คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสนามบิน เกร็ดความรู้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน การเดินทางด้วยเครื่องบิน

คัดลอก URL แล้ว

สำหรับใครที่มีแพลนเดินทาง เกี่ยวกับการโดยสารบนเครื่องบิน บทความนี้มีเกร็ดความรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน บนเครื่องบินมาฝาก ให้ได้รู้กันก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้สื่อสาร อาทิ การแจ้งตารางเวลาการบิน การเช็คอิน ประโยคที่ได้ยินบ่อยๆ บนเครื่องบิน ฯลฯ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน การเดินทางด้วยเครื่องบิน

ศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน
 • Arrivals board : กระดานผู้โดยสารขาเข้า
 • Expected 23:25 : คาดว่าในเวลา 23:25 น.
 • Landed 09:52 : (เครื่องบิน) ลงจอดในเวลา 09:52 น.
 • Delayed : ล่าช้า
 • Departures : เที่ยวบินขาออก
 • Departures are delayed : เที่ยวบินขาออกล่าช้า
 • Departure time : เวลาเครื่องบินออก
 • Direct flight : เที่ยวบินไม่จอดแวะ
 • Flight connections : การต่อเที่ยวบิน
 • Domestic flight : เที่ยวบินภายในประเทศ
 • Emergency exit : ทางออกฉุกเฉิน
 • Emergency landing : ลงจอดฉุกเฉิน
 • Information Counter : บริการสอบถาม
 • International flight : เที่ยวบินต่างประเทศ
 • Landing : ลงจอด
 • Lost and Found : บริการติดตามสัมภาระ จุดแจ้งกระเป๋าเดินทางหาย
 • Oversize baggage claim : ช่องรับสัมภาระเกินขนาด
 • Passengers lounge : ห้องรับรองผู้โดยสาร
 • Airline Counter : เคาน์เตอร์สายการบิน
 • Airplane : เครื่องบิน
 • Airline : สายการบิน
 • Check-in desk : เคาน์เตอร์เช็ค-อิน
 • One-way trip : เดินทางเที่ยวเดียว
 • Round trip : เดินทางไปกลับ
 • Passenger : ผู้โดยสารสายการบิน
 • Transit Passenger : แวะลงสนามบินเพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง โดยไม่แวะเข้าอยู่ในประเทศหรือเมืองนั้นๆ
ศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสนามบิน
 • Cabin : ห้องโดยสาร
 • Cockpit : ห้องนักบิน
 • Aisle seat : ที่นั่งริมทางเดิน
 • Window seat : ที่นั่งริมหน้าต่าง
 • In-flight manual : คู่มือบนเครื่องบิน
 • Please fasten your seat beit. : กรุณาคาดเข็มขัดนิรภัย
 • Cabin crew prepare for take-off. : ให้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินขึ้น
 • Cabin crew prepare for landing. : ห้ลูกเรือเตรียมตัวสำหรับการนำเครื่องบินลง
 • Passport หนังสือเดินทาง
 • Visa : วีซ่า
 • Boarding pass : ตั๋วเครื่องบิน , เอกสารระบุเลขที่นั่งใช้สำหรับผ่านเข้าเขต ผู้โดยสารขาออกและขึ้นเครื่องบิน
 • Flight number : หมายเลขเที่ยวบิน
 • Gate : ประตูขึ้นเครื่อง
 • Departure lounge : ห้องรับรองผู้โดยสารขาออก
 • Runway : ทางขึ้นลงเครื่องบิน
 • Now boarding : ขึ้นเครื่องได้แล้ว
 • Last call : เรียกครั้งสุดท้าย
 • Gate closing : ประตูกำลังปิด
 • Gate closed : ประตูปิดไปแล้ว
 • Departed : ออกไปแล้ว
 • Carousel : สายพานหรือรางเลื่อนรับกระเป๋า
 • Baggage reclaim : สายพานลำเลียงกระเป๋าเดินทาง
 • Free Airport Shuttler : รถรับส่งระหว่าง TERMINAL ภายในสนามบินฟรี
 • Tourist : นักท่องเที่ยว
 • Travel agency : บริษัทนำเที่ยว
 • Trolley : รถเข็นสัมภาระ
 • To board : ขึ้นเครื่อง
 • Terminal : สถานี
 • To land : ลงจอด
 • To check in : เช็ค-อิน
 • Timetable : ตารางเวลา
 • Take-off : ออกตัว
 • Seat belt : เข็มขัดนิรภัย
 • Seat : ที่นั่ง
 • Air Hostess : แอร์โฮสเตส
 • Air Steward : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย
 • Air Stewardess : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง
 • Copilot : นักบินร่วม
 • Crew : ลูกเรือ
 • Pilot : นักบิน
 • Flight attendant : พนักงานบนเครื่องบิน
 • Carry-on luggage : สัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 • Registered luggage : สัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว
 • Excess baggage : กระเป๋าน้ำหนักเกิน
 • Excess baggage charge : ค่าปรับกระเป๋าน้ำหนักเกิน
 • Overweight : น้ำหนักเกิน
 • Immigration : ด่านตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ทำการตรวจเอกสาร วีซ่า
 • Immigration Form : ใบตรวจคนเข้าเมือง
 • Passport control : ด่านตรวจหนังสือเดินทาง
 • Customs : ศุลกากร
 • Customs officiall : เจ้าหน้าที่ศุลกากร ทำหน้าที่ตรวจเช็ค สัมภาระที่นำติดตัวเข้าประเทศ
 • Currency Exchange : บริการแลกเปลี่ยนเงินตรา
 • Aisle : ทางเดินระหว่างแถวที่นั่ง
 • Lavatory or Toilet : ห้องน้ำ
 • เวลาจะเข้าห้องน้ำจะมีไฟที่หน้าห้องน้ำเขียนว่า “Vacant = ว่าง” สามารถเข้าได้เลย
 • แต่ถ้าไฟที่หน้าห้องน้ำขึ้นคำว่า “Occupied = กำลังมีคนใช้ห้องน้ำอยู่” และ “No smoking = ห้ามสูบบุหรี่”
 • Information : ข้อมูล
 • Ticket offices : ห้องจำหน่ายตั๋ว
 • Lockers : ตู้/ ลิ้นชัก
 • Payphones : โทรศัพท์สาธารณะ
 • Restaurant : ร้านอาหาร
 • Duty free shop : ร้านค้าปลอดภาษี
 • Tax free shopping : สินค้าปลอดภาษี
 • Duty free shopping : สินค้าปลอดภาษีที่รัฐเป็นคนจ่ายคืนให้ทีหลัง
 • Gates 1-32 : ประตูหมายเลข 1-32
 • Transfers : โยกย้าย/ เคลื่อนย้าย
 • Car hire : การเช่ารถ
 • Departures board : กระดานผู้โดยสารขาออก
 • Check-in open : เคาน์เตอร์สายการบินเปิดให้เช็คอินได้
 • Go to Gate … : ไปที่ประตู …
 • Airline : สายการบิน
 • Airport : สนามบิน
 • Concourse : ชานชาลา
 • Control tower : หอควบคุม
 • Air traffic control : หอควบคุมการบิน
 • Aircraft , Airplane, Plane : เครื่องบิน
 • Arrivals : เที่ยวบินขาเข้า (Departures : เที่ยวบินขาออก)
 • Arrivals are delayed : เครื่องบินล่าช้าFirst Class ที่นั่งระดับที่แพงที่สุด
 • Business Class ที่นั่งระดับที่นั่งสำหรับนักธุรกิจ
 • Economy Class ที่นั่งระดับที่นั่งชั้นประหยัด

บทความที่เกี่ยวข้อง


แท็ก: CAMPUS , , ,
WRITER

RELATED

ข้าวเหนียวแก้ว กาละแม ประวัติขนมไทยประจำวันสงกรานต์ ขนมที่นิยมทำในวันปีใหม่ไทย

ข้าวเหนียวแก้ว กาละแม ประวัติขนมไทยประจำวันสงกรานต์ ขนมที่นิยมทำในวันปีใหม่ไทย

การทำขนมกวน อย่าง ข้าวเหนียวแก้ว และข้าวเหนียวแดง เป็นขนมที่บ่งบอกถึงฐานะของคนทำด้วย เวลาทำจะทำไว้เป็นจำนวนมากเพื่อนำไปทำบุญและแจกจ่าย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเสื้อผ้า การแต่งตัว หมวดเสื้อ กางเกง รองเท้า

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเสื้อผ้า การแต่งตัว หมวดเสื้อ กางเกง รองเท้า

ในภาษาอังกฤษ เครื่องแต่งกาย พวกเสื้อผ้ารองเท้ากางเกง เรียกชื่อกันว่าอะไรบ้าง? เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบายเกี่ยวกับ บุคลิกภาพ

50 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อธิบายเกี่ยวกับ บุคลิกภาพ

เกร็ดความรู้ ภาษาอังกฤษ หมวดที่อธิบายถึงลักษณะ บุคลิกภาพ เช่น มีเสน่ห์ คิดสร้างสรรค์ มั่นใจ ถ่อมตัว เป็นกันเอง ฯลฯ

หมุดเล็กๆ บน ยีนส์ มีไว้ทำไม? ไม่ใช่เพียงแค่เท่ แต่มีข้อดีแฝงอยู่

หมุดเล็กๆ บน ยีนส์ มีไว้ทำไม? ไม่ใช่เพียงแค่เท่ แต่มีข้อดีแฝงอยู่

ลองมองสังเกตไปที่กางเกงยีนส์ของคุณ จะเห็น หมุดเล็กๆ สีเงิน สีทองแดง ที่ติดไว้ รู็มั้ยว่ามีประโยชน์ดีๆ แฝงอยู่ ที่หลายคนอาจยังไม่รู้

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล และที่หมอ-พยาบาล ใช้ในการบันทึกทั่วไป

คำย่อภาษาอังกฤษ แผนกต่างๆ ในโรงพยาบาล และที่หมอ-พยาบาล ใช้ในการบันทึกทั่วไป

เกร็ดความรู้พื้นฐาน คำย่อภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับใช้ในโรงพยาบาล ที่ใช้ในการบันทึกทั่วไป คำย่อแผนกต่าง ๆ ของโรงพยาบาล อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์

ข้อคิด คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

ข้อคิด คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

คำพูดสั้นๆ หรือประโยคบางประโยค ที่มีความหมายดีๆ บางครั้งสามารถสร้างแรงบันดาลใจ กำลังใจ ให้ได้ รวมข้อคิด คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายดีๆ

อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอบ่อยๆ ชื่อเต็มเขียนยังไง?

อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอบ่อยๆ ชื่อเต็มเขียนยังไง?

เกร็ดความรู้ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ อักษรย่อภาษาอังกฤษ ที่มักจะพบเห็นกันอยู่บ่อยๆ จะได้เข้าใจการสื่อสารได้อย่างไม่ผิดพลาด

9 ศัพท์สแลงภาษาอังกฤษ เหนื่อยมาก เหนื่อยขั้นสุด เหนื่อยแทบตาย นอกจากคำว่า I’m so tired.

9 ศัพท์สแลงภาษาอังกฤษ เหนื่อยมาก เหนื่อยขั้นสุด เหนื่อยแทบตาย นอกจากคำว่า I’m so tired.

ขอแนะนำ 9 ศัพท์สแลงภาษาอังกฤษ ที่มีความหมายว่า เหนื่อย ซึ่งมีความเหนื่อยหลากหลายแบบ นอกจากคำว่า I’m so tired.

คำศัพท์เกี่ยวกับ ดอกไม้ ภาษาอังกฤษ – ชื่อเรียกดอกไม้ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์เกี่ยวกับ ดอกไม้ ภาษาอังกฤษ – ชื่อเรียกดอกไม้ภาษาอังกฤษ

ชื่อเรียกดอกไม้ภาษาอังกฤษ ชนิดต่างๆ นั้นจะมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้าง? คำศัพท์เกี่ยวกับ ดอกไม้ ภาษาอังกฤษ

X