วัดสวยลพบุรี

ถึงลพบุรีทั้งที จะให้สุขกายสุขใจต้องไม่พลาดไหว้พระ 5 วัด

ลพบุรีเป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็มีอะไรที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ที่สำคัญคือถ้าหากแวะมาที่ลพบัรีทั้งทีอย่าลืมแวะไหว้พระ 5 วัดเพื่อเป็นศิริมงคล

Home / ลพบุรี / ถึงลพบุรีทั้งที จะให้สุขกายสุขใจต้องไม่พลาดไหว้พระ 5 วัด

ลพบุรีอยากเที่ยวเดี๋ยวเดียวก็ถึง ที่พูดแบบนี้ก็เพราะจังหวัดลพบุรีนั้นอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียง 138 กิโลเมตรเท่านั้น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงเศษก็ถึง หลายคนอาจมองว่าลพบุรีเป็นเมืองเล็กๆ แต่บอกเลยว่ามีอะไรที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ที่สำคัญคือถ้าหากแวะมาที่ลพบัรีทั้งทีอย่าลืมแวะไหว้พระ 5 วัดเพื่อเป็นศิริมงคลสุขทั้งกายสุขทั้งใจติดตัวกลับบ้านได้วย

1. วัดเขาวงพระจันทร์ 

“เขาวงพระจันทร์” นับว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลพบุรี โดยมีทางบันไดขึ้นสู่ยอดเขารวม 3,790 ขั้น มีความเชื่อว่าหากใครได้มานมัสการรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาจะประสบความสุข สมหวังทุกประการ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเดินทางขึ้นเขาเพื่อไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาท กันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาวงพระจันทร์ ซึ่งเป็นช่วงที่ทางวัดเขาวงพระจันทร์เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเขาได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งมีการประดับไฟสวยงาม รวมถึงมีร้านค้าคอยให้บริการตลอดเส้นทาง และเมื่อเดินทางขึ้นถึงยอดเขา นอกจากจะได้กราบนมัสการรอยพระพุทธบาทเสริมสิริมงคลแล้ว ยังได้นมัสการเทพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์ เช่น องค์เทพเจ้ากวนอู องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม และหลวงพ่อโอภาสี รวมถึงยังได้ชมวิวอ่างเก็บน้ำรูปหัวใจสวยงามอยู่เบื้องล่างอีกด้วย

2. วัดทุ่งท่าเลา

ที่วัดแห้งนี้มีไฮไลท์คือ ซุ้มประตูทางเข้า เป็นรูปหนุมานอ้าปาก ประดับกระจกสีสวยสะดุดตา เมื่อเดินผ่านปากหนุมานเข้าไปในวัด ก็จะเจอยักษ์ไมยราพ และประติมากรรมอื่นๆ ที่นำเอาตำนานเมืองลพบุรีเกี่ยวกับเรื่องรามเกียรติ์มาประยุกต์ในการสร้าง

3. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

เป็นวัดเก่าแก่คูเมืองลพบุรี ตั้งอยู่ในเมืองลพบุรี ตรงข้ามกับสถานีรถไฟลพบุรี แต่สร้างขึ้นในสมัยใดไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัด ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมหลายครั้งทั้งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช สมเด็จพระราเมศวร และสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ภายในวัดมีสิ่งที่น่าสนใจคือศาลาเปลื้องเครื่อง เป็นที่สำหรับพระเจ้าแผ่นดินเปลื้องเครื่องทรงก่อนที่จะเข้าพิธีทางศาสนา นอกจากนั้นยังมีวิหารหลวงซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ฯ เป็นวิหารขนาดใหญ่ ประตูทำเป็นเหลี่ยมแบบไทย หน้าต่างเจาะช่องแบบโกธิค ด้านทิศใต้ของวิหารหลวง เป็นพระอุโบสถขนาดย่อมประตูหน้าต่างเป็นแบบฝรั่งเศสทั้งหมด และพระปรางค์องค์ใหญ่ ที่สร้างเป็นพุทธเจดีย์ก่อด้วยศิลาแลงโบกปูน ซุ้มโคปุระของปรางค์องค์ใหญ่ เป็นศิลปะละโว้ มีลายปูนปั้นที่งดงามมาก เดิมคาดว่าสร้างในสมัยขอมเรืองอำนาจ แต่ได้รับการซ่อมแซมเรื่อยมา ลวดลายจึงปะปนกันหลายสมัย

4. พระปรางค์สามยอด

เป็นโบราณสถานและยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี เป็นปราสาทขอมในศิลปะบายน ในช่วงสมัยปี พ.ศ. 1720 – 1773 สร้างขึ้นในรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7เพื่อใช้เป็นพุทธสถานในลัทธิวัชรยานประจำเมืองละโว้หรือลพบุรี เป็นปราสาทศิลาแลงแบบขอมเรียงต่อกัน 3 องค์ เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสัน ตั้งอยู่ใกล้กับใกล้กับศาลพระกาฬ

5. ศาลพระกาฬ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรีตั้งอยู่กลางวงเวียนศรีสุนทร เดิมเรียกว่า ศาลสูง ภายในเป็นที่ประดิษฐาน เจ้าพ่อพระกาฬ เทวรูปโบราณยุคขอมเรืองอำนาจ ไฮไลท์คือการจะเข้าไปไหว้สักการะจะต้องผ่านฝูงลิงศาลพระกาฬ หรือ ลิงเจ้าพ่อพระกาฬ ที่มีอยู่ประมาณกว่า 500 ตัว ดังนั้นใครที่แวะมาเยือนลพบุรีทั้งทีแล้วไม่แวะศาลพระกาฬ ถือว่ามาไม่ถึง