บทสวดแผ่เมตตา

บทสวดแผ่เมตตา (แก่ตนเอง)

คัดลอก URL แล้ว

อะหัง สุขิโต โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ

ปราศจากความทุกข์

อะเวโร โหมิ

ปราศจากเวร

อัพยาปัชโฌ โหมิ

ปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ

ปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พันจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดแผ่เมตตาแก่ตนเอง
บทสวดแผ่เมตตาแก่ตนเอง

แท็ก: ธรรมะ ,
WRITER

Joe Cole

ขอบคุณที่คิดถึงเรา เดี๋ยวเราสรุปประเด็นข่าวให้อ่านเอง ^.^

RELATED

บทสวด แผ่เมตตา (สรรพสัตว์)

บทสวด แผ่เมตตา (สรรพสัตว์)

บทแผ่เมตตา ให้สรรพสัตว์ สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

X