วัดเขาทำเทียม หลวงพ่ออู่ทอง เสาหินพระเจ้าอโศก

กราบหลวงพ่ออู่ทอง เสาหินพระเจ้าอโศก วัดเขาทำเทียม วัดแรกของไทย

การพบจารึกปุษยคีรีในดินแดนไทยครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชของอินเดียมายังประเทศไทย เนื่องจากมีความพ้องกับชื่อภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ ปุษฺปคีรี ในรัฐโอริสสา ทำให้สนับสนุนข้อสันนิษฐานว่า วัดเขาทำเทียมเป็นวัดแห่งแรกของประเทศไทย

Home / สุพรรณบุรี / กราบหลวงพ่ออู่ทอง เสาหินพระเจ้าอโศก วัดเขาทำเทียม วัดแรกของไทย

วัดเขาทำเทียม ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่มีความเชื่อหลังจากการค้นพบว่าเป็นวัดแห่งแรกในประเทศไทย เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปใหญ่กลางหน้าผามังกรบินสถานที่ตั้งอันเต็มไปด้วยศรัทธาบริสุทธิ์ที่ควรแก่การไปกราบไหว้สักครั้งในชีวิต

พระพุทธรูป

วัดเขาทำเทียม

ตัววัดตั้งอยู่ที่เขาทำเทียม ซึ่งเป็นแนวเขาทางทิศตะวันตกของเมืองอู่ทอง มีการค้นพบศิลาจารึกภาษาสันสกฤตโบราณไว้ว่า ปุษยคิริ หรือ ปุษยคีรี แปลว่า ภูเขา ดอกไม้ นักวิชาการส่วนใหญ่ตีความว่าชื่อ “ปุษยคีรี” หมายถึงเขาทำเทียม ซึ่งพบโบราณสถานสำคัญในสมัยทวารวดีจนถึงสมัยอยุธยา การพบจารึกปุษยคีรีในดินแดนไทยครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชของอินเดียมายังประเทศไทย เนื่องจากมีความพ้องกับชื่อภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่ ปุษฺปคีรี ในรัฐโอริสสา ทำให้สนับสนุนข้อสันนิษฐานว่า วัดเขาทำเทียมเป็นวัดแห่งแรกของประเทศไทย

วัดเขาทำเทียม

ขอพรหลวงพ่ออู่ทอง พระพุทธรูปหินแกะสลักองค์ใหญ่

พระปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ หรือหลวงพ่ออู่ทอง มีความสูง 108 เมตร ฐานกว้าง 88 เมตร หน้าตักกว้าง 65 เมตร เป็นพระพุทธรูปหินแกะสลักองค์ใหญ่ที่หน้าผามังกรบิน ซึ่งสามารถมองเห็นได้จากระยะไกลแม้ว่าจะอยู่ห่างจากวัดก็ตาม ซึ่งหลวงพ่ออู่ทองเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วไปและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ต่างพากันเดินทางมาเพื่อชมความงดงามและยิ่งใหญ่ โดยส่วนมากจะเป็นที่นิยมของเหล่าข้าราชการที่ต้องการขอพรเรื่องหน้าที่การงาน ให้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่ง เจริญก้าวหน้า มั่งมีศรีสุขแก่ตนเองและครอบครัว 

เสาหินพระเจ้าอโศก

เสาหินพระเจ้าอโศกมหาราช

อีกหนึ่งสัญลักษณ์ความศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดเขาทำเทียม นั่นก็คือเสาหินพระเจ้าอโศก ที่มีตำนานเล่าว่าถูกสร้างขึ้นหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน 300 ปี เนื่องจากพระเจ้าอโศกมหาราช ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงได้สร้างเสาหินอันนี้ขึ้นเพราะเกรงว่าอนาคตจะหาพระเถระที่ความทรงจำดีปานนั้นคงหายากมาก จึงรับสั่งให้สร้างเสาหินทรายไว้ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อเป็นที่ระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

โดยเสาหินพระอโศกนี้สร้างจากหินทรายเนื้อดีจากเมืองจุณนา ในปัจจุบันเสาพระเจ้าอโศกที่สมบูรณ์ที่สุด สวยงามที่สุด อยู่ที่เมืองไพสาลี แต่ที่รู้จักมากที่สุดคือเสาหินที่พบบริเวณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา ถูกหักเป็น 4 ท่อน ส่วนที่เป็นหัวสิงห์ยังมีสภาพสมบูรณ์ และได้เป็นตราสัญลักษณ์ประเทศอินเดียจนถึงปัจจุบัน และธรรมจักร 24 ซี่ หมายถึงความจริงอันประเสริฐ คือ มหาปัฏฐาน 24 หรือ ปัจจัย 24 ที่พระสวดพระธรรม 7 คัมภีร์บทสุดท้าย ทางวัดเขาทำเทียมจึงได้สร้างไว้ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้เพื่อระลึกถึงองค์พระพุทธเจ้า พระศาสดาแห่งศาสนานั่นเอง

ขอพรพระแม่ธรณีบีบมวยผมในถ้ำใต้ดิน

ด้านหลังขององค์หลวงพ่ออู่ทอง จะมีถ้ำขนาดกลางซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์ต่างๆ ทว่าองค์ที่โดดเด่นและเป็นที่กราบไหว้ของชาวบ้านมากที่สุดคือพระแม่ธรณีบีบมวยผม ที่อาจารย์โอเล่ ญาณสัมผัสเอง ก็แนะนำให้เข้ามาจุดธูปกราบไหว้ เพราะเต็มไปด้วยพลังงานศักดิ์สิทธิ์ที่บริสุทธิ์ พร้อมที่จะบันดาลพรให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธาเป็นอย่างยิ่ง

ตั้งเหรียญขอความสำเร็จกับรอยพระพุทธบาท

หลังจากกราบไหว้ขอพรพระแม่ธรณีบีบมวยผมแล้ว เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้ตัวเองมากขึ้น อาจารย์โอเล่ ญาณสัมผัส แนะนำว่าให้นำเหรียญสิบมาตั้งขอความสำเร็จให้กับตัวเอง ที่รอบพระพุทธบาทขนาดใหญ่ที่อยู่ห่างจากกันเพียงนิดเดียว พร้อมตั้งจิตกล่าวว่า

ขอตั้งจิตอธิษฐานความสำเร็จที่ลูกได้อธิษฐานจงสำเร็จในการครั้งนี้ 

จะขอตั้งหลักตั้งชัยในความสำเร็จในครั้งนี้ถวายเป็นพระพุทธบูชาเถิด

เมื่อกล่าวอธิษฐานจบให้ตั้งเหรียญสิบแนวตั้งลงบนร่องพระพุทธบาท ยิ่งตั้งเหรียญได้ตรงและเร็วเท่าไร ความสำเร็จที่ขอไปก็จะยิ่งเข้ามาในชีวิตคุณเร็วขึ้นเท่านั้น

ที่ตั้ง : ตำบล อู่ทอง อำเภออู่ทอง สุพรรณบุรี 72160
Google Map : https://goo.gl/maps/5TvJbBAgff2QYQEE7
เวลาเข้าชม : 07.00 – 18.00 น.

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก https://www.facebook.com/WadKheaThaTheiym