พระพุทธโสธร วัดบ้านนา วัดบ้านนาเทพธาราม หลวงพ่อโสธร

สักการะพระพุทธโสธรองค์ยืน องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดบ้านนาเทพธาราม

จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตรหน้าหลวงพ่อโสธร พระนามหลวงพ่อโต สูง ๑๙ เมตร ฐานพระกว้าง ๔ เมตร สูง ๔ เมตรนับเป็น หลวงพ่อโสธรพิมพ์ยืนองค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก

Home / ฉะเชิงเทรา / สักการะพระพุทธโสธรองค์ยืน องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดบ้านนาเทพธาราม

ฉะเชิงเทรา ดินแดนแห่งวัดวาอารามที่มีความสวยงามและจุดเด่นที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัด และนี่คืออีกหนึ่งจุดมูสำหรับสายขอพรโชคลาภ การเงินควรแวะที่ วัดบ้านนาเทพธาราม ภายในเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมาย พระสังกัจจายน์ พระพรหม พระราหู ท้าวเวสสุวรรณ เทพทันใจ เจ้าแม่กวนอิม พระพิฆเนศ หลวงพ่อดำ ฯลฯ ยิ่งไปกว่านั้น จุดเด่นของวัดแห่งนี้คือ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตรหน้าหลวงพ่อโสธร พระนามหลวงพ่อโต สูง ๑๙ เมตร ฐานพระกว้าง ๔ เมตร สูง ๔ เมตร โดยสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ นับเป็น หลวงพ่อโสธรพิมพ์ยืนองค์แรกที่ใหญ่ที่สุดในโลก

วัดบ้านนาเทพธาราม

วัดบ้านนาเทพธาราม

วัดบ้านนาเทพธาราม หรือ วัดบ้านนา ที่ชาวบ้านเรียกกัน จัดตั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๐๐ มีเนื้อที่ในการสร้างวัด จำนวน ๑๙ ไร่ ๒ งานได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๒ โดยมีจุดเด่นคือ หลวงพ่อโต พระพุทธโสธรองค์ยืนปางอุ้มบาตรองค์ใหญ่ที่สุดในโลก โดยใต้ฐานหลวงพ่อโสธรยังได้เป็นที่ประดิษฐานเทพทันใจ ใกล้ๆ กันก็ยังมีเจ้าแม่กวนอิม พระพิฆเนศ พระพรหม ฯลฯ

ฐานพระหลวงพ่อโต
ฐานพระ
วัด
พญาเต่าเรือน
วัด
วัดฉะเชิงเทรา
ท้าวเวสสุวรรณ
วิหารบูรพาจารย์

วิหารใกล้ๆ กัน คือ วิหารบูรพาจารย์ภายในประดิษฐาน หลวงพ่อหล่อ พระเถราจารย์ที่มีวัตรปฏิบัติงดงาม ผู้คนในบางกะไหต่างให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก ภายในวิหารยังประดับจิตรกรรมฝาผนังเล่าพุทธประวัติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งหลวงพ่อหล่อได้ให้ช่างวาดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าและเพื่อเป็นการเผยแผ่พุทธประวัติสืบต่อไป

พระราหู

นอกจากนี้ ทางวัดยังจัดโครงการบวชศีลจาริณีเป็นประจำทุกปี เยือนจังหวัดฉะเชิงเทราครั้งหน้า อย่าลืมมาสักการะหลวงพ่อโตปางยืนอุ้มบาตรกันได้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

ภาพโดย แพรว

ที่อยู่ : ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
Google Map : https://maps.app.goo.gl/Qw2D1WBLmFABVYJd7
เวลาเปิด – ปิด : ๘.๐๐ -๑๘.๐๐ น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

5 เคล็ดลับขอพรหลวงปู่หลิว ให้มั่งคั่งร่ำรวย
พระราหูช่วยเรื่องอะไร? ส่งผลดี-ผลเสียอะไร ที่สายมูควรรู้!
อ.รักษ์เลขเด็ด พาเสริมดวง วิธีไหว้พระราหู ขอพรโชคลาภและการเงิน