คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสนามบิน เกร็ดความรู้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน การเดินทางด้วยเครื่องบิน

สำหรับใครที่มีแพลนเดินทาง เกี่ยวกับการโดยสารบนเครื่องบิน บทความนี้มีเกร็ดความรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน บนเครื่องบินมาฝาก ให้ได้รู้กันก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สื่อสาร อาทิ การแจ้งตารางเวลาการบิน การเช็คอิน ประโยคที่ได้ยินบ่อยๆ บนเครื่องบิน ฯลฯ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน การเดินทางด้วยเครื่องบิน

ศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน
 • Arrivals board : กระดานผู้โดยสารขาเข้า
 • Expected 23:25 : คาดว่าในเวลา 23:25 น.
 • Landed 09:52 : (เครื่องบิน) ลงจอดในเวลา 09:52 น.
 • Delayed : ล่าช้า
 • Departures : เที่ยวบินขาออก
 • Departures are delayed : เที่ยวบินขาออกล่าช้า
 • Departure time : เวลาเครื่องบินออก
 • Direct flight : เที่ยวบินไม่จอดแวะ
 • Flight connections : การต่อเที่ยวบิน
 • Domestic flight : เที่ยวบินภายในประเทศ
 • Emergency exit : ทางออกฉุกเฉิน
 • Emergency landing : ลงจอดฉุกเฉิน
 • Information Counter : บริการสอบถาม
 • International flight : เที่ยวบินต่างประเทศ
 • Landing : ลงจอด
 • Lost and Found : บริการติดตามสัมภาระ จุดแจ้งกระเป๋าเดินทางหาย
 • Oversize baggage claim : ช่องรับสัมภาระเกินขนาด
 • Passengers lounge : ห้องรับรองผู้โดยสาร
 • Airline Counter : เคาน์เตอร์สายการบิน
 • Airplane : เครื่องบิน
 • Airline : สายการบิน
 • Check-in desk : เคาน์เตอร์เช็ค-อิน
 • One-way trip : เดินทางเที่ยวเดียว
 • Round trip : เดินทางไปกลับ
 • Passenger : ผู้โดยสารสายการบิน
 • Transit Passenger : แวะลงสนามบินเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง โดยไม่แวะเข้าอยู่ในประเทศหรือเมืองนั้นๆ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน
 • Cabin : ห้องโดยสาร
 • Cockpit : ห้องนักบิน
 • Aisle seat : ที่นั่งริมทางเดิน
 • Window seat : ที่นั่งริมหน้าต่าง
 • In-flight manual : คู่มือบนเครื่องบิน
 • Please fasten your seat beit. : กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย
 • Cabin crew prepare for take-off. : ให้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินขึ้น
 • Cabin crew prepare for landing. : ห้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินลง
 • Passport หนังสือเดินทาง
 • Visa : วีซ่า
 • Boarding pass : ตั๋วเครื่องบิน , เอกสารระบุเลขที่นั่งใช้สำหรับผ่านเข้าเขต ผู้โดยสารขาออกและขึ้นเครื่องบิน
 • Flight number : หมายเลขเที่ยวบิน
 • Gate : ประตูขึ้นเครื่อง
 • Departure lounge : ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก
 • Runway : ทางขึ้นลงเครื่องบิน
 • Now boarding : ขึ้นเครื่องได้แล้ว
 • Last call : เรียกครั้งสุดท้าย
 • Gate closing : ประตูกำลังปิด
 • Gate closed : ประตูปิดไปแล้ว
 • Departed : ออกไปแล้ว
 • Carousel : สายพานหรือรางเลื่อนรับกระเป๋า
 • Baggage reclaim : สายพานลำเลียงกระเป๋าเดินทาง
 • Free Airport Shuttler : รถรับส่งระหว่าง TERMINAL ภายในสนามบินฟรี
 • Tourist : นักท่องเที่ยว
 • Travel agency : บริษัทนำเที่ยว
 • Trolley : รถเข็นสัมภาระ
 • To board : ขึ้นเครื่อง
 • Terminal : สถานี
 • To land : ลงจอด
 • To check in : เช็ค-อิน
 • Timetable : ตารางเวลา
 • Take-off : ออกตัว
 • Seat belt : เข็มขัดนิรภัย
 • Seat : ที่นั่ง
 • Air Hostess : แอร์โฮสเตส
 • Air Steward : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย
 • Air Stewardess : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง
 • Copilot : นักบินร่วม
 • Crew : ลูกเรือ
 • Pilot : นักบิน
 • Flight attendant : พนักงานบนเครื่องบิน
 • Carry-on luggage : สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • Registered luggage : สัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว
 • Excess baggage : กระเป๋าน้ำหนักเกิน
 • Excess baggage charge : ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน
 • Overweight : น้ำหนักเกิน
 • Immigration : ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทำการตรวจเอกสาร วีซ่า
 • Immigration Form : ใบตรวจคนเข้าเมือง
 • Passport control : ด่านตรวจหนังสือเดินทาง
 • Customs : ศุลกากร
 • Customs officiall : เจ้าหน้าที่ศุลกากร ทำหน้าที่ตรวจเช็ค สัมภาระที่นำติดตัวเข้าประเทศ
 • Currency Exchange : บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
 • Aisle : ทางเดินระหว่างแถวที่นั่ง
 • Lavatory or Toilet : ห้องน้ำ
 • เวลาจะเข้าห้องน้ำจะมีไฟที่หน้าห้องน้ำเขียนว่า “Vacant = ว่าง” สามารถเข้าได้เลย
 • แต่ถ้าไฟที่หน้าห้องน้ำขึ้นคำว่า “Occupied = กำลังมีคนใช้ห้องน้ำอยู่” และ “No smoking = ห้ามสูบบุหรี่”
 • Information : ข้อมูล
 • Ticket offices : ห้องจำหน่ายตั๋ว
 • Lockers : ตู้/ ลิ้นชัก
 • Payphones : โทรศัพท์สาธารณะ
 • Restaurant : ร้านอาหาร
 • Duty free shop : ร้านค้าปลอดภาษี
 • Tax free shopping : สินค้าปลอดภาษี
 • Duty free shopping : สินค้าปลอดภาษีที่รัฐเป็นคนจ่ายคืนให้ทีหลัง
 • Gates 1-32 : ประตูหมายเลข 1-32
 • Transfers : โยกย้าย/ เคลื่อนย้าย
 • Car hire : การเช่ารถ
 • Departures board : กระดานผู้โดยสารขาออก
 • Check-in open : เคาน์เตอร์สายการบินเปิดให้เช็คอินได้
 • Go to Gate … : ไปที่ประตู …
 • Airline : สายการบิน
 • Airport : สนามบิน
 • Concourse : ชานชาลา
 • Control tower : หอควบคุม
 • Air traffic control : หอควบคุมการบิน
 • Aircraft , Airplane, Plane : เครื่องบิน
 • Arrivals : เที่ยวบินขาเข้า (Departures : เที่ยวบินขาออก)
 • Arrivals are delayed : เครื่องบินล่าช้าFirst Class ที่นั่งระดับที่แพงที่สุด
 • Business Class ที่นั่งระดับที่นั่งสำหรับนักธุรกิจ
 • Economy Class ที่นั่งระดับที่นั่งชั้นประหยัด

บทความที่เกี่ยวข้อง

WRITER

RELATED

รวมลิสต์ คำศัพท์หุ้น มือใหม่หัดเล่นหุ้นควรรู้ คำศัพท์หุ้นภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

รวมลิสต์ คำศัพท์หุ้น มือใหม่หัดเล่นหุ้นควรรู้ คำศัพท์หุ้นภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

คำศัพท์หุ้น มือใหม่หัดเล่นหุ้นควรรู้ คำศัพท์หุ้นภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย ติดดอย, หลุดดอย Circuit Breaker, EPS

อาการป่วย ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย

อาการป่วย ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษอาการป่วยต่างๆ แบบเข้าใจง่าย อาการป่วย ภาษาอังกฤษ

คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง พร้อมความหมาย ชุดที่ 3

คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ คำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง พร้อมความหมาย ชุดที่ 3

เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ คลังคำศัพท์รัฐสภา หมวดคำศัพท์รัฐธรรมนูญ คำศัพท์เกี่ยวกับการเมือง ชุดที่ 3 อีก 90 คำศัพท์

100 คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย ชุดที่ 2

100 คลังคำศัพท์รัฐสภา ภาษาอังกฤษ พร้อมความหมาย ชุดที่ 2

เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ คลังคำศัพท์รัฐสภา หมวดคำศัพท์รัฐธรรมนูญ ชุดที่ 2 อีก 100 คำศัพท์

ศัพท์สภาน่ารู้ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้ประชุมในสภาและความหมาย

ศัพท์สภาน่ารู้ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้ประชุมในสภาและความหมาย

ศัพท์สภาน่ารู้ รวมคำศัพท์เกี่ยวกับการใช้ประชุมในสภาและความหมาย ประชุมสภา

ชื่อยาภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด ยารักษาโรค ฉลากยา

ชื่อยาภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด ยารักษาโรค ฉลากยา

คำศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด ยารักษาโรค ฉลากยา ชื่อยาภาษาอังกฤษ มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง รู้คำศัพท์พื้นฐานเหล่านี้ไว้ จะได้ใช้ยาได้ถูกต้อง

20 คำทับศัพท์ด้านไอที ที่มักจะเผลอใช้ผิดกันบ่อยๆ

20 คำทับศัพท์ด้านไอที ที่มักจะเผลอใช้ผิดกันบ่อยๆ

คำทับศัพท์ด้านไอที เขียนยังไงให้ถูก คำทับศัพท์ คือการถอดอักษรหรือแปลงข้อความ เพื่อให้สามารถเขียนคำในภาษาต่างประเทศด้วยภาษาและอักษรในภาษานั้น ๆ ได้สะดวก

66 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ผัก (Vegetables) คำอ่านพร้อมคำแปล

66 คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ผัก (Vegetables) คำอ่านพร้อมคำแปล

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับหมวด ผัก (Vegetables) ผักนั้นมีมากมายหลากหลายชนิด และเป็นคำศัพท์พื้นฐานที่ทุกคนควรรู้ไว้ เพราะได้ใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอน

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการสอบ TOEIC รู้ไว้ก่อนไปสอบ

รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการสอบ TOEIC รู้ไว้ก่อนไปสอบ

เตรียมตัวสอบ TOEIC ข้อสอบมาตรฐานระดับสากล ในการวัดทักษะภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการสอบ TOEIC รู้ไว้ก่อนไปสอบ