วัดโฝวกวงซัน เจ้าแม่กวนอิม ไหว้ขอลูก

ไหว้ขอลูก เจ้าแม่กวนอิม วัดโฝวกวงซัน วัดจีนย่านคลองสามวา

จุดไฮไลท์ของที่นี่ คือ เป็นที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ ซึ่งสามารถมาไหว้ขอลูกกันได้ที่นี่ค่ะ

Home / กรุงเทพมหานครฯ / ไหว้ขอลูก เจ้าแม่กวนอิม วัดโฝวกวงซัน วัดจีนย่านคลองสามวา

สายมูเทพจีนมามุงด่วน เพราะไม่ต้องหาวันลาไปมูไกลที่ไต้หวันแล้ว เพราะ วัดโฝวกวงซัน วัดจีนที่สร้างตามแบบฉบับไต้หวัน ได้มาตั้งอยู่ที่คลองสามวารอให้ทุกคนเข้าไปสักการะกันแล้ว

วัดโฝวกวงซัน

วัดโฝวกวงซัน

วัดโฝวกวงซันหรือวัดฝอกวงซัน เป็นวัดที่ถูกสร้างขึ้นตามแบบฉบับของวัดไต้หวัน ซึ่งมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเทพเจ้าจีนให้ศาสนิกชนได้มากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยตัววัดได้ออกแบบพุทธวิหารทั้งหมดเป็นศิลปะแบบไต้หวัน​ผสมผสานจีน ประกอบไปด้วย พระอุโบสถ วิหารพระอวโลกิเตศวร เจดีย์พุทธรังษี ห้องวิปัสสนา หอฉัน ห้องเรียนพุทธศาสนา ห้องประชุม เรือนรับรอง กุฏิพระ หอพระไตรปิฎก (ห้องสมุด) หอระฆัง และหอกลอง เป็นต้น ทั้งนี้การวางผังวัดจะเป็นในรูปแบบสี่เหลี่ยม มีทางเดินหินอ่อนไปจนถึงตัวบันไดเพื่อเข้าสู่ตัวพระอุโบสถ

วิหารกลาง

วิหารกลาง
พระประธาน
วิหารกลาง

จุดแรกที่ควรเข้ามาไหว้สักการะนั่นก็คือ วิหารกลางที่ภายในจะมีรูปหล่อของพระพุทธเจ้าทั้ง 3 พระองค์ ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นพระประธานของของวัด ริมผนังด้านนอกตกแต่งด้วยแผ่นกระเบื้อง ฐานวิหารเป็นเป็นหินแกะสลักรูปดอกไม้สวยงาม เมื่อเดินชมรอบวิหารจะพบกับวิหารพระกษิติครรภ์ และวิหารพระศากยมุนีตั้งอยู่บริเวณด้านหลังสามารถแวะเข้าไปกราบไหว้กันได้

พระวิหาร
พระวิหาร

หอระฆัง (คัณฑฆระ)

หอระฆัง

ระฆัง มีไว้ใช้เพื่อบอกเวลาในวัด รวมไปถึงเป็นสิ่งที่ให้สัญญาณในการรวมกันของหมู่สงฆ์ ในประเทศอินเดีย การเรียกหมู่สงฆ์มารวมกัน มักใช้วัสดุไม้สำหรับเคาะตีเพื่อให้สัญญาณ ดังมีปรากฏในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาว่า วันแรม 15 ค่ำ เดือน 11 (เป็นวันปวารณาออกพรรษา) พระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอานนท์ให้เคาะตีแผ่นไม้ เป็นสัญญาณแจ้งให้พระสงฆ์ทั้งหลายมารวมกัน

ระฆังวัดจีน

เมื่อพระพุทธศาสนาเผยแผ่ไปยังประเทศจีน จึงได้ใช้เป็นระฆังโลหะ วัดใหญ่บางแห่งในประเทศจีน มักจะสร้างระฆังขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมากและมักจะสร้างหอระฆังไว้ทางด้านซ้ายของวิหารกลาง หากวัดตั้งอยู่ทางทิศเหนือหันหน้าทิศใต้ หอระฆังจะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก หอกลองก็จะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก

ในประเทศจีนหากวัดมีขนาดใหญ่ จะมีการหล่อสร้างระฆังให้มีขนาดใหญ่ และมีปริมาณน้ำหนักมาก โดยจะสร้างอาคารเพื่อสำหรับการแขวนระฆังขนาดใหญ่โดยเฉพาะ เรียกว่า หอระฆัง (คัณฑฆระ) โดยระฆังและกลองเป็นอุปกรณ์หลักในการใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเพื่อบอกกล่าวเวลาในการทำกิจวัตรต่างๆ ของพระสงฆ์ในวัด เมื่อมีพระอาคันตุกเถระได้ธรรมยาตรามาเยือน ก็จะต้องมีการเคาะระฆังตีกลอง เพื่อความเป็นสิริมงคลถวายการต้อนรับที่ธรรมยาตรามาเยือนอีกด้วย

ไหว้ขอลูก ณ วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

เจ้าแม่กวนอิม

วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ หรือบริเวณองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่สีทองตั้งอยู่ ภายในวิหารมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมประดิษฐานอยู่ตรงกลางวิหาร ทั้ง 4 ปาง ได้แก่ ปรางค์ประทานบุตร ปางประทานพร ปางประทานทรัพย์ และปางประทานโชคลาภ ให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้ามากราบไหว้ ไม่ว่าจะไหว้ขอพรเรื่องลูก ขอพรเรื่องการงาน การเงิน องค์เจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นเทพแห่งความเมตตาก็จะประทานพรให้

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
เจ้าแม่กวนอิม
เจ้าแม่กวนอิม


สายมูท่านไหนเป็นสายเทพจีน บอกเลยว่างานนี้ไม่ต้องบินลาไปต่างประเทศ เพียงแค่มีเวลาว่างช่วงวันเสาร์ – อาทิตย์ ก็สามารถเข้ามาขอพรเทพเจ้าจีนได้ที่วัดโฝวกวงซัน ณ ย่านคลองสามวาได้แล้ว!

วัดโฝวกวงซัน
วิหาร
พระสังกัจจายน์
วัดโฝวกวงซัน
พระสกันทโพธิสัตว์

พระสกันทโพธิสัตว์

พระวิหาร

ที่ตั้ง : 55 ถนน คู้บอน แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
Google map : https://goo.gl/maps/Y7PPPvmAeSMRS6et5
เวลาเปิด – ปิด : 9.00 – 18.00

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิธีสักการะ ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิม (เจ้าแม่กวนอิม)

9 สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ไหว้ขอลูก พร้อมเคล็ดลับการขอลูกให้สมหวัง

ชมเจดีย์ดอกไม้ วัดลิ่วหรง 1 ใน 4 วัดสำคัญของเมืองกวางโจว