คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษ ยาเสพติด เกร็ดความรู้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ยาเสพติด

เกร็ดความรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ยาเสพติด มีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้าง ลักลอบค้ายาเสพติด (Drugs Trafficking) ติดยาเสพติด (Drug addict) ฯลฯ

Home / CAMPUS / คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ยาเสพติด

เกร็ดความรู้ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ยาเสพติด มีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้าง เรียนรู้ไว้ก็ไม่เสียหายถือเป็นความรู้รอบตัว มีอะไรบ้างไปอ่านคำศัพท์กันได้เลย

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ ยาเสพติด

 1. ยาเสพติด (Drugs) นิยมเรียกกันทั่วไป
 2. ยาเสพติด สารเสพติด (Narcotic) เป็นคำใช้เรียกแบบเป็นทางการ
 3. ลักลอบค้ายาเสพติด (Drugs Trafficking)
 4. ติดยาเสพติด (Drug addict)
 5. เฮโรอีน (Heroin)
 6. ยาบ้า (Amphetamine)
 7. ยาอี ยาเลิฟ เอ็คซ์ตาซี (Ecstasy)
 8. โคเคน (Cocaine)
 9. กัญชา (CANNABIS)
 10. ยาเค (ketamine)
 11. ใบกระท่อม (Mitragynine)
 12. ฝิ่น (Opium)
 13. มอร์ฟีน (Morphine)
 14. เห็ดขี้ควาย (Magic Mushroom)
 15. เห็นภาพหลอน (Visual illusion)
 16. Auditory hallucination (ได้ยินเสียงแบบหูแว่ว)
 17. การบำบัดผู้ติดยาเสพติด (Rehabilitation)
 18. สารที่ออกฤทธิ์หลอนประสาท (Psychedelic drugs)
 19. วันต่อต้านยาเสพติดโลก (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) ได้ถูกกำหนดขึ้นมาให้เป็นทุกวันที่ 26 มิถุนายน เพื่อต่อต้านการใช้ยาในทางที่ผิดและการค้ายาที่ผิดกฏหมาย

บทความอื่นๆ