Toyota ยอดขายรถยนต์ ยอดขายรถโตโยต้า โตโยต้า

Toyota แถลงยอดขายรถยนต์เดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 3.7%

คัดลอก URL แล้ว

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 88,097 คัน เพิ่มขึ้น 3.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 33,580 คัน เพิ่มขึ้น 1.3% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 54,517 คัน เพิ่มขึ้น 5.2% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน มีจำนวน 44,102 คัน เพิ่มขึ้น 8.9% โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคมมีปริมาณการขาย 88,097 คัน เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 1.3% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5.2% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่และรุ่นปรับปรุงใหม่ที่บรรดาค่ายรถต่างๆนำเสนอในช่วงต้นปี รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย ที่มีผลต่อการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์ โดยปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ ช่วงเดือนพฤษภาคม 2562

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 88,097 คัน เพิ่มขึ้น 3.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 29,373 คัน เพิ่มขึ้น 10.1% ส่วนแบ่งตลาด 33.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,651 คัน เพิ่มขึ้น 9.2% ส่วนแบ่งตลาด 17.8%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 11,224 คัน เพิ่มขึ้น 7.7% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 33,580 คัน เพิ่มขึ้น 1.3%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 9,590 คัน ลดลง 1.5% ส่วนแบ่งตลาด 28.6%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 8,605 คัน เพิ่มขึ้น 7.1% ส่วนแบ่งตลาด 25.6%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 3,597 คัน เพิ่มขึ้น 55.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 54,517 คัน เพิ่มขึ้น 5.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 19,783 คัน เพิ่มขึ้น 16.8% ส่วนแบ่งตลาด 36.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,651 คัน เพิ่มขึ้น 9.2% ส่วนแบ่งตลาด 28.7%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,643 คัน ลดลง 11.4% ส่วนแบ่งตลาด 8.5%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 44,102 คัน เพิ่มขึ้น 8.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 17,636 คัน เพิ่มขึ้น 22.2% ส่วนแบ่งตลาด 40.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 14,269 คัน เพิ่มขึ้น 9.0% ส่วนแบ่งตลาด 32.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,643 คัน ลดลง 10.2% ส่วนแบ่งตลาด  10.5%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 5,416 คัน

 • โตโยต้า 2,461 คัน
 • อีซูซุ 1,005 คัน
 • มิตซูบิชิ 1,003 คัน
 • ฟอร์ด 568 คัน
 • เชฟโรเลต 291 คัน
 • นิสสัน 88 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 38,686 คันเพิ่มขึ้น 8.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 15,175 คัน เพิ่มขึ้น 23.9% ส่วนแบ่งตลาด 39.2%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,264 คัน เพิ่มขึ้น 9.4% ส่วนแบ่งตลาด 34.3%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,075 คัน ลดลง 9.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.5%

ตลาดรถยนต์สะสม 5 เดือน มีปริมาณการขาย 437,722 คัน เพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 11.7% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 7.5% เป็นผลจากความต้องการในตลาดรถยนต์ที่มีอยู่สูงตั้งแต่ต้นปี ตลอดจนข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากบริษัทรถยนต์ในหลากหลายรูปแบบที่เอื้อต่อการตัดสินใจของลูกค้า ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์ โดยสถิติจำหน่ายรถยนต์ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 437,722 คัน เพิ่มขึ้น 9.1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 142,577 คัน เพิ่มขึ้น 24.9% ส่วนแบ่งตลาด 32.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 75,962 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 17.4%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 52,557 คัน เพิ่มขึ้น 6.6% ส่วนแบ่งตลาด 12.0%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 171,131 คัน เพิ่มขึ้น 11.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 50,618 คัน เพิ่มขึ้น 17.2% ส่วนแบ่งตลาด 29.6%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 39,739 คัน เพิ่มขึ้น 5.4% ส่วนแบ่งตลาด 23.2%
อันดับที่ 3 มาสด้า 21,771 คัน เพิ่มขึ้น 14.0% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 266,591คัน เพิ่มขึ้น 7.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 91,959 คัน เพิ่มขึ้น 29.6% ส่วนแบ่งตลาด 34.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 75,962 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 28.5%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 23,379 คัน ลดลง 15.3% ส่วนแบ่งตลาด 8.8%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 218,040 คัน เพิ่มขึ้น 10.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 81,977 คัน เพิ่มขึ้น 32.5% ส่วนแบ่งตลาด 37.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 70,111คัน เพิ่มขึ้น 4.4% ส่วนแบ่งตลาด 32.2%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 23,378 คัน ลดลง 13.3% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 27,961คัน

 • โตโยต้า 12,014 คัน
 • มิตซูบิชิ 5,749 คัน
 • อีซูซุ 4,791 คัน
 • ฟอร์ด 3,108 คัน
 • เชฟโรเลต 1,557 คัน
 • นิสสัน 742 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 190,079 คัน เพิ่มขึ้น 10.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 69,963 คัน เพิ่มขึ้น 37.1% ส่วนแบ่งตลาด 36.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 65,320 คัน เพิ่มขึ้น 5.3% ส่วนแบ่งตลาด 34.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 20,270 คัน ลดลง 11.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

สำหรับตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายน คาดว่ายังคงเติบโต สืบเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนภาคเอกชน และอีกเหตุปัจจัยหลักคือกิจกรรมส่งเสริม การขาย ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลบวกต่อตลาดรถยนต์


แท็ก: AUTO , , , ,
WRITER

RELATED

Toyota GRMN Yaris ยกเครื่องอัปเกรดเป็นรถแข่งเต็มรูปแบบ เพียง 500 คันเท่านั้น

Toyota GRMN Yaris ยกเครื่องอัปเกรดเป็นรถแข่งเต็มรูปแบบ เพียง 500 คันเท่านั้น

Toyota Gazoo Racing เปิดตัว GRMN Yaris ที่ได้รับการอัปเกรดทั้งสมรรถนะและการควบคุมที่เหนือกว่า GR Yaris เพื่อให้กลายเป็นรถแข่งที่แท้จริง

Toyota Tundra Capstone อีกขั้นของกระบะหรูระดับไฮเอนด์ สมบูร์แบบทุกมิติ

Toyota Tundra Capstone อีกขั้นของกระบะหรูระดับไฮเอนด์ สมบูร์แบบทุกมิติ

Toyota Tundra Capstone สมบูรณ์แบบทั้งความหรูหรา ฟีเจอร์สุดล้ำ สมรรถนะเป็นเลิศ และรูปลักษณ์ที่โดดเด่นเกินใคร

MG พร้อมรุกตลาด – เปิดตัวรุ่นใหม่ มั่นใจยังเป็นหนึ่งในผู้นำ SUV ปีนี้

MG พร้อมรุกตลาด – เปิดตัวรุ่นใหม่ มั่นใจยังเป็นหนึ่งในผู้นำ SUV ปีนี้

MG ประเทศไทย เผยยอดขายรถ SUV ในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 16,104 คัน เตรียมเปิดตัวรถรุ่นใหม่พร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์ ตั้งเป้าเป็นผู้นำกลุ่มรถ SUV ปีนี้

Toyota ปล่อยมังงะรำลึกตำนานแห่งความอบอุ่นของรถยนต์ระดับโลก Corolla

Toyota ปล่อยมังงะรำลึกตำนานแห่งความอบอุ่นของรถยนต์ระดับโลก Corolla

Toyota ประเทศญี่ปุ่น จัดแคมเปญเฉลิมฉลองสุดยอดรถยนต์ที่ขายดีที่สุดในโลก ด้วยมังงะพิเศษที่จะพาคุณไปสัมผัสความอบอุ่นของครอบครัวที่ได้เป็นเจ้าของ Toyota Corolla ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

Toyota Gazoo Racing Team Thailand ควบแชมป์ Thailand Super Series 2021 สุดปัง

Toyota Gazoo Racing Team Thailand ควบแชมป์ Thailand Super Series 2021 สุดปัง

แชมป์ออฟเดอะแชมป์ Toyota Gazoo Racing Team Thailand ส่งท้ายปีสุดปัง!! ควบแชมป์ Thailand Super Series 2021 ที่บุรีรัมย์

Toyota C+ Pod ขยายจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไปในญี่ปุ่นในราคาเริ่มต้นไม่ถึง 5 แสน

Toyota C+ Pod ขยายจำหน่ายแก่ลูกค้าทั่วไปในญี่ปุ่นในราคาเริ่มต้นไม่ถึง 5 แสน

Toyota Motor ประเทศญี่ปุ่น ประกาศวางจำหน่าย Toyota C+ Pod มินิคาร์ไฟฟ้าแก่บุคคลทั่วไปอย่างเป็นทางการ หลังจากได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างมาก

DCVT แข็งแกร่งต่อเนื่องในปี 2564 โดย Fuso ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 36

DCVT แข็งแกร่งต่อเนื่องในปี 2564 โดย Fuso ยอดขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 36

ยอดขาย DCVT แข็งแกร่งในปี 2564 ยอดจำหน่ายรถบรรทุกงานขนส่งหนักแบรนด์ Fuso ทะยานขึ้นร้อยละ 36 อันเป็นผลสำเร็จจากการเปิดตัวรุ่นใหม่และโปรโมชั่น

สรุปยอดขายรถเดือนพฤศจิกายนเริ่มส่งสัญญาณบวก แม้หดตัวเพียง 3.2%

สรุปยอดขายรถเดือนพฤศจิกายนเริ่มส่งสัญญาณบวก แม้หดตัวเพียง 3.2%

โตโยต้า รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ยังคงชะลอตัวต่อเนื่องในทุกเซ็กเมนท์ แต่มีอัตราการหดตัวที่ลดลงเพียง 3.2% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว %

ยกทัพยึดโพเดียมคว้าแชมป์สมัยที่ 2 idemitsu 12hr. Super Endurance 2021 ณ บุรีรัมย์

ยกทัพยึดโพเดียมคว้าแชมป์สมัยที่ 2 idemitsu 12hr. Super Endurance 2021 ณ บุรีรัมย์

โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง ทีมไทยแลนด์ ยกทีมโชว์พลังความอึดแกร่งสู้ศึกความเร็วมาราธอน 12 ชม.  ประกาศชัยชนะยึดโพเดียมแชมป์สมัยที่ 2 เรียงแถว 1-2-3-4 รับธงหมากรุกสุดยิ่งใหญ่

X