Toyota ยอดขายรถยนต์ ยอดขายรถโตโยต้า โตโยต้า

Toyota แถลงยอดขายรถยนต์เดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้น 3.7%

คัดลอก URL แล้ว

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด รายงานสถิติการขายรถยนต์ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 มียอดการขายรวมทั้งสิ้น 88,097 คัน เพิ่มขึ้น 3.7% ประกอบด้วย รถยนต์นั่ง 33,580 คัน เพิ่มขึ้น 1.3% รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ 54,517 คัน เพิ่มขึ้น 5.2% ขณะที่ รถกระบะขนาด 1 ตัน มีจำนวน 44,102 คัน เพิ่มขึ้น 8.9% โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตลาดรถยนต์เดือนพฤษภาคมมีปริมาณการขาย 88,097 คัน เพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาโดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 1.3% และตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 5.2% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากความนิยมในรถยนต์รุ่นใหม่และรุ่นปรับปรุงใหม่ที่บรรดาค่ายรถต่างๆนำเสนอในช่วงต้นปี รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย ที่มีผลต่อการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาดรถยนต์ โดยปริมาณการจำหน่ายรถยนต์ ช่วงเดือนพฤษภาคม 2562

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 88,097 คัน เพิ่มขึ้น 3.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 29,373 คัน เพิ่มขึ้น 10.1% ส่วนแบ่งตลาด 33.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,651 คัน เพิ่มขึ้น 9.2% ส่วนแบ่งตลาด 17.8%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 11,224 คัน เพิ่มขึ้น 7.7% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 33,580 คัน เพิ่มขึ้น 1.3%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 9,590 คัน ลดลง 1.5% ส่วนแบ่งตลาด 28.6%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 8,605 คัน เพิ่มขึ้น 7.1% ส่วนแบ่งตลาด 25.6%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 3,597 คัน เพิ่มขึ้น 55.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 54,517 คัน เพิ่มขึ้น 5.2%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 19,783 คัน เพิ่มขึ้น 16.8% ส่วนแบ่งตลาด 36.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,651 คัน เพิ่มขึ้น 9.2% ส่วนแบ่งตลาด 28.7%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,643 คัน ลดลง 11.4% ส่วนแบ่งตลาด 8.5%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 44,102 คัน เพิ่มขึ้น 8.9%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 17,636 คัน เพิ่มขึ้น 22.2% ส่วนแบ่งตลาด 40.0%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 14,269 คัน เพิ่มขึ้น 9.0% ส่วนแบ่งตลาด 32.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,643 คัน ลดลง 10.2% ส่วนแบ่งตลาด  10.5%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 5,416 คัน

 • โตโยต้า 2,461 คัน
 • อีซูซุ 1,005 คัน
 • มิตซูบิชิ 1,003 คัน
 • ฟอร์ด 568 คัน
 • เชฟโรเลต 291 คัน
 • นิสสัน 88 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 38,686 คันเพิ่มขึ้น 8.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 15,175 คัน เพิ่มขึ้น 23.9% ส่วนแบ่งตลาด 39.2%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 13,264 คัน เพิ่มขึ้น 9.4% ส่วนแบ่งตลาด 34.3%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,075 คัน ลดลง 9.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.5%

ตลาดรถยนต์สะสม 5 เดือน มีปริมาณการขาย 437,722 คัน เพิ่มขึ้น 9.1% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยตลาดรถยนต์นั่งมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 11.7% ตลาดรถยนต์เพื่อการพาณิชย์มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 7.5% เป็นผลจากความต้องการในตลาดรถยนต์ที่มีอยู่สูงตั้งแต่ต้นปี ตลอดจนข้อเสนอพิเศษต่างๆ จากบริษัทรถยนต์ในหลากหลายรูปแบบที่เอื้อต่อการตัดสินใจของลูกค้า ล้วนเป็นปัจจัยบวกที่สนับสนุนการเติบโตของตลาดรถยนต์ โดยสถิติจำหน่ายรถยนต์ในช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2562 มีรายละเอียดดังนี้

1. ตลาดรถยนต์รวม ปริมาณการขาย 437,722 คัน เพิ่มขึ้น 9.1%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 142,577 คัน เพิ่มขึ้น 24.9% ส่วนแบ่งตลาด 32.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 75,962 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 17.4%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 52,557 คัน เพิ่มขึ้น 6.6% ส่วนแบ่งตลาด 12.0%

2. ตลาดรถยนต์นั่ง ปริมาณการขาย 171,131 คัน เพิ่มขึ้น 11.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 50,618 คัน เพิ่มขึ้น 17.2% ส่วนแบ่งตลาด 29.6%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 39,739 คัน เพิ่มขึ้น 5.4% ส่วนแบ่งตลาด 23.2%
อันดับที่ 3 มาสด้า 21,771 คัน เพิ่มขึ้น 14.0% ส่วนแบ่งตลาด 12.7%

3. ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์ ปริมาณการขาย 266,591คัน เพิ่มขึ้น 7.5%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 91,959 คัน เพิ่มขึ้น 29.6% ส่วนแบ่งตลาด 34.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 75,962 คัน เพิ่มขึ้น 3.5% ส่วนแบ่งตลาด 28.5%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 23,379 คัน ลดลง 15.3% ส่วนแบ่งตลาด 8.8%

4. ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และรถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 218,040 คัน เพิ่มขึ้น 10.6%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 81,977 คัน เพิ่มขึ้น 32.5% ส่วนแบ่งตลาด 37.6%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 70,111คัน เพิ่มขึ้น 4.4% ส่วนแบ่งตลาด 32.2%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 23,378 คัน ลดลง 13.3% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง (ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน) 27,961คัน

 • โตโยต้า 12,014 คัน
 • มิตซูบิชิ 5,749 คัน
 • อีซูซุ 4,791 คัน
 • ฟอร์ด 3,108 คัน
 • เชฟโรเลต 1,557 คัน
 • นิสสัน 742 คัน

5. ตลาดรถกระบะ Pure Pick up ปริมาณการขาย 190,079 คัน เพิ่มขึ้น 10.7%

อันดับที่ 1 โตโยต้า 69,963 คัน เพิ่มขึ้น 37.1% ส่วนแบ่งตลาด 36.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 65,320 คัน เพิ่มขึ้น 5.3% ส่วนแบ่งตลาด 34.4%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 20,270 คัน ลดลง 11.9% ส่วนแบ่งตลาด 10.7%

สำหรับตลาดรถยนต์ในเดือนมิถุนายน คาดว่ายังคงเติบโต สืบเนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงภาคการท่องเที่ยวและการลงทุนภาคเอกชน และอีกเหตุปัจจัยหลักคือกิจกรรมส่งเสริม การขาย ทั้งหมดนี้ล้วนส่งผลบวกต่อตลาดรถยนต์


แท็ก: AUTO , , , ,
WRITER

RELATED

โตโยต้า ครบรอบ 60 ปี ร่วมขับเคลื่อนอนาคตพร้อมประกาศเจตนารมณ์ สู่การเป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม

โตโยต้า ครบรอบ 60 ปี ร่วมขับเคลื่อนอนาคตพร้อมประกาศเจตนารมณ์ สู่การเป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม

มร.โนริอากิ ยามาชิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และ มร.ฮาว ก๊วก เทียน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโตโยต้าประจำภูมิภาคเอเชีย บริษัท โตโยต้า…

Toyota Camry Nightshade Edition เพิ่มสีใหม่สุดคูล พร้อมล้อ 19 นิ้วสีบรอนซ์

Toyota Camry Nightshade Edition เพิ่มสีใหม่สุดคูล พร้อมล้อ 19 นิ้วสีบรอนซ์

Toyota สหรัฐอเมริกา เปิดตัวรถรุ่นพิเศษอย่างต่อเนื่อง ด้วย Toyota Camry Nightshade Edition ให้แฟน ๆ ได้เตรียมเป็นเจ้าของเร็ว ๆ นี้

Mazda ตอกย้ำเติบโตต่อเนื่อง เดือนเมษายนโตถึง 25% พร้อมส่งแคมเปญต้อนรับพฤษภาคม

Mazda ตอกย้ำเติบโตต่อเนื่อง เดือนเมษายนโตถึง 25% พร้อมส่งแคมเปญต้อนรับพฤษภาคม

มาสด้า กระตุ้นตลาดต่อเนื่องพฤษภาคมจัดแคมเปญ Mazda May Day ร่วมส่งกำลังใจให้คนไทยก้าวไปด้วยกัน รับยอดขายเมษายนโต 25%

TOYOTA LIVE ALIVE RUN 2022…RUN TO FIGHT FOR A BETTER FUTURE ‘วิ่งเพื่อสู้ สู่อนาคตที่ดีกว่า’

TOYOTA LIVE ALIVE RUN 2022…RUN TO FIGHT FOR A BETTER FUTURE ‘วิ่งเพื่อสู้ สู่อนาคตที่ดีกว่า’

โตโยต้าจับมือพันธมิตร มอบประสบการณ์ความสุขกับ TOYOTA LIVE ALIVE RUN 2022…RUN TO FIGHT FOR A BETTER FUTURE “วิ่งเพื่อสู้ สู่อนาคตที่ดีกว่า”

Toyota คืนชีพรุ่น Gold ใน Alphard และ Vellfire มอบความหรูหราเหนือระดับอีกครั้ง

Toyota คืนชีพรุ่น Gold ใน Alphard และ Vellfire มอบความหรูหราเหนือระดับอีกครั้ง

Toyota Motor ประเทศญี่ปุ่น ประกาศเปิดตัวรถรุ่นพิเศษสำหรับรถตู้หรู Alphard และ Vellfire ด้วยการคืนชีพรุ่นชุดแต่งสีทองสุดอร่าม TYPE GOLD Ⅲ

Toyota นับถอยหลังจำหน่าย bZ4X สเปคไทย พร้อมราคาสุดพิเศษขานรับนโยบายรัฐ

Toyota นับถอยหลังจำหน่าย bZ4X สเปคไทย พร้อมราคาสุดพิเศษขานรับนโยบายรัฐ

โตโยต้า ขานรับมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ร่วมลงนามข้อตกลงระหว่างกรมสรรพสามิตกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมรถยนต์ สานต่อพันธกิจผลักดันสังคมไทยสู่ยุคยานยนต์ไฟฟ้าอย่างไร้รอยต่อ

Toyota GR Supra คืนชีพเกียร์ธรรมดา 6 สปีด ที่ยกระดับให้ขับสนุกกว่าเดิม

Toyota GR Supra คืนชีพเกียร์ธรรมดา 6 สปีด ที่ยกระดับให้ขับสนุกกว่าเดิม

Toyota Motor ประกาศเผยโฉม GR Supra รุ่นเกียร์ธรรมดา 6 สปีด พร้อมฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่พัฒนาขึ้นเฉพาะรุ่นนี้ เพื่อมอบความสนุกในการขับขี่ไปอีกขั้น

Toyota ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 60 ปี เดินหน้าขับเคลื่อนความสุขของคนยุคใหม่

Toyota ประเทศไทย ฉลองครบรอบ 60 ปี เดินหน้าขับเคลื่อนความสุขของคนยุคใหม่

โตโยต้า ครบรอบ 60 ปี ร่วมขับเคลื่อนอนาคตพร้อมประกาศเจตนารมณ์ สู่การเป็นผู้นำพาการขับเคลื่อนยุคใหม่ เพื่อเสริมสร้างความสุขของผู้คน และความยั่งยืนของสังคม

MG ยอดขายไตรมาสแรกโตเพิ่ม 11% พร้อมยอดจองรถ EV 4,500 คัน ภายใน 1 เดือนหลังร่วมมาตรการรัฐ

MG ยอดขายไตรมาสแรกโตเพิ่ม 11% พร้อมยอดจองรถ EV 4,500 คัน ภายใน 1 เดือนหลังร่วมมาตรการรัฐ

MG ประเทศไทย เผยผลการดำเนินงานในไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2565 ด้วยยอดขายรวมกว่า 8,394 คัน คิดเป็นอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น 11%

X