ตักบาตรบนหลังช้าง ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประเพณีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา สถานที่จัดงาน วันอาสาฬหบูชา สถานที่จัดงาน วันเข้าพรรษา แห่เทียนพรรษา ไหว้พระทำบุญ

สถานที่จัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2562 ทั่วไทย

รวบรวม สถานที่จัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2562 เนื่องในวันเข้าพรรษา และ วันอาสาฬหบูชา ให้เพื่อน ๆ ได้ไปทำบุญ ตักบาตร พร้อมชมความวิจิตรงดงามของ เทียนพรรษา จากหลาย ๆ พื้นที่ทั่วไทย…

Home / TRAVEL / สถานที่จัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2562 ทั่วไทย

รวบรวม สถานที่จัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2562 เนื่องในวันเข้าพรรษา และ วันอาสาฬหบูชา ให้เพื่อน ๆ ได้ไปทำบุญ ตักบาตร พร้อมชมความวิจิตรงดงามของ เทียนพรรษา จากหลาย ๆ พื้นที่ทั่วไทย

รวมสถานที่จัดงาน ประเพณีแห่เทียนพรรษา 2562 ทั่วไทย

1. ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.สุพรรณบุรี 

สถานที่จัดงาน : วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ : 16 – 17 กรกฎาคม 2562

พบกับขบวนแห่เทียนพรรษาที่แกะสลักอย่างงดงามของอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมชมการแสดงฟ้อนรำ การละเล่นพื้นบ้าน ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละอำเภอตลอดการแห่  โดยขบวนรถจะเคลื่อนไปยัง วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร เพื่อประกอบพิธีถวายเทียนพรรษา และจัดโชว์รถเทียนพรรษาไว้ที่วัดแห่งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความวิจิตรตระการตา

2. ประเพณีตักบาตรดอกไม้ จ.สระบุรี

สถานที่จัดงาน : วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร จังหวัดสระบุรี
วันที่ : 16 – 17 กรกฎาคม 2562

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวจังหวัดสระบุรี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเช้าของวันเข้าพรรษา หรือ แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ชาวบ้านจะพากันไปเก็บดอกเข้าพรรษา ที่ขึ้นอยู่ตามไหล่เขาโพธิลังกาหรือเขาสุวรรณบรรพต เทือกเขาวง และเขาพุ ในเขตอำเภอพระพุทธบาท นำมาจัดรวมกับธูปเทียนเพื่อใส่บาตรถวายพระ จากนั้นพระสงฆ์จะนำดอกเข้าพรรษาเหล่านี้ไปสักการะรอยพระพุทธบาท ซึ่งเชื่อกันว่าจะส่งผลบุญให้ผู้ทำบุญตักบาตรได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

โดยพิธีตักบาตรดอกเข้าพรรษาจะมีวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 10.00 น. รอบบ่าย เวลา 15.00 น.

3. ประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี

สถานที่จัดงาน : เทศบาลตำบลชัฏป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
วันที : 16 – 17 กรกฎาคม 2562

ชมการประกวดรถบุปผชาติประเภทสวยงาม และความคิดสร้างสรรค์, ชมขบวนแห่เทียนพรรษาของวัดต่าง ๆ ในเขต อ.สวนผึ้ง และใกล้เคียง, ร่วมหล่อเทียนพรรษาถวายวัด, นิทรรศการทางพระพุทธศาสนา, การจำหน่ายสินค้า OTOP และคาราวานสินค้าราคาถูก

4. ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) จ.สิงบุรีห์

สถานที่จัดงาน : วัดจินดามณี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
วันที : 16 – 17 กรกฎาคม 2562

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีตักบาตรดอกไม้, ทอดผ้าป่าดอกไม้, ถวายเทียนจำนำพรรษา, ช้อป ชิม ตะลุยกิน กับเทศกาลอาหารถิ่นสิงห์บุรี, ชมเครื่องมือทำทอง เครื่องมือปั้นหม้อ และเครื่องจักสาน ซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวชุมชนลาวเวียงในอดีต, ชมการแสดงเต้นบาสโลป และการแสดงของกลุ่มชาติพันธุ์

ประเพณียายดอกไม้ (ตักบาตรดอกไม้) เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวเวียงจันทน์ ประเทศลาว สืบทอดจากบรรพบุรุษของชาวชุมชนบ้านแป้ง ซึ่งอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่นี่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3

คำว่า “หย่าย” ภาษาลาว แปลว่า การแจกจ่าย หรือการให้ ดังนั้นคำว่า “ยายดอกไม้” จึงหมายถึง การให้ หรือการถวายดอกไม้แด่พระสงฆ์ เพื่อนำไปบูชาพระพุทธเจ้านั่นเอง

5. ประเพณีแห่เทียนพรรษาตำบลห้วยกระเจา
จ.กาญจนบุรี

สถานที่จัดงาน : ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
วันที : 16 – 17 กรกฎาคม 2562

ชมขบวนแห่เทียนยิ่งใหญ่ตระการตาจาก 21 หมู่บ้าน โดยชาวบ้านในแต่ละหมู่บ้านจะช่วยกันประดิษฐ์ตกแต่งต้นเทียนแล้วส่งเข้าประกวด และยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ตามประเพณี อีกด้วย อาทิ การประกวดธิดาเทียน การแสดงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละตำบล การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป เป็นต้น


6.  งานแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ที่ตลาดลาดชะโด
จ.อยุธยา

สถานที่จัดงาน : ตลาดลาดชะโด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที : 16 กรกฎาคม 2562

ไฮไลท์ของงาน คือ การชมขบวนเรือแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม ประดับด้วยดอกไม้นานาชนิด โดยเรือทุกลำจะแล่นมาตามคลองบางคี่ หรือ คลองลาดชะโด แล้วมาหยุดที่ตลาดชะโด เพื่อนำเทียนไปถวายที่วัดชะโดต่อไป

นอกจากนี้ยังมีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การประกวดหน้าบ้านหน้ามองริมคลองลาดชะโด ประกวดเทพีชาดชะโด การละเล่นพื้นบ้านลาดชะโด การจัดแสดงภาพถ่ายวิถีชีวิตชาวลาดชะโด และการจำลองบรรยากาศตลาดน้ำลาดชะโด

7. 118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชันขวัญแผ่นดิน
จ.อุบลราชธานี

สถานที่จัดงาน : ทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ : 12 – 17 กรกฎาคม 2562

ประเพณีงานแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นประจำทุกปี โดยวัดต่าง ๆ จะมีช่างมาแกะสลักเทียนพรรษาเป็นรูปลวดลายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและข้อคิดทางธรรมะ จากนั้นจึงส่งขบวนต้นเทียนที่แกะสลักเข้าประกวด

สำหรับปีนี้ใช้ชื่องานว่า “118 ปี เทียนพรรษา เทิดราชาขวัญแผ่นดิน” มีกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 1 – 17 กรกฎาคม 2562 เยือนชุมชนคนทำเทียน ณ คุ้มวัดต่าง ๆ

วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและผ้าอาบน้ำฝนพระราชทาน
และ พิธีเปิดงานเทศกาลประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ หน้าศาลหลักเมือง

วันที่ 12 – 17 กรกฎาคม 2562
ถนนสายเทียน และงานอุโมงค์เทียน ณ หน้าศาลหลักเมือง ทุ่งศรีเมือง

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562
ชมการประกวดหนูน้อยเทียนพรรษาอุบลราชธานี ณ หน้าศาลหลักเมือง

วันที่ 15 กรกฎาคม 2562
ชมประกวดสาวงามเทียนพรรษา ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์

วันที่ 16 กรกฎาคม 2562
เวลา 18.00 น. กิจกรรมรวมเทียนโชว์ต้นเทียนทุกต้น ณ บริเวณรอบทุ่งศรีเมือง และพิธีมหาเวียนเทียน วันอาสาฬหบูชา ณ วัดศรีอุบลรัตนาราม

วันที่ 17 กรกฎาคม 2562
เวลา 08.30 – 12.00 น. ชมขบวนแห่เทียนพรรษาที่สวยงามตระการตา ประกอบด้วย เทียนพรรษาประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์ และเทียนโบราณ ตามเส้นทางถนนอุปราช-ถนนชยางกูร ซึ่งมีการแสดง 5 จุด คือ

1. หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม
2. ศาลากลางหลังเก่า
3. หน้าโรงแรมบัวบูติก
4. หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ (กิโลศูนย์)
5. หน้าปั้มน้ำมัน Esso

วันที่ 16 – 17 กรกฎาคม 2562
เวลา 19.00 น. ชมการแสดงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน ประกอบ แสง สี เสียง และขบวนเรือชักพระ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ บริเวณหน้าศาลากลาง (หลังเก่า)

8. งานมหกรรมแห่เทียนพรรษา
และตักบาตรบนหลังช้าง จ.สุรินทร์

สถานที่จัดงาน : ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ และอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดี
วันที่ : 15 – 16 ก.ค. 2562

ชมริ้วขบวนแห่เทียนพรรษา พร้อมขบวนแห่ช้างสุดยิ่งใหญ่ ประกอบด้วย ขบวนช้างประดับไฟ ขบวนช้างเทิดพระเกียรติ ขบวนช้างพระเถระชั้นผู้ใหญ่ และพลาดไม่ได้กับไฮไลท์งานบุญใหญ่ ในเช้าวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 ร่วมตักบาตรบนหลังช้าง หนึ่งเดียวในโลก ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง

 ขอบคุณรูปภาพจาก : Thailand Festival, tiewpakklang, PR-Ubon ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี