ขอพรการงาน ขอพรการเงิน วัดหัวลำโพง ไอ้ไข่ วัดหัวลำโพง

กราบขอพรพระพุทธมงคล วัดหัวลำโพง ขจัดศัตรูการงาน การเงิน

วัดหัวลำโพง มีชื่อเสียงด้านพิธีแก้ชง ขอพรท้าวเวสสุวรรณ ขอพรโชคลาภจากไอ้ไข่ ซึ่งขลัง - ไม่ขลังดูได้จากของแก้บนที่เรียงรายอยู่เต็มไปหมด แต่อีกจุดสำคัญที่ขอแนะนำว่าควรแวะคือ การไปกราบขอพร พระพุทธมงคล

Home / กรุงเทพมหานครฯ / กราบขอพรพระพุทธมงคล วัดหัวลำโพง ขจัดศัตรูการงาน การเงิน

วัดหัวลำโพง เดิมชื่อ “วัดวัวลำพอง” ตั้งชื่อตามชุมชน หมู่บ้านวัวลำพอง ด้วยแต่เดิมย่านนี้ประกอบอาชีพด้วยการเลี้ยงวัว สันนิษฐานว่าสร้างวัดขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ด้วยจากรูปทรงของอุโบสถหลังเก่า และเจดีย์เดิมของวัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2433 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้ทรงสร้างทางรถไฟขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และพระราชทานนามแด่สถานีกรุงเทพฯ ว่า สถานีหัวลำโพง ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากวัดวัวลำพอง ประมาณ 2 กิโลเมตร และเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทอดผ้าพระกฐินที่วัดวัวลำพองนั้นได้โปรดเกล้าฯ ให้เปลี่ยนชื่อวัดเสียใหม่ พระราชทานนามว่า วัดหัวลำโพง และทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เจ้าอาวาสคือ พระอาจารย์สิงห์ ซึ่งเป็นพระวิปัสสนาธุระที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งในครั้งนั้น

และวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ยกฐานะวัดขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ

วัดหัวลำโพง แหล่งรวมจุดนัดมู

ประตูวัด
วัดหัวลำโพง

ที่นี่มีชื่อเสียงด้านพิธีแก้ชง ขอพรท้าวเวสสุวรรณ ขอพรโชคลาภจากไอ้ไข่ ซึ่งขลัง – ไม่ขลังดูได้จากของแก้บนที่เรียงรายอยู่เต็มไปหมด แต่อีกจุดสำคัญที่ขอแนะนำว่าควรแวะคือ การไปกราบขอพร พระพุทธมงคล พระพุทธรูปปางมารวิชัยประดิษฐานเป็นองค์พระประธานบนอุโบสถวัดหัวลำโพง ซึ่งศาสนิกชนมักจะมาขอพรให้ช่วยขจัดศัตรูด้านการงานและการเงิน ช่วยให้แคล้วคลาดปลอดภัย

อุโบสถ

อุโบสถ

อุโบสถ
พระพุทธมงคล

พระพุทธมงคล

อุโบสถ

ภายในอุโบสถ

หน้าบัน
หลวงปู่ทวด

หลวงปู่ทวด

วิหารวัดหัวลำโพง
ระฆัง
พระพุทธรูปปางเปิดโลก
พระพุทธรูปปางเปิดโลก
วิหาร

พระประธานภายในวิหาร

วิหาร

ความสวยงามภายในวิหารวัดหัวลำโพง

วิหาร
เทพ
ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ
พระราหู

พระราหู

ไอ้ไข่
ไอ้ไข่
เซียนแปะโรงสี

เซียนแปะโรงสี

เทพเจ้าไท่ส่วยเอี้ย

เทพเจ้าไท่ส่วยเอี้ย

แก้ชง

นอกจากนี้ ยังมีจุดมูอีกมากมายในวัดทั้งพระพุทธรูปปางเปิดโลก พระพิฆเนศ พระพรหม พระแม่คงคา พระแม่อุมา ไฉ่ซิ่งเอี้ย เทพเจ้าไท่ส่วยเอี้ย พระรูปรัชกาลที่ 5 เซียนแปะโรงสี ฯลฯ และหากมาแล้วอย่าลืมลอยเทียนประจำวันเกิดที่จุดประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตกันนะคะ

ภาพโดย แพรว

ที่อยู่ : 728 ถ.พระรามที่ 4 แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Google map : https://goo.gl/maps/fXL5bwJrryeX6R6q9
เวลาทำการ : 06.00 น. – 18.00 น.
หมายเหตุ : ภายในวัดมีบริการที่จอดรถ
เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วิธีบนไอ้ไข่ วัดเจดีย์ กุมารเทพด้านโชคลาภขอยังไงให้สัมฤทธิ์ผล
เลขเด็ดฝันเห็นท้าวเวสสุวรรณ ทำนายฝันท้าวเวสสุวรรณ แม่นๆ
จัดทริปมู วัดสุทัศนเทพวราราม ตำนานความศักดิ์สิทธิ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์