Toyota ยอดขายรถยนต์ ยอดขายรถโตโยต้า โตโยต้า

Toyota แถลงยอดขายรถยนต์เดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 3.7%

คัดลอก URL แล้ว

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 88,097 คัน เพิ่มขึ้น 3.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 33,580 คัน เพิ่มขึ้น 1.3% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 54,517 คัน เพิ่มขึ้น 5.2% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน มีจำนวน 44,102 คัน เพิ่มขึ้น 8.9% โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคมมีปริมาณการขาย 88,097 คัน เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 1.3% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5.2% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่และรุ่นปรับปรุงใหม่ที่บรรดาค่ายรถต่างๆนำเสนอในช่วงต้นปี รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย ที่มีผลต่อการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์ โดยปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ ช่วงเดือนพฤษภาคม 2562

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 88,097 คัน เพิ่มขึ้น 3.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 29,373 คัน เพิ่มขึ้น 10.1% ส่วนแบ่งตลาด 33.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,651 คัน เพิ่มขึ้น 9.2% ส่วนแบ่งตลาด 17.8%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 11,224 คัน เพิ่มขึ้น 7.7% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 33,580 คัน เพิ่มขึ้น 1.3%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 9,590 คัน ลดลง 1.5% ส่วนแบ่งตลาด 28.6%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 8,605 คัน เพิ่มขึ้น 7.1% ส่วนแบ่งตลาด 25.6%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 3,597 คัน เพิ่มขึ้น 55.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 54,517 คัน เพิ่มขึ้น 5.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 19,783 คัน เพิ่มขึ้น 16.8% ส่วนแบ่งตลาด 36.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,651 คัน เพิ่มขึ้น 9.2% ส่วนแบ่งตลาด 28.7%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,643 คัน ลดลง 11.4% ส่วนแบ่งตลาด 8.5%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 44,102 คัน เพิ่มขึ้น 8.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 17,636 คัน เพิ่มขึ้น 22.2% ส่วนแบ่งตลาด 40.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 14,269 คัน เพิ่มขึ้น 9.0% ส่วนแบ่งตลาด 32.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,643 คัน ลดลง 10.2% ส่วนแบ่งตลาด  10.5%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 5,416 คัน

 • โตโยต้า 2,461 คัน
 • อีซูซุ 1,005 คัน
 • มิตซูบิชิ 1,003 คัน
 • ฟอร์ด 568 คัน
 • เชฟโรเลต 291 คัน
 • นิสสัน 88 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 38,686 คันเพิ่มขึ้น 8.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 15,175 คัน เพิ่มขึ้น 23.9% ส่วนแบ่งตลาด 39.2%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,264 คัน เพิ่มขึ้น 9.4% ส่วนแบ่งตลาด 34.3%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,075 คัน ลดลง 9.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.5%

ตลาดรถยนต์สะสม 5 เดือน มีปริมาณการขาย 437,722 คัน เพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 11.7% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 7.5% เป็นผลจากความต้องการในตลาดรถยนต์ที่มีอยู่สูงตั้งแต่ต้นปี ตลอดจนข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากบริษัทรถยนต์ในหลากหลายรูปแบบที่เอื้อต่อการตัดสินใจของลูกค้า ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์ โดยสถิติจำหน่ายรถยนต์ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 437,722 คัน เพิ่มขึ้น 9.1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 142,577 คัน เพิ่มขึ้น 24.9% ส่วนแบ่งตลาด 32.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 75,962 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 17.4%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 52,557 คัน เพิ่มขึ้น 6.6% ส่วนแบ่งตลาด 12.0%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 171,131 คัน เพิ่มขึ้น 11.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 50,618 คัน เพิ่มขึ้น 17.2% ส่วนแบ่งตลาด 29.6%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 39,739 คัน เพิ่มขึ้น 5.4% ส่วนแบ่งตลาด 23.2%
อันดับที่ 3 มาสด้า 21,771 คัน เพิ่มขึ้น 14.0% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 266,591คัน เพิ่มขึ้น 7.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 91,959 คัน เพิ่มขึ้น 29.6% ส่วนแบ่งตลาด 34.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 75,962 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 28.5%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 23,379 คัน ลดลง 15.3% ส่วนแบ่งตลาด 8.8%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 218,040 คัน เพิ่มขึ้น 10.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 81,977 คัน เพิ่มขึ้น 32.5% ส่วนแบ่งตลาด 37.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 70,111คัน เพิ่มขึ้น 4.4% ส่วนแบ่งตลาด 32.2%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 23,378 คัน ลดลง 13.3% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 27,961คัน

 • โตโยต้า 12,014 คัน
 • มิตซูบิชิ 5,749 คัน
 • อีซูซุ 4,791 คัน
 • ฟอร์ด 3,108 คัน
 • เชฟโรเลต 1,557 คัน
 • นิสสัน 742 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 190,079 คัน เพิ่มขึ้น 10.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 69,963 คัน เพิ่มขึ้น 37.1% ส่วนแบ่งตลาด 36.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 65,320 คัน เพิ่มขึ้น 5.3% ส่วนแบ่งตลาด 34.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 20,270 คัน ลดลง 11.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

สำหรับตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายน คาดว่ายังคงเติบโต สืบเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนภาคเอกชน และอีกเหตุปัจจัยหลักคือกิจกรรมส่งเสริม การขาย ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลบวกต่อตลาดรถยนต์


แท็ก: AUTO , , , ,
WRITER

RELATED

2022 Toyota Tundra กระบะไซส์ยักษ์อัจฉริยะ พร้อมขุมพลังไฮบริดใหม่ล่าสุด

2022 Toyota Tundra กระบะไซส์ยักษ์อัจฉริยะ พร้อมขุมพลังไฮบริดใหม่ล่าสุด

2022 Toyota Tundra กระบะ Full-Size โฉมใหม่ล่าสุด อัดแน่นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อำนวยความสะดวกและความปลอดภัย กับขุมพลัง V6 ไฮบริดใหม่ล่าสุด

TRD ส่งแพ็คเกจชุดแต่ง 2022 Toyota Tundra เสริมแกร่ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง

TRD ส่งแพ็คเกจชุดแต่ง 2022 Toyota Tundra เสริมแกร่ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง

Toyota Motor สหรัฐอเมริกา ยกระดับความแกร่งให้กับรถกระบะไฮบริดรุ่นใหญ่ ด้วยแพ็คเกจชุดแต่งสุดพิเศษจาก TRD ที่จะเปลี่ยนลุคใหม่ให้แกร่งยิ่งขึ้น

Toyota YARIS & ATIV URBAN ADDICT…ชีวิตสนุก ให้หยุดคงยาก

Toyota YARIS & ATIV URBAN ADDICT…ชีวิตสนุก ให้หยุดคงยาก

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แนะนำอีโคคาร์ยอดนิยมรุ่นปรับปรุงใหม่ คุ้มค่าตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์การใช้งานได้อย่างลงตัว พร้อมแนะนำชุดอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ โดดเด่น สะดุดตา

Toyota Corolla Cross GR Sport ส่องรุ่นพิเศษสปอร์ตเข้มจากไต้หวัน

Toyota Corolla Cross GR Sport ส่องรุ่นพิเศษสปอร์ตเข้มจากไต้หวัน

Toyota ประเทศไต้หวัน เปิดตัวรุ่นพิเศษใหม่ล่าสุด ที่ได้รับการเสริมอุปกรณ์พิเศษจาก Gazoo Racing พร้อมเสริมรูปลักษณ์สปอร์ตดุดันยิ่งขึ้น

Toyota Corolla Cross ส่องสเปคญี่ปุ่นโฉมใหม่ ต่างจากสเปคไทยแค่ไหน?

Toyota Corolla Cross ส่องสเปคญี่ปุ่นโฉมใหม่ ต่างจากสเปคไทยแค่ไหน?

Toyota Motor ประเทศญี่ปุ่น ได้เปิดตัว All-New Corolla Cross อย่างเป็นทางการ ส่องดูว่ามีอะไรที่แตกต่างจากสเปคไทยกันบ้าง

ETON Group จัดแคมเปญ Vellfire, Voxy และ Esquire สุดคุ้มก่อนกลายเป็นตำนาน

ETON Group จัดแคมเปญ Vellfire, Voxy และ Esquire สุดคุ้มก่อนกลายเป็นตำนาน

สาวก VELLFIRE ไม่ควรพลาด รีบจับจองก่อนเป็นเพียงรถในตำนาน พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษจากแคมเปญ “ETON EASY PAY” ผ่อนหนักให้เป็นเบา ให้คุณเซฟ ช่วยคุณประหยัด

All New HAVAL H6 Hybrid SUV ขึ้นแท่นยอดขายอันดับ 1 คอมแพคเอสยูวีเดือนสิงหาคม

All New HAVAL H6 Hybrid SUV ขึ้นแท่นยอดขายอันดับ 1 คอมแพคเอสยูวีเดือนสิงหาคม

เกรท วอลล์ มอเตอร์ ขึ้นแท่นยอดขายอันดับ 1 รถยนต์คอมแพคเอสยูวีในเดือนสิงหาคมด้วยยอดขาย All New HAVAL H6 Hybrid SUV กว่า 408 คันเติบโตควบคู่ไปกับยอดขายโดยรวมของบริษัทในตลาดโลก

Toyota ยกระดับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบก่อนสิ้นทศวรรษนี้

Toyota ยกระดับการผลิตแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าทุกรูปแบบก่อนสิ้นทศวรรษนี้

Toyota เดินหน้าพัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน และแบตเตอรี่โซลิดสเตตในอนาคต โดยทุ่มเม็ดเงินลงทุนมากถึง 14 พันล้านดอลลาร์ หรือราว ๆ 4.58 หมื่นล้านกว่าบาท

Toyota Corolla Cross ยืนหนึ่ง SUV ในไทย พร้อมส่งรุ่น Modellista ใหม่ล่าสุด

Toyota Corolla Cross ยืนหนึ่ง SUV ในไทย พร้อมส่งรุ่น Modellista ใหม่ล่าสุด

โตโยต้า ฉลองความสำเร็จรถอเนกประสงค์ SUV “โคโรลล่า ครอส” ครองยอดขายอันดับหนึ่งในตลาด SUV นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรกในปีที่ผ่านมา พร้อมแนะนำรุ่นพิเศษ