คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสนามบิน เกร็ดความรู้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน การเดินทางด้วยเครื่องบิน

คัดลอก URL แล้ว

สำหรับใครที่มีแพลนเดินทาง เกี่ยวกับการโดยสารบนเครื่องบิน บทความนี้มีเกร็ดความรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน บนเครื่องบินมาฝาก ให้ได้รู้กันก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สื่อสาร อาทิ การแจ้งตารางเวลาการบิน การเช็คอิน ประโยคที่ได้ยินบ่อยๆ บนเครื่องบิน ฯลฯ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน การเดินทางด้วยเครื่องบิน

ศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน
 • Arrivals board : กระดานผู้โดยสารขาเข้า
 • Expected 23:25 : คาดว่าในเวลา 23:25 น.
 • Landed 09:52 : (เครื่องบิน) ลงจอดในเวลา 09:52 น.
 • Delayed : ล่าช้า
 • Departures : เที่ยวบินขาออก
 • Departures are delayed : เที่ยวบินขาออกล่าช้า
 • Departure time : เวลาเครื่องบินออก
 • Direct flight : เที่ยวบินไม่จอดแวะ
 • Flight connections : การต่อเที่ยวบิน
 • Domestic flight : เที่ยวบินภายในประเทศ
 • Emergency exit : ทางออกฉุกเฉิน
 • Emergency landing : ลงจอดฉุกเฉิน
 • Information Counter : บริการสอบถาม
 • International flight : เที่ยวบินต่างประเทศ
 • Landing : ลงจอด
 • Lost and Found : บริการติดตามสัมภาระ จุดแจ้งกระเป๋าเดินทางหาย
 • Oversize baggage claim : ช่องรับสัมภาระเกินขนาด
 • Passengers lounge : ห้องรับรองผู้โดยสาร
 • Airline Counter : เคาน์เตอร์สายการบิน
 • Airplane : เครื่องบิน
 • Airline : สายการบิน
 • Check-in desk : เคาน์เตอร์เช็ค-อิน
 • One-way trip : เดินทางเที่ยวเดียว
 • Round trip : เดินทางไปกลับ
 • Passenger : ผู้โดยสารสายการบิน
 • Transit Passenger : แวะลงสนามบินเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง โดยไม่แวะเข้าอยู่ในประเทศหรือเมืองนั้นๆ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน
 • Cabin : ห้องโดยสาร
 • Cockpit : ห้องนักบิน
 • Aisle seat : ที่นั่งริมทางเดิน
 • Window seat : ที่นั่งริมหน้าต่าง
 • In-flight manual : คู่มือบนเครื่องบิน
 • Please fasten your seat beit. : กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย
 • Cabin crew prepare for take-off. : ให้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินขึ้น
 • Cabin crew prepare for landing. : ห้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินลง
 • Passport หนังสือเดินทาง
 • Visa : วีซ่า
 • Boarding pass : ตั๋วเครื่องบิน , เอกสารระบุเลขที่นั่งใช้สำหรับผ่านเข้าเขต ผู้โดยสารขาออกและขึ้นเครื่องบิน
 • Flight number : หมายเลขเที่ยวบิน
 • Gate : ประตูขึ้นเครื่อง
 • Departure lounge : ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก
 • Runway : ทางขึ้นลงเครื่องบิน
 • Now boarding : ขึ้นเครื่องได้แล้ว
 • Last call : เรียกครั้งสุดท้าย
 • Gate closing : ประตูกำลังปิด
 • Gate closed : ประตูปิดไปแล้ว
 • Departed : ออกไปแล้ว
 • Carousel : สายพานหรือรางเลื่อนรับกระเป๋า
 • Baggage reclaim : สายพานลำเลียงกระเป๋าเดินทาง
 • Free Airport Shuttler : รถรับส่งระหว่าง TERMINAL ภายในสนามบินฟรี
 • Tourist : นักท่องเที่ยว
 • Travel agency : บริษัทนำเที่ยว
 • Trolley : รถเข็นสัมภาระ
 • To board : ขึ้นเครื่อง
 • Terminal : สถานี
 • To land : ลงจอด
 • To check in : เช็ค-อิน
 • Timetable : ตารางเวลา
 • Take-off : ออกตัว
 • Seat belt : เข็มขัดนิรภัย
 • Seat : ที่นั่ง
 • Air Hostess : แอร์โฮสเตส
 • Air Steward : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย
 • Air Stewardess : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง
 • Copilot : นักบินร่วม
 • Crew : ลูกเรือ
 • Pilot : นักบิน
 • Flight attendant : พนักงานบนเครื่องบิน
 • Carry-on luggage : สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • Registered luggage : สัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว
 • Excess baggage : กระเป๋าน้ำหนักเกิน
 • Excess baggage charge : ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน
 • Overweight : น้ำหนักเกิน
 • Immigration : ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทำการตรวจเอกสาร วีซ่า
 • Immigration Form : ใบตรวจคนเข้าเมือง
 • Passport control : ด่านตรวจหนังสือเดินทาง
 • Customs : ศุลกากร
 • Customs officiall : เจ้าหน้าที่ศุลกากร ทำหน้าที่ตรวจเช็ค สัมภาระที่นำติดตัวเข้าประเทศ
 • Currency Exchange : บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
 • Aisle : ทางเดินระหว่างแถวที่นั่ง
 • Lavatory or Toilet : ห้องน้ำ
 • เวลาจะเข้าห้องน้ำจะมีไฟที่หน้าห้องน้ำเขียนว่า “Vacant = ว่าง” สามารถเข้าได้เลย
 • แต่ถ้าไฟที่หน้าห้องน้ำขึ้นคำว่า “Occupied = กำลังมีคนใช้ห้องน้ำอยู่” และ “No smoking = ห้ามสูบบุหรี่”
 • Information : ข้อมูล
 • Ticket offices : ห้องจำหน่ายตั๋ว
 • Lockers : ตู้/ ลิ้นชัก
 • Payphones : โทรศัพท์สาธารณะ
 • Restaurant : ร้านอาหาร
 • Duty free shop : ร้านค้าปลอดภาษี
 • Tax free shopping : สินค้าปลอดภาษี
 • Duty free shopping : สินค้าปลอดภาษีที่รัฐเป็นคนจ่ายคืนให้ทีหลัง
 • Gates 1-32 : ประตูหมายเลข 1-32
 • Transfers : โยกย้าย/ เคลื่อนย้าย
 • Car hire : การเช่ารถ
 • Departures board : กระดานผู้โดยสารขาออก
 • Check-in open : เคาน์เตอร์สายการบินเปิดให้เช็คอินได้
 • Go to Gate … : ไปที่ประตู …
 • Airline : สายการบิน
 • Airport : สนามบิน
 • Concourse : ชานชาลา
 • Control tower : หอควบคุม
 • Air traffic control : หอควบคุมการบิน
 • Aircraft , Airplane, Plane : เครื่องบิน
 • Arrivals : เที่ยวบินขาเข้า (Departures : เที่ยวบินขาออก)
 • Arrivals are delayed : เครื่องบินล่าช้าFirst Class ที่นั่งระดับที่แพงที่สุด
 • Business Class ที่นั่งระดับที่นั่งสำหรับนักธุรกิจ
 • Economy Class ที่นั่งระดับที่นั่งชั้นประหยัด

บทความที่เกี่ยวข้อง


แท็ก: CAMPUS , , ,
WRITER

RELATED

พื้นถนนสีแดง มีไว้เพื่ออะไร กันลื่นได้จริงมั้ย?

พื้นถนนสีแดง มีไว้เพื่ออะไร กันลื่นได้จริงมั้ย?

ประโยชน์ของ พื้นถนนสีแดง มีไว้เพื่ออะไร หากสังเกตจะเห็นบนนถนนช่วง ทางร่วม ทางแยก ทางโค้ง

ทำไมต้องลอยกระทง? 8 ความเชื่อเกี่ยวกับ วันลอยกระทง

ทำไมต้องลอยกระทง? 8 ความเชื่อเกี่ยวกับ วันลอยกระทง

หลายคนอาจจะเคยสงสัยว่า ทำไมต้องลอยกระทง 8 ความเชื่อเกี่ยวกับวันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน

สัตว์ประจำชาติ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน มีอะไรบ้าง พร้อมเผยเหตุผลว่าทำไม?

สัตว์ประจำชาติ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน มีอะไรบ้าง พร้อมเผยเหตุผลว่าทำไม?

สัตว์ประจำชาติ ของแต่ละประเทศ (AEC) พร้อมเผยเหตุผล ว่าทำไมถึงเลือกสัตว์ชนิดต่างๆ นี้เป็น สัตว์ประจำชาติ

6 ประโยชน์ดีงาม ของการ เขียนด้วยลายมือ

6 ประโยชน์ดีงาม ของการ เขียนด้วยลายมือ

ประโยชน์ 6 ข้อในการ เขียนด้วยลายมือ ที่อาจจะทำให้คุณหันมาจับปากกาลงมือเขียนอีกครั้ง ลงบนกระดาษ

กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้การใช้ภาษา

กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้การใช้ภาษา

คำว่า กราบเรียน ใช้กับใครได้บ้าง? เกร็ดความรู้ภาษาไทย ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

รวมลิสต์ คำศัพท์หุ้น มือใหม่หัดเล่นหุ้นควรรู้ คำศัพท์หุ้นภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

รวมลิสต์ คำศัพท์หุ้น มือใหม่หัดเล่นหุ้นควรรู้ คำศัพท์หุ้นภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

คำศัพท์หุ้น มือใหม่หัดเล่นหุ้นควรรู้ คำศัพท์หุ้นภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ติดดอย, หลุดดอย Circuit Breaker, EPS

อาการป่วย ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย

อาการป่วย ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย อาการป่วย ภาษาอังกฤษ

คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง พร้อมความหมาย ชุดที่ 3

คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง พร้อมความหมาย ชุดที่ 3

เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ คลังคำศัพท์รัฐสภา หมวดคำศัพท์รัฐธรรมนูญ คำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง ชุดที่ 3 อีก 90 คำศัพท์

100 คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย ชุดที่ 2

100 คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย ชุดที่ 2

เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ คลังคำศัพท์รัฐสภา หมวดคำศัพท์รัฐธรรมนูญ ชุดที่ 2 อีก 100 คำศัพท์