มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ผลไม้ส่งออก ของดีอำเภอสามโก้

คัดลอก URL แล้ว

มะม่วงส่งออก

อำเภอสามโก้ อยู่ห่างจากอำเภอเมืองอ่างทองประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นอำเภอที่มีการเปลี่ยนพื้นที่ทำนามาเป็นการเกษตรด้านอื่นและที่ขึ้นชื่อในอำเภอนี้คือ มะม่วงส่งออกที่มีคุณสุนทร สมาธิมงคล ประธานศูนย์การเรียนรู้กลุ่มมะม่วงส่งออกตำบลธรรมนิมิต อีกทั้งยังเป็นเกษตรกรดีเด่นมาชักชวนคนในพื้นที่ร่วมกันปลูกมะม่วงให้ได้คุณภาพ ได้มาตรฐาน โดยช่วงแรกคุณสุนทรใช้พื้นที่จำนวน 40 ไร่ แต่มีการดูแลไม่ทั่วถึง เลยทำให้มะม่วงคุณภาพไม่ถึงตามที่ต้องการ เลยลดเหลือพื้นที่ปลูกเพียง 30 ไร่

โดยตอนแรกที่ได้ผลผลิตออกมาแล้วยังไม่ทราบว่าจะนำมะม่วงพวกนี้ไปขายที่ไหน  จึงได้เกิดมีการกดราคามะม่วง  คุณสนทรจึงรวมกลุ่มกันไปปรึกษากับทางเกษตรกรจังหวัด เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหา  และได้วิธีคือให้ไปรวมกลุ่มดูงานการปลูกมะม่วงส่งออกในอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำให้กลายเป็นจุดเปลี่ยนผัน เกิดเป็นมะม่วงส่งออกที่มีคุณภาพไปยังประเทสจีน เกาหลี และญี่ปุ่น

โดยมะม่วงที่ส่งออกคือ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ที่ในช่วงที่ทำราคา สามารถทำได้สูงถึงกิโลกรัมละ 85-120 บาท แต่ถ้าในช่วงที่ผลผลิตออกมาล้นตลาด ก็จะเหลือประมาณกิโลกรัมละ 50-60 บาท  โดยเฉลี่ยรายได้ต่อปีคือ 50,000 บาท อีกทั้งคุณสุนทรยังรับประกันความหวานว่า “ผัวกินหวานไปถึงเมียเลยครับ” 

ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มมะม่วงส่งออกตำบลธรรมนิมิต 080-107-8499 คุณสุนทร


แท็ก: TRAVEL
WRITER