พระพุทธศรีสวัสดิ์มงคล วัดศรีประวัติ หลวงพ่อโอภาสี

กราบพระพุทธศรีสวัสดิ์มงคล วัดศรีประวัติ ย่านบางกรวย นนทบุรี

สายมูท่านไหนที่กำลังมองหาวัดเก่าแก่ ที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่าร้อยปี MThai ขอแนะนำวัดศรีประวัติ ย่านบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

Home / นนทบุรี / กราบพระพุทธศรีสวัสดิ์มงคล วัดศรีประวัติ ย่านบางกรวย นนทบุรี

วัดศรีประวัติ วัดเก่าแก่ย่านบางกรวย จ.นนทบุรี อันเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อทองสัมฤทธิ์ที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี!

วัดศรีประวัติ

วัดศรีประวัติ บางกรวย

เดิมมีชื่อที่ชาวบ้านเรียกว่า “วัดช่องลม” บ้างเรียกว่า วัดกลางทุ่ง ซึ่งในอดีตเคยเป็นวัดร้างมาก่อน ภายหลังได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ และได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “วัดศรีประวัติยาราม” หรือเรียกสั้น ๆ ว่า “วัดศรีประวัติ” ครั้งหนึ่งคุณท้าวทรงกันดาล (ศรี) ขรัวยายของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์อาคารเสนาสนะต่างๆ จนทำให้วัดสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

พระเจดีย์
องค์พระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

องค์พระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

วัดศรีประวัติ

อุโบสถ

อุโบสถ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2517 ซึ่งจุดเด่นของอุโบสถ ก็คือการสร้างในลักษณะทรงไทยสองลด ซึ่งเป็นศิลปะการสร้างเก่าแก่เมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยอุโบสถประดับด้วยช่อฟ้าใบระกา กำแพงแก้วรอบ และซุ้มประตู 4 ซุ้ม สำหรับการเข้าออก

อุโบสถ
พระพุทธศรีสวัสดิ์มงคล

พระพุทธศรีสวัสดิ์มงคลเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย เนื้อทองสัมฤทธิ์ที่มีอายุเก่าแก่กว่าร้อยปี สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ ได้อัญเชิญมาจากวัดร้างในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แล้วนำมาประดิษฐานอยู่ที่วัดศรีประวัติมาจนถึงปัจจุบัน

ประตูวัด
วัด
วิหาร

หลวงพ่อโอภาสี

หลวงพ่อโอภาสี

หลวงพ่อโอภาสี พระเกจิอาจารย์ผู้โดดเด่นด้านวัตถุมงคลอันเข้มขลังเปี่ยมด้วยพุทธคุณ อาทิ อยู่ยงคงกระพัน เมตตามหานิยม และค้าขายเจริญรุ่งเรือง เป็นที่เคารพนับถือของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก โดยท่านเคยมาเยี่ยมเยียนวัดนี้ จึงมีรูปปั้นหลวงพ่อโอภาสีให้สาธุชนมากราบไหว้บูชาเช่นกัน

หลวงพ่อโอภาสี

คำบูชาหลวงพ่อโอภาสี

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด 3 จบ)

อิติสุคะโต อะระหังพุทโธ นะโมพุทธายะ ปะฐะวีคงคา พระภุมมะเทวา ขะมามิหัง

หอระฆัง

สายมูท่านไหนที่กำลังมองหาวัดเก่าแก่ ที่มีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่าร้อยปี MThai ขอแนะนำวัดศรีประวัติ ย่านบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ที่ขับรถออกมาจากกรุงเทพไม่ถึง 1 ชั่วโมง ก็สามารถอิ่มบุญกันได้แล้ว

ภาพโดย แพรว

ที่ตั้ง : เลขที่ 27 หมู่ที่ 1 ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
Google Map : https://maps.app.goo.gl/Mc5s9cxY42XhC5hv9
เวลาเปิด-ปิด : 07.00 – 18.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทำนายฝัน ฝันเห็นหลวงพ่อโอภาสี

ตำแหน่งตั้ง ปี่เซียะ เสริมดวงสายมู เรียกโชค เรียกลาภ เรียกเงิน

พระเครื่องแตกหัก ทำอย่างไร แนะขั้นตอนการขอขมากรรมอย่างถูกวิธี