พระนอน วัดค้างคาว วัดราษฎร์ประคองธรรม

พระธาตุ 3 นคร พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในนนทบุรีที่ วัดราษฎร์ประคองธรรม

วัดราษฎร์ประคองธรรม เดิมมีชื่อว่า วัดค้างคาว สันนิษฐานว่า สร้างเมื่อ พ.ศ.2256 โดยอาจจะสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้ อาจเป็นสมัยสุโขทัยตอนปลายหรือช่วงต้นกรุงศรีอยุธยาตอนต้น

Home / นนทบุรี / พระธาตุ 3 นคร พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในนนทบุรีที่ วัดราษฎร์ประคองธรรม

วัดราษฎร์ประคองธรรม เดิมมีชื่อว่า วัดค้างคาว สันนิษฐานว่า สร้างเมื่อ พ.ศ.2256 โดยอาจจะสร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้ อาจเป็นสมัยสุโขทัยตอนปลายหรือช่วงต้นกรุงศรีอยุธยาตอนต้น โดยแต่เดิมนั้นวัดมีสภาพทรุดโทรมอย่างมาก ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา ต่อมาได้รับการบูรณะวัดโดยหมอแดง พุ่มเล็กและชาวบ้าน และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “วัดราษฎร์ประคองธรรม” ในปี พ.ศ. 2493

วัดราษฎร์ประคองธรรม

วัดราษฎร์ประคองธรรม

พระธาตุ 3 นคร

จุดเด่นของวัดนี้คือ พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรี พระพุทธไสยาสน์ หรือ หลวงพ่อพระนอน พระนอนองค์ใหญ่ที่มีความยาวถึง 32 เมตร ประดิษฐานที่ ศาลาพระนอนและมาเพียงวัดเดียวยังได้ชมพระธาตุ 3 นคร หรือ เจดีย์ 3 นคร โดยเป็นเจดีย์ที่ทางวัดได้จำลอง พระธาตุ ทั้ง 3 นคร มาไว้ในที่เดียวเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มาสักการะองค์พระธาตุ และชมความสวยงาม คือ พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุพนม และ พระปฐมเจดีย์

พระนอน

คาถาบูชาหลวงพ่อพระนอน

ตั้งนะโม 3 จบ
อะหัง พุทธเสยยัง สิระสา นะมามิ
ทุติยัมปิ อะหัง พุทธเสยยัง สิระสา นะมามิ
ตะติยัมปิ อะหัง พุทธเสยยัง สิระสา นะมามิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ มหาเตโช เจวะมหาปัญโญ
จะ มหาโภโค จะมหายะโส จะ ภะวันตุ เมฯ
ยกสิบนิ้ว ประนม ก้มศีรษะ
กราบคุณพระ เสยยะ อดิศัย
ยึดพระคุณ เป็นที่พึ่ง หนึ่งในใจ
ขอปวงภัย หมู่มาร อย่าราญรอน
ขอผลบุญ กุศล ดลสวัสดิ์
พูนพิพัฒน์ ตัดร้าย มลายสูญ
เจริญศักดิ์ เจริญศรี ทวีคูณ
เจริญบุญ เจริญสุข ทุกประการฯ

พระนอน

นอกจากนี้ภายในวัดยังมีรูปเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบสักการะอีกมากมาย อาทิเช่น หลวงพ่อโต ซำปอกง วิหารพ่อปู่ฤๅษี รูปหล่อหลวงพ่อโต พรหมรังสี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ราหู ท้าวเวสสุวรรณ เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าเห้งเจีย เทพทันใจ ฯลฯ

พระโพธิสัตว์พันกร

ในช่วงการระบาดทั่วของโควิด-19 ในประเทศไทย วัดราษฎร์ประคองธรรมช่วยจัดการศพ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่ค่ารถ ค่าเผา ถึงค่าจัดการศพจากข้อมูลเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 เคยเผาสูงสุดมากสุดวันละ 8–9 ศพ

สมเด็จพระเจ้าตากสิน
ราหู

ราหู

เทพทันใจ

เทพทันใจ

กวนอู

เห้งเจีย และเทพกวนอู

ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ

เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.
ที่อยู่ : 63 หมู่ 1 คลองอ้อม ตําบลเสาธงหิน อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
Google Maps : https://goo.gl/maps/DT4ETQTcNDDR9QSHA

ภาพโดย SUTEE

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

MThai เปิดบริการใส่บาตรออนไลน์ (ทุกวันพระ)

MThai ใส่บาตรออนไลน์ วัดบางไผ่ วันที่ 27 เมษายน 2566

เมนู ใส่บาตรตามวันเกิด เสริมดวงชะตาแถมทริคเด็ดที่ห้ามพลาด