พระพุทธเทวราชปฏิมากร วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร เทพทันใจ

ทริกมูเทพทันใจ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ให้สมหวังดั่งใจ

องค์เทพประจำ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร นี้ได้รับการอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแท่นหน้าอาคารเทวราชธรรมสถิต

Home / กรุงเทพมหานครฯ / ทริกมูเทพทันใจ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ให้สมหวังดั่งใจ

อยากขอพรให้ได้ดังใจ ต้องไปไหว้เทพทันใจที่ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร ที่มีองค์เทวราชเนรมิตรประดิษฐานเพื่อให้พรแก่ผู้ที่มาขอให้สมดังใจปรารถนากันถ้วนหน้า

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

วัดเทวราชกุญชรวรวิหารถูกสร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมชื่อ วัดสมอแครง จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยมีเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี ทรงบูรณะ อีกทั้งกรมพระพิทักษ์เทเวศร์และพระองค์เจ้าสิงหนาทราชตุรงคฤทธิ์ทรงอุปถัมภ์จนสิ้นอายุขัย ก่อนที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 จะได้ทำการบูรณะวัดขึ้นมาใหม่อีกครั้ง พร้อมกับทรงพระราชทานนามว่า วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

พระพุทธเทวราชปฏิมากร

พระพุทธเทวราชปฏิมากร

ภายในวัดเทวราชกุญชรฯ มีพระอุโบสถเก่าแก่ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงเหตุการณ์ ตอนเทพยดาชุมนุมขณะพระพุทธเจ้าเสด็จโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และเป็นภาพพระภิกษุปลงอสุภกรรมฐาน ส่วนผนังด้านหน้าเป็นภาพทศชาติชาดก เล่าเรื่องสุวรรณสามมีกำแพงแก้วรอบพระอุโบสถ ซึ่งพระประธาน “พระพุทธเทวราชปฏิมากร” ที่ประดิษฐานอยู่นั้นเป็นพระพุทธรูปโลหะ ลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย ฝีมือช่างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยา

องค์เทวราชเนรมิตร เทพทันใจ ณ วัดเทวราชกุญชรวรวิหาร

เทพทันใจ

องค์เทวราชเนรมิตร

เทพทันใจหรืออีกชื่อที่รู้จักกันในนาม องค์เทวราชเนรมิตร เป็นประติมากรรมองค์เทวราชเนรมิต ประกาศิตดลใจ ปกเกล้าคุ้มภัย อธิษฐานดั่งใจ สำเร็จสมปรารถนา องค์เทพประจำวัดเทวราชกุญชรวรวิหารนี้ได้รับการอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนแท่นหน้าอาคารเทวราชธรรมสถิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา พ.ศ. 2554

ด้วยความศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าต่อกันมาว่าขอเรื่องไหนก็มักจะสมหวัง จึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เหล่าสายมู มักจะรวมตัวกันมาไหว้ขอพรในเรื่องที่ต้องการให้สมปรารถนาแบบรวดเร็วทันใจกันอยู่เป็นประจำ

ทริกมูขอพรเทพทันใจให้ปัง

ซึ่งการไหว้ขอพรเทพทันใจก็มีขั้นตอนการไหว้ที่ไม่ยุ่งยาก เพียงแค่มาด้วยจิตศรัทธา พร้อมกับตั้งจิตสวดคาถาในใจดังนี้

คาถาเทพทันใจ

“ประกาศิตดลใจ ปกเกล้าคุ้มภัย อธิษฐานดั่งใจสําเร็จสมปรารถนา เทพประจําวัดเทวราชกุญชร
อะหัง วันทามิ เทวะราชะนิมมิตัง อิจฉิตัง ปัตถิตัง มัยหัง ขิปปะเมวะ สะมิชฌะตุ ฯ”


จากนั้นนำธนบัตรจำนวน 2 ใบ ม้วนเข้าด้วยกัน แล้วสอดเข้าที่มือองค์เทพทันใจ แล้วตั้งจิตอธิษฐานตามความปรารถนา ขอเพียง 1 ข้อ จากนั้นเอาหน้าผากแตะที่นิ้วชี้ขององค์เทพทันใจ เสร็จแล้วนำธนบัตรใบหนึ่งใส่ตู้บริจาค ใบที่สองประทับยันต์องค์เทวราชเนรมิต แล้วนำติดตัวกลับไปเก็บไว้เพื่อเป็นสิริมงคล

ที่ตั้ง : 90 ถนนศรีอยุธยา แขวงวชิรพยาบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

Google Maps : https://goo.gl/maps/Y6hV4t52moBHNerL7

เวลาเปิดให้เข้าชม : 8.00 – 18.00 น.

เนื้อหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คาถาบูชา เทพทันใจ พร้อมประวัติความเป็นมาและขั้นตอนการสักการะขอพร

เลขเด็ดฝันเห็นเทพทันใจ ทำนายฝันเทพทันใจ แม่นๆ

X