MRT สายสีม่วง ขอพรการงาน ศาลหลักเมืองนนทบุรี

ขอพรการงานก้าวหน้าแบบชาวนนทบุเรี่ยน ด้วย MRT สายสีม่วง

ท่านผู้โดยสายโปรดทราบ ที่นี่ “สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี” หากผู้โดยสารท่านใดต้องการ “ขอพร” ด้านการงาน โปรดลงที่สถานีนี้ แล้วเราไปมูการงานด้วยกันให้ปังปุริเย่ไปเลย! สำหรับเส้นทางรถไฟฟ้า (MRT) สายสีม่วง กับสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี  มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวนนทบุรี ที่ทุกคนต้องแวะกราบสักการะ นั่นก็คือ ศาลหลักเมือง นนทบุรี ถ้าพร้อมแล้ว เราไปกันเลย

Home / นนทบุรี / ขอพรการงานก้าวหน้าแบบชาวนนทบุเรี่ยน ด้วย MRT สายสีม่วง

ท่านผู้โดยสายโปรดทราบ ที่นี่ “สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี” หากผู้โดยสารท่านใดต้องการ “ขอพร” ด้านการงาน โปรดลงที่สถานีนี้ แล้วเราไปมูการงานด้วยกันให้ปังปุริเย่ไปเลย! สำหรับเส้นทางรถไฟฟ้า (MRT) สายสีม่วง กับสถานีศูนย์ราชการนนทบุรี  มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวนนทบุรี ที่ทุกคนต้องแวะกราบสักการะ นั่นก็คือ ศาลหลักเมือง นนทบุรี ถ้าพร้อมแล้ว เราไปกันเลย

ไหว้ศาลหลักเมืองนนทบุรี กับ MRT สายสีม่วง
ไหว้ศาลหลักเมืองนนทบุรี กับ MRT สายสีม่วง

ศาลหลักเมืองนนทบุรี

 • ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ถ.รัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
 • การเดินทางในรูทมูการงานนี้ง่ายมากค่ะ เพียงแค่รถขึ้นไฟฟ้าสายสีม่วงมายังสถานีศูนย์ราชการ เดินออกประตูที่ 1 แล้วเลี้ยวขวา เดินต่อไปอีก 100 เมตร ก็จะถึงศาลหลักเมืองนนทบุรี ก่อนจะไปมู ขอพรการงาน เรามาทำความรู้จักกับศาลหลักเมืองนนทบุรีกันก่อนนะคะ

ความเป็นมาของศาลหลักเมืองนนทบุรี

 • ก่อนที่ศาลหลักเมืองจะย้ายมาตั้งอยู่ที่ ศูนย์ราชการนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ศาลหลักเดิม ได้ตั้งอยู่ที่ปากคลองอ้อมน้อย ตำบลบางศรีเมือง ฝั่งตะวันตกแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ซึ่งในสมัยนั้นศาลหลักเมืองเดิมได้ถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช ๒๒๐๘ ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยได้มีการสันนิษฐานว่า ก่อนที่ศาลหลักเมืองนนทบุรีจะมาตั้งอยู่ที่ปากคลองอ้อมน้อย เดิมทีศาลหลักเมืองเคยอยู่ที่บ้านตลาดขวัญ ทว่าในสมัยนั้นมีการขุดคลองลัดจากท้ายเมืองมาถึงปากคลองบางกรวย บริเวณหน้าวัดเขมาภิรตาราม ทำให้กระแสน้ำไหลกัดเซาะริมคลอง จนกลายเป็นแม่น้ำบริเวณกว้าง ทำให้ข้าศึกเข้ามาประชิดพระนครได้ง่าย พระองค์จึงทรงให้ย้ายเมืองนนทบุรีกลับมาที่ปากคลองอ้อมน้อยดังเดิม พร้อมกับโปรดเกล้าให้สร้างป้อมปราการ (ป้อมทับทิม) และศาลหลักเมืองขึ้น เพื่อคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่างๆ โดยได้มีการทำพิธีอัญเชิญเทพทั้ง ๓ มาสถิต คือ พระหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง
 • โดยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายที่ตั้งเมืองนนทบุรีกลับมาตั้งที่บ้านตลาดขวัญดังเดิม
 • ปัจจุบันศาลหลักเมืองนนทบุรีได้ตั้งอยู่ที่ ถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณศูนย์ราชการ โดยนายปริญญา นาคฉัตรีย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้น ได้ขออนุมัติก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขึ้นใหม่ ณ บริเวณศูนย์ราชการ ถนนรัตนาธิเบศร์ จึงได้สร้างศาลหลักเมืองขึ้นในบริเวณใกล้ศาลากลางจังหวัดด้วย ซึ่งนับเป็นพระมหามิ่งมงคลอย่างล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลหลักเมือง จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๓๒
 • ทำให้ศาลหลักเมืองนนทบุรีจึงได้ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ราชการนนทบุรี มาจนถึงปัจจุบัน เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง และเป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดนนทบุรี และผู้คนทั่วไปที่เดินทางมากราบสักการะขอพร โดยเฉพาะเรื่องการงาน  
 • การสร้างศาลหลักเมืองถือเป็นการแสดงความเคารพ และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อาทิ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง องค์พระสยามเทวาธิราช มาสถิตปกป้องคุ้มครองภัยให้กับบ้านเมืองและชุมชนให้ประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขและปลอดภัยตลอดไป 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรม

 • โดยศาลหลักเมืองนนทบุรี  ได้ถูกสร้างขึ้นเป็นศาลาจตุรมุขทรงไทย มีประตูเข้า-ออกทั้ง ๔ ด้าน  หลังคาเป็นยอดปรางค์ ลักษณะหลังคาซ้อนสองชั้น หน้าบันแกะสลักไว้อย่างงดงามวิจิตรบรรจง เสาหลักเมืองทำจากไม้มงคล ยอดเสาหลักเมืองแกะสลักเป็นรูปดอกบัวตูม   
ศาลหลักเมืองศูนย์ราชการนนทบุรี
ศาลหลักเมืองศูนย์ราชการนนทบุรี

การไหว้สักการะศาลหลักเมืองนนทบุรี

ของไหว้ศาลหลักเมือง

 • ธูป 3 ดอก
 • เทียน 1 เล่ม
 • ทองคำเปลว / ทองคำแผ่น 9 แผ่น
 • ดอกบัว 2 ดอก
 • พวงมาลัย 2 พวง หรือ 7 พวง ( ถวายให้กับองค์เทพารักษ์ทั้ง 5 )
 • ผ้าแพร 3 สี

การไหว้สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี

 • สามารถเริ่มจากการสักการะได้ที่เสาหลักเมืองทางด้านนอกก่อน โดยการจุดธูป เทียน และถวายดอกไม้ สวดมนต์บูชา เมื่ออธิฐานเสร็จก็นำธูปเทียนไปปักที่กระถางธูป วางดอกไม้ลงที่พานถวาย และนำผ้า 3 สี มาถูกบริเวณเสาหลักเมือง

จากนั้นให้มากราบสักการะยังเสาหลักเมืองด้านในศาลา โดยเสาหลักเมืองด้านในจะไม่อนุญาตให้ปิดทอง แต่สามารถสวดมนต์และอธิษฐานจิตเพื่อขอพรได้

คำกล่าวบูชาสักการะองค์พระหลักเมือง

(ตั้ง นะโม 3 จบ)

ศรีโรเม เทพเทวานัง พระหลักเมืองเทวานัง พระภูมิเทวานัง ที ปธูปจะบุปผัง

สักการะวันทนัง สูปพยัญชนะ สัมปันนัง

สารีนัง อุททะกัง วะรัง เตปิตุมเห อานุรักษ์ขันตุ อาโรขเยนะ สุเขนะจะ

ข้าพเจ้า ……ชื่อ…….นามสกุล……….. ขอถวายเครื่องสักการะและสิ่งต่างๆ แด่องค์พระหลักเมือง ขอองค์พระหลักเมืองจงรับเครื่องสักการะและสิ่งต่างๆ ของข้าพเจ้า ขอบารมีองค์พระหลักเมือง และเทพเทพารักษ์ที่สถิตอยู่ ณ ที่นี้ จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทำการสิ่งใดได้สำเร็จ สมปณิธานที่ปรารถนาทุกประการ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว บริวาร ตลอดจนญาติสนิท มิตรสหาย จงแคล้วคลาดจากภัยพิบัติทั้งปวง ปราศจากอโรคาพยาธิ และจงมีแต่ความสุข ความเจริญ ตลอดกาลนานเทอญ

อานิสงส์ของการไหว้ศาลหลักเมือง

 • จะเสริมความมั่นคงให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานะหรือหน้าที่การงาน อุปสรรคที่มีจะค่อยๆ หมดไป เพิ่มความเป็นสิริมงคล จิตใจจะเข้มแข็ง ชีวิตไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครอง

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก บันทึกคนแบกเป้ Kon-Back-Pack

พิกัด: ศาลหลักเมืองนนทบุรี

ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

เวลาเปิด-ปิด : 08.00-19.00 น.

การเดินทาง : รถไฟฟ้าสายสีม่วง ลงที่สถานีศูนย์ราชการ เดินออกประตูที่ 1 แล้วเลี้ยวขวา เดินต่อไปอีก 100 เมตร

X