ตักบาตรบนหลังช้าง ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา สถานที่จัดงาน วันอาสาฬหบูชา สถานที่จัดงาน วันเข้าพรรษา แห่เทียนพรรษา ไหว้พระทำบุญ

สถานที่จัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2562 ทั่วไทย

คัดลอก URL แล้ว

รวบรวม สถานที่จัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2562 เนื่องในวันเข้าพรรษา และ วันอาสาฬหบูชา ให้เพื่อน ๆ ได้ไปทำบุญ ตักบาตร พร้อมชมความวิจิตรงดงามของ เทียนพรรษา จากหลาย ๆ พื้นที่ทั่วไทย

รวมสถานที่จัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2562 ทั่วไทย

1. ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.สุพรรณบุรี 

สถานที่จัดงาน : วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ : 16 – 17 กรกฎาคม 2562

พบกับขบวนแห่เทียนพรรษาที่แกะสลักอย่างงดงามของอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำ การละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละอำเภอตลอดการแห่  โดยขบวนรถจะเคลื่อนไปยัง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา และจัดโชว์รถเทียนพรรษาไว้ที่วัดแห่งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความวิจิตรตระการตา

2. ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จ.สระบุรี

สถานที่จัดงาน : วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี
วันที่ : 16 – 17 กรกฎาคม 2562

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวจังหวัดสระบุรี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเช้าของวันเข้าพรรษา หรือ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ชาวบ้านจะพากันไปเก็บดอกเข้าพรรษา ที่ขึ้นอยู่ตามไหล่เขาโพธิลังกาหรือเขาสุวรรณบรรพต เทือกเขาวง และเขาพุ ในเขตอำเภอพระพุทธบาท นำมาจัดรวมกับธูปเทียนเพื่อใส่บาตรถวายพระ จากนั้นพระสงฆ์จะนำดอกเข้าพรรษาเหล่านี้ไปสักการะรอยพระพุทธบาท ซึ่งเชื่อกันว่าจะส่งผลบุญให้ผู้ทำบุญตักบาตรได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

โดยพิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาจะมีวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 10.00 น. รอบบ่าย เวลา 15.00 น.

3. ประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี

สถานที่จัดงาน : เทศบาลตำบลชัฏป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
วันที : 16 – 17 กรกฎาคม 2562

ชมการประกวดรถบุปผชาติประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์, ชมขบวนแห่เทียนพรรษาของวัดต่าง ๆ ในเขต อ.สวนผึ้ง และใกล้เคียง, ร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายวัด, นิทรรศการทางพระพุทธศาสนา, การจำหน่ายสินค้า OTOP และคาราวานสินค้าราคาถูก

4. ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) จ.สิงบุรีห์

สถานที่จัดงาน : วัดจินดามณี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
วันที : 16 – 17 กรกฎาคม 2562

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีตักบาตรดอกไม้, ทอดผ้าป่าดอกไม้, ถวายเทียนจำนำพรรษา, ช้อป ชิม ตะลุยกิน กับเทศกาลอาหารถิ่นสิงห์บุรี, ชมเครื่องมือทำทอง เครื่องมือปั้นหม้อ และเครื่องจักสาน ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชนลาวเวียงในอดีต, ชมการแสดงเต้นบาสโลป และการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์

ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวเวียงจันทน์ ประเทศลาว สืบทอดจากบรรพบุรุษของชาวชุมชนบ้านแป้ง ซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3

คำว่า “หย่าย” ภาษาลาว แปลว่า การแจกจ่าย หรือการให้ ดังนั้นคำว่า “ยายดอกไม้” จึงหมายถึง การให้ หรือการถวายดอกไม้แด่พระสงฆ์ เพื่อนำไปบูชาพระพุทธเจ้านั่นเอง

5. ประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี

สถานที่จัดงาน : ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที : 16 – 17 กรกฎาคม 2562

ชมขบวนแห่เทียนยิ่งใหญ่ตระการตาจาก 21 หมู่บ้าน โดยชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านจะช่วยกันประดิษฐ์ตกแต่งต้นเทียนแล้วส่งเข้าประกวด และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ตามประเพณี อีกด้วย อาทิ การประกวดธิดาเทียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละตำบล การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป เป็นต้น


6.  งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ที่ตลาดลาดชะโด
จ.อยุธยา

สถานที่จัดงาน : ตลาดลาดชะโด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที : 16 กรกฎาคม 2562

ไฮไลท์ของงาน คือ การชมขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ประดับด้วยดอกไม้นานาชนิด โดยเรือทุกลำจะแล่นมาตามคลองบางคี่ หรือ คลองลาดชะโด แล้วมาหยุดที่ตลาดชะโด เพื่อนำเทียนไปถวายที่วัดชะโดต่อไป

นอกจากนี้ยังมีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การประกวดหน้าบ้านหน้ามองริมคลองลาดชะโด ประกวดเทพีชาดชะโด การละเล่นพื้นบ้านลาดชะโด การจัดแสดงภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวลาดชะโด และการจำลองบรรยากาศตลาดน้ำลาดชะโด

7. 118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชันขวัญแผ่นดิน
จ.อุบลราชธานี

สถานที่จัดงาน : ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ : 12 – 17 กรกฎาคม 2562

ประเพณีงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยวัดต่าง ๆ จะมีช่างมาแกะสลักเทียนพรรษาเป็นรูปลวดลายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและข้อคิดทางธรรมะ จากนั้นจึงส่งขบวนต้นเทียนที่แกะสลักเข้าประกวด

สำหรับปีนี้ใช้ชื่องานว่า “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” มีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 1 – 17 กรกฎาคม 2562 เยือนชุมชนคนทำเทียน ณ คุ้มวัดต่าง ๆ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน
และ พิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ หน้าศาลหลักเมือง

วันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562
ถนนสายเทียน และงานอุโมงค์เทียน ณ หน้าศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมือง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562
ชมการประกวดหนูน้อยเทียนพรรษาอุบลราชธานี ณ หน้าศาลหลักเมือง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ชมประกวดสาวงามเทียนพรรษา ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562
เวลา 18.00 น. กิจกรรมรวมเทียนโชว์ต้นเทียนทุกต้น ณ บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง และพิธีมหาเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.30 – 12.00 น. ชมขบวนแห่เทียนพรรษาที่สวยงามตระการตา ประกอบด้วย เทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และเทียนโบราณ ตามเส้นทางถนนอุปราช-ถนนชยางกูร ซึ่งมีการแสดง 5 จุด คือ

1. หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
2. ศาลากลางหลังเก่า
3. หน้าโรงแรมบัวบูติก
4. หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ (กิโลศูนย์)
5. หน้าปั้มน้ำมัน Esso

วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2562
เวลา 19.00 น. ชมการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ประกอบ แสง สี เสียง และขบวนเรือชักพระ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บริเวณหน้าศาลากลาง (หลังเก่า)

8. งานมหกรรมแห่เทียนพรรษา
และตักบาตรบนหลังช้าง จ.สุรินทร์

สถานที่จัดงาน : ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี
วันที่ : 15 – 16 ก.ค. 2562

ชมริ้วขบวนแห่เทียนพรรษา พร้อมขบวนแห่ช้างสุดยิ่งใหญ่ ประกอบด้วย ขบวนช้างประดับไฟ ขบวนช้างเทิดพระเกียรติ ขบวนช้างพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และพลาดไม่ได้กับไฮไลท์งานบุญใหญ่ ในเช้าวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ร่วมตักบาตรบนหลังช้าง หนึ่งเดียวในโลก ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

 ขอบคุณรูปภาพจาก : Thailand Festival, tiewpakklang, PR-Ubon ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี


แท็ก: TRAVEL , , , , , , , , ,
WRITER

RELATED

รวมสถานที่จัดงาน วันวิสาขบูชา 2562 ไหว้พระ เวียนเทียน อิ่มบุญ อิ่มใจ

รวมสถานที่จัดงาน วันวิสาขบูชา 2562 ไหว้พระ เวียนเทียน อิ่มบุญ อิ่มใจ

วันวิสาขบูชา หนึ่งในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ได้รับการยกย่องให้เป็น วันสำคัญสากลของโลก เนื่องจากเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน ซึ่งทั้ง 3 เหตุการณ์นั้น เกิดขึ้นตรงกันอย่างน่าอัศจรรย์ ซึ่งปีนี้ตรงกับ วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม…

เที่ยววันหยุดยาว กับ 10 สถานที่ท่องเที่ยวใน อุบลราชธานี ที่พลาดไม่ได้!

เที่ยววันหยุดยาว กับ 10 สถานที่ท่องเที่ยวใน อุบลราชธานี ที่พลาดไม่ได้!

ในช่วงเดือนกรกฏาคมของทุกปี จังหวัดอุบลราชธานี จะมีการจัดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่ มีทั้งขบวนรถแห่เทียนพรรษา ขบวนฟ้อนรำจากคุ้มวัดต่างๆ แต่วันหยุดยาวทั้งทีแบบนี้ นอกจากจะมาชมพิธีแห่เทียน แล้ว เราขอพาเพื่อนๆ ไปเที่ยวให้ทั่วอุบลฯ กันซะเลย กับ 10 สถานที่ท่องเที่ยวที่พลาดไม่ได้ เที่ยววันหยุดยาว กับ 10…

ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 2562 ฟรี!! ทุกกิจกรรม

ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา 2562 ฟรี!! ทุกกิจกรรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กำหนดจัดกิจกรรม “ไหว้พระทั่วไทย สุขใจถ้วนหน้า 77 จังหวัด” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา ชวนผู้ที่สนใจเดินสายทำบุญ ไหว้พระ เสริมสิริมงคล และท่องเที่ยวตามเส้นทางต่างๆ ของประเทศ ฟรีทุกกิจกรรม ไม่มีค่าใช้จ่าย…

ไหว้พระ 9 วัด ใกล้รถไฟฟ้า BTS และ MRT กรุงเทพฯ รับบุญปีใหม่ 2563

ไหว้พระ 9 วัด ใกล้รถไฟฟ้า BTS และ MRT กรุงเทพฯ รับบุญปีใหม่ 2563

วันหยุดยาวที่จะถึง ใครเบื่อรถติด ไม่อยากไปเบียดเสียดกับนักท่องเที่ยวคนอื่นให้วุ่นวาย Travel.MThai ชวนมาไหว้พระ รับบุญ ปีใหม่ 2563 ในกรุงเทพฯ กับ 9 วัด ใกล้รถไฟฟ้า BTS และ…

สืบสานงานบุญ ‘เข้าพรรษา’ แห่เทียนนครนนท์

สืบสานงานบุญ ‘เข้าพรรษา’ แห่เทียนนครนนท์

จังหวัดนนทบุรี จัดการประกวดเทียนพรรษาและประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2562 และหล่อเทียนเป็นปฐมฤกษ์ ณ ศาลาริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายสมนึก…

X