เด่นในงานด้านบันเทิง ธุรกิจบริการ งานที่เกี่ยวกับต่างประเทศ  การเงินเงินเข้ามือซ้าย จ่ายออกมือขวา ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินเป็นพิเศษ มี ลาภลอยฟลุคๆ จากผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่า ผู้ชายผิวสองสีรูป  ร่างสันทัดอายุมากกว่า  ผู้ชายขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่า นำโชคที่ดีมาให้  และระวังของหาย หรือต้องซ่อมรถ  ความรักจะพบเจอจากการเดินทาง และจากเพื่อนแนะนำ คนที่มีคู่แล้ว ระวัง อารมณ์ขึ้นลง ความเข้าใจผิด  สุขภาพระวังช่องท้อง ทางเดินอาหาร สำไส้

 • ทิศที่ดีคือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
 • เลขมงคล 1 2 6 9 ความรัก ความสัมพันธ์ที่ดี นำการเงินที่ดีมาให้
 • เสริมดวงด้วยการร่วมสร้างถาวรวัตถุ โบสถ์ วิหาร ถนน สะพาน และสวดมนต์บทอังคุลิมาลปริตร

วันเสาร์
การงานเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของแพทย์ พยาบาล งานด้านสาธารณสุข มีข่าวดีในเรื่อง ของงานประจำ มีการเปลี่ยนแปลง ขยับขยายในเรื่องการงานใหม่ๆ  การเงินมีเรื่องให้ใช้จ่ายมาก แต่มีลาภลอยฟลุคๆ จากผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุ น้อยกว่า ผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุมากกว่า นำโชคที่ดีมาให้ มีเกณฑ์ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน  ความรักเป็นภาพลวงตา ต้องศึกษาดูใจ อย่าเพิ่งทุ่มเทใจ  สุขภาพระวังสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว  และสุขภาพของตัวเราด้านกล้ามเนื้อ กระดูกข้างซ้าย เส้นเลือด หัวใจ ความดัน

 • ทิศที่ดีคือ ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก
 • เลขมงคล  5 9 2 8 มีลาภลอยฟลุคๆ มีผู้ใหญ่ส่งเสริม มีเพศตรงข้ามสนับสนุน
 • เสริมดวงด้วยการบริจาคทุนการศึกษา บริจาคอุปกรณ์การศึกษา ให้เด็กยากจน และสวด มนต์บทโพชฌังคปริตร

วันอาทิตย์
การงานเฮงยืนหนึ่งในเรื่องธุรกิจเครือข่าย การขาย การตลาด หยิบจับอะไรเป็นเงิน เป็นทองไปหมด ได้ดีเพราะคำพูดและความสามารถของตนเอง มีข่าวดีในงานประจำ งานราชการทหาร ตำรวจ  การเงินมีลาภลอยฟลุคๆ และมีการขยับขยายธุรกิจ การเงินใหม่ๆ โดยเฉพาะงาน ด้านธุรกิจเครือข่าย ธุรกิจออนไลน์ การทำธุรกิจกับต่างประเทศ และขนส่ง เด่นเป็นพิเศษ  ความรักเจอจากเพื่อนแนะนำ และจากการเดินทาง  สุขภาพระวังอุบัติเหตุ กล้ามเนื้อกระดูก และสายตา

 • ทิศที่ดีคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศใต้
 • เลขมงคล 3 4 5 6 ความรักดี มีผู้ใหญ่ส่งเสริม มีการเงินที่ดีจากคำพูด
 • เสริมดวงด้วยการช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุกะทันหัน และสวดมนต์บทอภยปริตร นิยม หรือเรียกว่า คาถายันทุน