พระอารามหลวง วัดแสนสุข วัดแสนสุข มีนบุรี หลวงพ่อแสนสุข ไอ้ไข่

ขอพรหลวงพ่อแสนสุข ขอโชคไอ้ไข่ วัดแสนสุข มีนบุรี กรุงเทพฯ

ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อแสนสุข รอยพระพุทธบาทจำลอง พระพุทธสีลามุนี เศรษฐีมหาลาภ ท้าวเวสสุวรรณ สมเด็จโต และอื่นๆ

Home / กรุงเทพมหานครฯ / ขอพรหลวงพ่อแสนสุข ขอโชคไอ้ไข่ วัดแสนสุข มีนบุรี กรุงเทพฯ

วัดแสนสุข มีนบุรี เป็นวัดคู่เมืองมีนบุรีมาตั้งแต่ในอดีต เป็นที่ตั้งโรงเรียนประจำเมืองมีนบุรี และยังเป็นสำนักเรียนบาลีแห่งแรกในเขตมีนบุรีอีกด้วย

ประวัติวัดแสนสุข มีนบุรี

พระอารามหลวง

วัดแสนสุขเดิมเป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่า สร้างในสมัยกรุงธนบุรี ประมาณพุทธศักราช 2315 ไม่ทราบนามเดิมและประวัติผู้สร้างแต่อย่างใด เข้าใจว่าชาวบ้านได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นวัดประจำทุ่งแสนแสบ แล้วขนานนามว่า “วัดแสนแสบ” ตามทำเลที่ตั้งของวัด

คลองแสนแสบ

คลองแสนแสบข้างวัด

พระอารามหลวง

ใน พ.ศ. 2445 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมท้องที่ อำเภอคลองสามวา อำเภอแสนแสบ อำเภอเจียรดับ และอำเภอหนองจอก รวม 4 อำเภอ ตั้งเป็นเมืองขนานนามว่า “เมืองมีนบุรี” ซึ่งหมายถึงเมืองปลา เพื่อคู่กับ “เมืองธัญญบุรี” แปลว่าเมืองข้าว และทรงโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าสง่างาม สุประดิษฐ์ เป็นข้าหลวงรักษาราชการเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน รัตนโกสินทรศก 121 (พ.ศ. 2445) วัดแสนแสบซึ่งเป็นวัดประจำท้องทุ่งแสนแสบอยู่แล้ว อีกทั้งวัดตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองมีนบุรีไม่ไกลนัก จึงมีฐานะเป็นวัดประจำจังหวัดมีนบุรี

วัดแสนสุข
พระพุทธสีลามุนี เศรษฐีมหาลาภ

พ.ศ. 2460 จากการสันนิษฐานตามหลักฐานทางวัตถุภายในวัด น่าจะมีการสร้างพระอุโบสถขึ้นใหม่จากหลังเดิม ซึ่งสังเกตจากอักษรที่สังฆาฏิพระประธานในอุโบสถว่า สร้างเมื่อ พ.ศ. 2460 โดยพระครูมีนนครธรรมภาณ (ปั่น) เป็นเจ้าอาวาสและเป็นเจ้าคณะจังหวัดมีนบุรี ซึ่งก่อนหน้านี้คงจะมีอุโบสถอยู่แล้ว โดยสันนิษฐานจากหลวงพ่อดำพระประธานองค์เก่าแก่คู่กับวัดแสนแสบ เพราะเป็นพระพุทธรูปศิลปะแบบสุโขทัย ปางสมาธิ ราวพุทธศตวรรษที่ 20

ในพ.ศ 2474 ทางราชการได้ยุบจังหวัดมีนบุรี เป็นอำเภอมีนบุรี มีการปกครองขึ้นกับจังหวัดพระนคร (กรุงเทพมหานคร) และในปีพุทธศักราช 2475 พระครูมีนนครธรรมภาณ (หงส์) ได้รับพระกรุณาโปรดให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะแขวงหนองจอก (อำเภอหนองจอก) จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งที่วัดหนองจอก

หลวงพ่อแสนสุข

จน พ.ศ. 2490 เป็นยุคที่พระครูมีนธรรมภาณ (ฉุย) เป็นเจ้าอาวาส ได้เปลี่ยนนามวัดใหม่เป็น “วัดแสนสุข” และได้เริ่มก่อสร้างอุโบสถหลังใหม่จากหลังเดิมขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2523 แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2527 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 (เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร)

พระประธาน
พระประธาน
หลวงพ่อแสนสุข

ปัจจุบันวัดมีอุโบสถ (หลังใหม่) กว้าง 13 เมตร ยาว 26.50 เมตร พระประธานประจำอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ขนาดหน้าตัก กว้าง 53 นิ้ว สูง 83 นิ้ว สร้างเมื่อพุทธศักราช 2460 ภายในอุโบสถมีภาพเขียนสีน้ำมันพุทธประวัติสวยงามเป็นตอนตามลำดับพื้นที่และอาณาเขตของวัดโดยรอบ ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของ หลวงพ่อแสนสุข รอยพระพุทธบาทจำลอง พระพุทธสีลามุนี เศรษฐีมหาลาภ ท้าวเวสสุวรรณ สมเด็จโต และอื่นๆ

สมเด็จโต
พระประจำวันเกิด

พ.ศ. 2516 วัดได้รับเลือกเป็นวัดพัฒนา ตามโครงการพัฒนาวัดทั่วราชอาณาจักรของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ

ไอ้ไข่

ถือเป็นวัดสวย กรุงเทพฯ อีกหนึ่งแห่งในย่านชานเมืองแบบนี้ ที่สามารถไปศึกษาบาลีได้ นับเป็นแหล่งธรรมะ ที่ไม่ใกล้ ไม่ไกล

ภาพโดย แพรว

ที่อยู่ : 47/1 ซอย สุวินทวงศ์ 16 แขวง มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Google map : https://maps.app.goo.gl/rNrZBwx49PLXua2w9
เวลาทำการ : 06.00 น. – 18.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

15 วัดดัง ในกรุงเทพ ที่ขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสำเร็จในเรื่องที่ต้องการ
วิธีบนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ กุมารเทพด้านโชคลาภขอยังไงให้สัมฤทธิ์ผล
จากผ้าห่อศพสู่ จีวร งานศิลปะเครื่องนุ่งห่มของผู้ละกิเลส