ที่เที่ยวกรุงเทพ ยักษ์วัดพระแก้ว วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระแก้ว วัดสวยกรุงเทพ วัดไทย

รู้จักกับ ยักษ์ 12 ตน ในวัดพระแก้ว ยักษ์เยอะที่สุดในไทย

รู้หรือไม่? วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัดที่มียักษ์เยอะที่สุดในไทย มากถึง 12 ตน

Home / กรุงเทพมหานครฯ / รู้จักกับ ยักษ์ 12 ตน ในวัดพระแก้ว ยักษ์เยอะที่สุดในไทย

รู้หรือไม่? วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดคู่บ้านคู่เมืองของไทยนั้น เป็นวัดที่มียักษ์เยอะที่สุดในประเทศไทย มากถึง 12 ตน ที่คอยเฝ้าประตู หรือทวารต่างๆ

รู้จักกับ ยักษ์ 12 ตน ในวัดพระแก้ว

ประวัติความเป็นมา วัดพระแก้ว

วัดพระแก้ว หรือ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นวัดที่ รัชกาลที่ 1 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2325 เป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งในปัจจุบันเป็นวัดและเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมืองไทย เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต

รู้จักกับ ยักษ์ 12 ตน ในวัดพระแก้ว ยักษ์เยอะที่สุดในไทย

รายชื่อ ยักษ์ทั้ง 12 ตน

ยักษ์ทั้ง 12 ตน ที่ยืนเฝ้าประตูหรือทวารต่างๆ ในวัดพระแก้วนั้น ล้วนแต่เป็นยักษ์ชั้นกษัตริย์ และเป็นคู่ต่อสู้ของพระรามทั้งสิ้น ซึ่งยักษ์เหล่านี้สร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 พร้อมกับยักษ์วัดแจ้ง (วัดอรุณราชวราราม)

ยักษ์ตนที่ 1 : ทศกัณฐ์ (กายสีเขียว) มีหน้า ๑๐ หน้า ครองกรุงลงกา

ยักษ์ตนที่ 2 : สหัสเดชะ (กายสีเขียว) ครองเมืองปางตาล

ยักษ์ตนที่ 3 : ไมยราพณ์ (กายสีม่วงอ่อน) ครองเมืองบาดาล

ยักษ์ตนที่ 4 : วิรุฬจำบัง (กายสีเขียวเจือดำ) เป็นบุตรพญาทูษณ์ ครองเมืองจารึก

ยักษ์ตนที่ 5 : สุริยาภพ (มีกายสีแดง) เป็นโอรสของสหายทศกัณฐ์ เฝ้าด้านหน้าปราสาทพระเทพบิดร

ยักษ์ตนที่ 6 : อินทรชิต (มีกายสีเขียว) เป็นบุตรทศกัณฐ์กับนางมณโฑ เฝ้าด้านหน้าปราสาทพระเทพบิดร

ยักษ์ตนที่ 7 : มังกรกัณฐ์ (กายสีเขียวอ่อน) เป็นบุตรพญาขร ครองเมืองโรมคัล อยู่ทางด้านหน้าพระอุโบสถ

ยักษ์ตนที่ 8 : วิรุฬหก (กายสีขาบ หรือน้ำเงินเข้ม) ครองเมือง มหาอันธการนคร อยู่ทางด้านหน้าพระอุโบสถ
ยักษ์ตนที่ 9 : ทศคีรีธร (กายสีน้ำตาล) เป็นยักษ์ฝาแฝด ลูกของทศกัณฐ์ กับนางช้าง ยักษ์2ตนนี้จึงมีปลายจมูกเป็นงวงช้างเล็กๆ

ยักษ์ตนที่ 10 : ทศคีรีวัน (กายสีเขียวแก่) เป็นยักษ์ฝาแฝด ลูกของทศกัณฐ์ กับนางช้าง ยักษ์2ตนนี้จึงมีปลายจมูกเป็นงวงช้างเล็กๆ

ยักษ์ตนที่ 11 : จักรวรรดิ (กายสีขาว) เป็นเพื่อนสนิทกับทศกัณฐ์ ครองกรุงมลิวันอยู่ด้านหน้าทางเข้า

ยักษ์ตนที่ 12 : อัศกรรณมารา (กายสีม่วงเข้ม) ครองเมืองดุรัม

ขอบคุณข้อมูล MORRAGET