see you again ขอเจอเธออีกสักครั้ง มูความรัก เจดีย์ชเวดากอง เจ้าแม่กวนอิม

ปักหมุด 8 จุด มูความรัก โซนเอเชีย ขอพรรอบทิศ สละสิทธิ์ความโสด

MTHAI จะมาชี้เป้า 8 จุด มูความรัก โซนเอเชีย ที่ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน เราจะตามไปมูให้มันรู้กันไปเลยว่า มูความรักมารอบทิศยังจะไม่มีสิทธิ์สละคาน!!!

Home / TRAVEL / ปักหมุด 8 จุด มูความรัก โซนเอเชีย ขอพรรอบทิศ สละสิทธิ์ความโสด

เข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว High Season แบบนี้ คนโสดหน้าหนาว อาจจะยิ่งหนาวเข้าไปจับขั้วหัวใจ แต่ไม่เป็นไร MTHAI จะมาชี้เป้า 8 จุด มูความรัก โซนเอเชีย ที่ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน เราจะตามไปมูให้มันรู้กันไปเลยว่า มูความรักมารอบทิศยังจะไม่มีสิทธิ์สละคาน!!! แต่ก่อนจะไปมูอื่นไกล มาขอพรความรักกันใกล้ๆ ในกรุงเทพกันก่อน ร่ำลือกันมาว่าศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก

ปักหมุด 8 จุดมูความรักโซนเอเชีย

หม่าโจ้ว

หม่าโจ้ว ปางจุ้ยบ๊วยเนี้ย

1.เจ้าแม่หม่าโจ้ว ที่ ล้ง1919

“เจ้าแม่หม่าโจ้ว” หรือ “เจ้าแม่ทับทิม” เป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่ตั้งอยู่คู่กับท่าเรือ “ฮวย จุ่ง ล้ง” หรือท่าเรือ ล้ง1919 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ.2393 (ค.ศ.1850) สมัยรัชกาลที่ 4 มาจนถึงปัจจุบันกว่า 170 ปี เป็นเทพอุปถัมภ์การเดินเรือทางทะเล
ศาลเจ้ามีองค์เจ้าแม่หม่าโจ้วประดิษฐาน 3 ปาง ได้แก่

 • ปางเด็กสาว หรือ ปางจุ้ยบ๊วยเนี้ย นิยมมาขอพรการเรียน การศึกษา และคู่ครอง
 • ปางผู้ใหญ่ หรือ ปางให่ตั้งหม่า นิยมมาขอพรค้าขาย เงินทอง
 • ปางเทพ หรือ ปางเทียนโหวเชี่ยบ้อ นิยมมาขอพรสุขภาพ ความร่ำรวย

คาถาบูชาเจ้าแม่หม่าโจ้ว (คลองสาน)

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะฯ (ท่อง 3 จบ)
อิมัง สัจจะวาจัง อะธิษฐามิ
อิติอิวิญาญะ อามานิมา นิมามา
เมตตา ธะนัง ลาภัง สัพพะคุนัง
อาคังฉะ โมมหิ
(ท่อง 5 จบ)

ที่อยู่ : 248 ถ. เชียงใหม่ คลองสาน กรุงเทพ
Google map : https://maps.app.goo.gl/5EKAUzWipUaeot88A
เวลาเปิด – ปิด : 10.00 น. – 18.00 น. (ไม่มีค่าเข้าชม)
พร้อมบริการที่จอดรถ

เจ้าแม่กวนอิม

2. ศาลเจ้าแม่กวนอิม มูลนิธิเทียนฟ้า

มูลนิธิเทียนฟ้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2445 เป็นมูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทย โดยการรวมตัวของกลุ่มชาวจีน 5 ภาษา เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ได้รับการรักษาพยาบาล มีทั้งการรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนจีน ภายในมูลนิธิแห่งนี้มีศาลรูปเคารพของ เจ้าแม่กวนอิม พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ปางประทานพร ประดิษฐานเป็นเทพเจ้าองค์ประธาน ซึ่งชาวพุทธนิกายมหายาน ได้ให้ความเคารพนับถือต่อพระโพธิสัตว์นอกเหนือจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเชื่อว่าพระโพธิสัตว์คือผู้ที่ตรัสรู้แล้ว เพียงแต่ยังไม่เข้าสู่พุทธภูมิ จนกว่าจะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเสียก่อน ในบรรดาพระโพธิสัตว์ที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธามากพระองค์หนึ่งคือ พระอวโลกิเตศวร พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา หรือที่ชาวจีนเรียกกันว่า กวนซีอิม หรือ กวนอิมผู่สัก ซึ่งแปลว่า พระโพธิสัตว์ผู้เงี่ยหูฟังโลก

เจ้าแม่กวนอิม องค์นี้เป็นไม้แกะสลัก ศิลปะแบบราชวงศ์ถัง สันนิษฐานว่าได้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ซ่ง เมื่อประมาณ 800 – 900 ปีที่ผ่านมา ได้ถูกอัญเชิญมาจากประเทศจีนเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2501 มาประดิษฐานที่บริเวณ มูลนิธิเทียนฟ้า เพื่อให้ประชาชนได้สักการะบูชา โดยทั่วไปสามารถขอพรได้ทุกด้าน ทั้งสุขภาพ การงาน การเงิน ครอบครัวและความรัก รวมไปถึงการขอลูก

*** ทริกการขอพรเจ้าแม่กวนอิมให้สัมฤทธิ์ผลได้ง่ายและเร็วก็คือ “ให้กินมังสวิรัติหรือกินเจ” ถวายแด่องค์ท่าน

ของไหว้

 • ดอกบัวสีชมพูหรือสีขาว หรือจะใช้ดอกมะลิก็ได้
 • ผลไม้มงคล
 • ซาลาเปาซิ่วท้อ
 • ประคำ 1 เส้น
 • ธูป 9 ดอกและเทียน 1 คู่

คาถาบูชาเจ้าแม่กวนอิม

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะฯ (ท่อง 3 จบ)

นะโมกวงซิอิม ผ่อสัก นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (กราบ)
นำโมฮูก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต
โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต
ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจเอียง ห่วยอุ่ยติ๊ง
นำโมม่อออป่อเยี๊ยปอล้อบิ๊ก (กราบ)
(ท่อง 3 จบ)

เจดีย์ชเวดากอง

3. เจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon Pagoda) ย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองประเทศเมียนมา ซึ่งแขกไปใครมาก็เป็นต้องแวะชมความงามและกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากพระมหาเจดีย์องค์นี้ถึงจะเรียกได้ว่ามาถึงเมียนมาอย่างแท้ทรู ซึ่งที่นี่ก็มีจุดมูความรัก สามารถขอพรเรื่องคู่ครองจากองค์พระมหาเจดีย์ชเวดากอง หรือหากต้องการขอลูก ก็สามารถมาขอได้ที่ “รูปปั้นเทวดาอุ้มเด็ก” โดยสถูปอยู่ที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เชื่อกันว่า ใครที่มีลูกยากให้มาขอพรจากท่าน

วิธีขอพร

ชาวเมียนมานิยมมาไหว้ขอพรถึงคู่รักที่ต้องการ (เอ่ยนึกถึงตามลักษณะที่วาดฝันไว้) พร้อมรดน้ำพระและเทวดาประจำวันเกิดของตัวเอง เพื่อเพิ่มความเป็นสิริมงคล

วิธีขอพรแบบไทย สวดมนต์และตั้งจิตอธิษฐานถึงคู่แท้ของตน ขอให้ได้พบเจอในเร็ววัน พร้อมกราบสักการะต่อมหาเจดีย์ ณ ลานสัมฤทธิ์ผลหรือลานอธิษฐาน

นอกจากนี้ยังมีสถูปที่มีพระพุทธรูปปางยืน นิ้วชี้ด้านขวาชี้ลงดิน ซึ่งชาวพม่าก็มักมาขอพรกันตรงจุดนี้ด้วย เพราะเชื่อว่าถ้าใครโชคดีและพรที่ขอมีเกณฑ์สำเร็จ ก็จะเห็นปลายนิ้วชี้ของพระพุทธรูปนี้มีหยดน้ำไหลมาตามนิ้ว จึงมีคนพยายามจ้องมองที่ปลายนิ้วชี้ที่ชี้ลงพื้นดินอย่างใจจดใจจ่อ

Google map : https://maps.app.goo.gl/CiwqUAksdZfMtASS6
เวลาเปิด – ปิด : 04.00 น. – 22.00 น.

ศาลเจ้าแม่กวนอิม

4.วัดเจ้าแม่กวนอิม สิงคโปร์

อีกหนึ่งจุดมูที่สิงคโปร์ ที่ขึ้นชื่อเรื่องเซียมซีและการขอพรความรักจากองค์พระจุนทีโพธิสัตว์ เป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนานิกายมหายานเช่นเดียวกับพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ แต่มีคนรู้จักน้อยกว่า เชื่อกันว่าพระองค์เป็นพระพุทธมารดาภาคสัมโภคกาย (กายทิพย์) ของพระเจ้าห้าพระองค์ในภัทรกัปป์ปัจจุบันของเรา ทรงมีพระนามเต็มว่า “จุณฑิสัปตโกฏิพุทธภควตี” พระองค์ทรงมีบุญมีบารมีพ้นประมาณ อิทธิฤทธิ์สูงส่ง สามารถยังให้สรรพชีวิตสมปรารถนาได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านโลกียะหรือโลกุตตระ

คาถาบูชาพระจุนทีโพธิสัตว์

โอม เจอรี จูรี จุณฑี ซอฮา

Google map : https://maps.app.goo.gl/etgHbCfKCaeeihDz6
เวลาเปิด – ปิด : 08.00 น. – 16.00 น.

วัดหวังต้าเซียน

5.วัดหวังต้าเซียน ฮ่องกง

วัดหวังต้าเซียน หรือ วัดหว่องไท่ซิน หนึ่งในจุดมูของเหล่านักท่องเที่ยวชาวไทยและเป็นที่เคารพนับถือเป็นอย่างมากสำหรับชาวฮ่องกง ซึ่งตัววัดได้รับอิทธิพลมาจาก ลัทธิเต๋า ศาสนาพุทธ และขงจื้อ โดยหนึ่งในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นชื่อด้านความรัก คือ เทพผู้เฒ่าจันทรา หรือ หยุคโหลว ที่เหล่าโสดสายมูต้องมาทำพิธีผูกด้ายแดงเพื่อขอพรความรักจากท่านนั่นเองค่ะ การขอพรกับเทพเจ้าองค์นี้ต้องใช้ด้ายแดงผูกนิ้วเอาไว้ไม่ให้หลุดระหว่างพิธี เพราะชาวจีนเชื่อว่าด้ายแดงคือเส้นโยงโชคชะตาด้านความรัก สามารถทำได้ทั้งคนโสด และ คนมีคู่แล้ว คนโสดจะเป็นการขอพรให้เจอเนื้อคู่ ส่วนคนมีคู่ ก็จะช่วยทำให้มีรักมั่นคงและยืนยาว

วิธีขอพร (ระหว่างทำพิธี ระวังอย่าให้ด้ายแดงหลุดมือเด็ดขาด)

ผู้หญิง : ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง > เดินไปทางรูปปั้นเจ้าสาว > อธิษฐานขอคู่ที่เจ้าสาว > เสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง > เดินไปที่รูปปั้นเจ้าบ่าว > ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าบ่าว 3 ครั้ง *ระวังอย่าให้มือหลุด > หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ > ใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือกเป็นอันเสร็จขั้นตอน

ผู้ชาย : ไหว้ที่องค์ท่านเทพ 3 ครั้ง > เดินไปทางรูปปั้นเจ้าบ่าว > อธิษฐานขอคู่ที่เจ้าบ่าว > เสร็จแล้วให้ไหว้ 3 ครั้ง > เดินไปที่รูปปั้นเจ้าสาว> ใช้มือลูบที่เท้าเจ้าสาว 3 ครั้ง *ระวังอย่าให้มือหลุด> หลังจากนั้นให้ปล่อยมือออกได้ > ใช้ด้ายแดงผูกไว้ที่เชือกเป็นอันเสร็จขั้นตอน

การเดินทาง : นั่ง MTR ลงที่สถานี Wong Tai Sin ทางออก B2
Google map : https://maps.app.goo.gl/t4EGDF9oRi5NVw9B6
เวลาเปิด – ปิด : 07.30 น. – 16.30 น.

ศาลเจ้าโตเกียว ไดจินกุ

6.ศาลเจ้าโตเกียว ไดจินกุ ญี่ปุ่น

อีกหนึ่งจุดมูขอคู่ครองที่เหมาะสม คือ ศาลเจ้าโตเกียว ไดจินกู 1 ใน Top 5 ศาลเจ้าในโตเกียวที่เด่นเรื่องการขอพรความรัก ความสัมพันธ์และการแต่งงาน โดยจุดเริ่มต้นคือในปี 1900 ได้มีการจัดพิธีแต่งงานแบบชินโตขึ้นเป็นครั้งแรกที่ศาลนี้ จึงทำให้เป็นที่รู้จักกันในฐานะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้านความสัมพันธ์และการแต่งงาน โดยในศาลนี้ประดิษฐานเทพเจ้าอามาเทราซุกับเทพเจ้าโทโยเกะ และยังบูชาเทพเจ้าอื่น ที่มีหน้าที่ดูแลการสร้างและการเติบโตของทุกสรรพสิ่งอีก 3 องค์ด้วย โดยสามารถขอพรเรื่องคู่ครองได้ทั้งคนโสดและคนมีคู่แล้วเพื่อให้มีความรักที่มั่นคง ยั่งยืน หวานชื่นนั่นเองค่ะ จุดเด่นของศาลนี้คือ เซียมซีความรักที่ร่ำลือกันว่าแม่นสุดๆ (มีภาษาอังกฤษจ้า) และเครื่องรางความรักที่ติดอันดับ Best Seller ในหมู่สายมูอีกด้วยจ้า

วิธีขอพร ให้เริ่มจากการโค้งคำนับที่หน้าประตูทางเข้า จากนั้นชำระล้างมือด้วยน้ำ แล้วเดินเข้ามาด้านใน โค้งหน้าศาลเจ้าอีกครั้ง บริจาคเงิน 5 เยน โค้ง 2 ครั้ง ตบมือ 2 ครั้ง และโค้งอีก 1 ครั้งเป็นอันเสร็จพิธี

Google map : https://maps.app.goo.gl/7xJyeWXPiGbXaKmn9
เวลาเปิด – ปิด : 06.00 น. – 21.00 น.

ศาลเจ้าอิมาโตะ

7.ศาลเจ้าอิมาโตะ จินจะ (ศาลเจ้าแมวคู่) โตเกียว ญี่ปุ่น

ศาลเจ้าอิมาโตะ จินจะ หรือ ศาลเจ้าแมวคู่ ตั้งอยู่แถวอาซากุสะ กรุงโตเกียว โด่งดังเรื่องการขอพรความรัก ต้นกำเนิดตำนานแมวกวัก เราจึงเห็นสัญลักษณ์แมวคู่เต็มวัดไปหมดทั้งภายในและภายนอก โดยเทพเจ้าที่สถิตอยู่ในศาลเจ้าแห่งนี้ ยังเป็นเทพแห่งการแต่งงานอีกด้วย หากคู่ไหนมีแพลนจะแต่งงานกันลองมาขอพรให้มีชีวิตคู่ที่ความสุขกับเทพเจ้าในศาลเจ้าแห่งนี้ได้ ซึ่งหนึ่งในจุดเด่นสายมูของที่นี่คือ เครื่องรางและแผ่นเอะมะ (Ema หรือแผ่นไม้สำหรับเขียนคำอธิษฐานต่อเทพเจ้า) ของที่นี่จะเป็นรูปแมวและทำให้เป็นทรงกลม มีที่มาจากคำพ้องเสียงของคำว่าทรงกลมในภาษาญี่ปุ่น ที่แปลว่า ชะตาหรือสายสัมพันธ์ นั้นเองค่ะ

วิธีขอพร

หากจะขอคู่ก็เพียงยืนตั้งจิตอธิษฐานกันที่นี่ แล้วสั่นกระดิ่งเพื่อให้เทพเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของเรา จากนั้นให้เดินลงมาที่ด้านหน้าศาลเจ้าแล้วลูบรูปปั้นแมวกวักคู่ที่แกะจากหิน คนที่นี่เชื่อกันว่าหากมาลูบรูปปั้นนี้แล้วขอพรจะสมปรารถนา

Google map : https://maps.app.goo.gl/hKBoHY6RvnEADCno6
เวลาเปิด-ปิด : 09.00-17.00 น.

วัดหลงซาน

8.วัดหลงซาน ไทเป ไต้หวัน

ใครไปไต้หวัน ย่อมต้องรู้จักวัดนี้ โดยเฉพาะคนโสดสายมู บางคนถึงขั้นบินไปไต้หวันเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยทีเดียว โดยวัดหลงซานสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 17 โดยเป็นวัดพุทธ ผสมกับลัทธิเต๋ามาแต่เริ่มสร้าง วัดหลงซานผ่านภัยธรรมชาติและภัยสงครามมาหลายต่อหลายครั้ง ซึ่งครั้งหนักที่สุดก็คือคราวสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อปี ค.ศ. 1945 แต่ในขณะที่ตัววัดถูกทำลายอย่างหนัก องค์เจ้าแม่กวนอิมกลับรอดพ้นจากภัยสงครามมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ มาค่ะ มาไหว้ผู้เฒ่าจันทราที่วัดหลงซานกัน

วิธีขอพร

 1. จุดธูปสักการะที่กระถางธูปทั้งเจ็ด โดยเริ่มจากกระถางเจ้าแม่กวนอิม มาต่อที่กระถางธูปเทียนกง หลังจากนั้นเดินเข้าไปด้านใน ให้ไหว้จากขวาไปซ้ายสุด คือ กระถางธูปเทพบุ่นเชียง > กระถางธูปเทพสุ่ยเชียง > กระถางธูปเจ้าแม่ทับทิม > กระถางธูปเทพจู้เชิง > กระถางธูปเทพกวนอู และสิ้นสุดที่กระถางธูปเทพเฒ่าจันทรา
 2. เมื่อจุดถึงกระถางธูปใบที่เจ็ด ซึ่งตั้งอยู่หน้าศาลเจ้าเทพเฒ่าจันทรา ให้บอกวันเกิด, ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และลักษณะของคู่ครองที่อยากได้
 3. ขอด้ายแดงจากท่าน โดยโยนไม้เสี่ยงทาย ให้คว่ำอันหงายอัน 3 รอบ เท่านั้นถึงจะหยิบด้ายแดงได้ 1 เส้น
 4. ให้นำด้ายแดงไปวนขวา 3 รอบบนกระถางธูปเพื่อให้ซับควันธูปเพิ่มความขลัง ตามความเชื่อที่ว่าด้ายแดงจะไปผูกคนที่เป็นเนื้อคู่เราให้ได้มาเจอกัน
 5. เดินครบแล้วให้ไปที่หน้าศาลเจ้าและบอกวันเกิด, ชื่อ – นามสกุล, ที่อยู่ และอธิษฐานอีกครั้งเป็นอันจบพิธี
 6. นำด้ายแดงพกติดกระเป๋าไว้ตลอด จะพบเนื้อคู่ตามที่ขอ

การเดินทาง : นั่ง MRT สายสีน้ำเงิน ไปลงสถานี Longshan temple ออกประตู 1 เลี้ยวขวา เดินตามป้ายไปไม่เกิน 5 นาทีก็ถึงวัดหลงซาน
Google map : https://maps.app.goo.gl/Dzgp8E39Us6eYiaU7
เวลาเปิด-ปิด : 06:00 น. – 22:00 น.

See you again

การจากลาคือเรื่องยากทำใจ
การลืมคือเรื่องที่ต้องใช้เวลา
การได้เจอกันอีกครั้ง คือเรื่องเหลือเชื่อ ?

พบเรื่องราวความรักที่อบอวลไปด้วยความรู้สึกรัก พราก จาก ลา และการรอที่จะได้กลับมาพบกันอีกครั้ง “See You Again ขอเจอเธออีกสักครั้ง”

ภาพยนตร์ของคนไม่ลืมรักแท้
นำแสดงโดย ”ตู่-ภพธร สุนทรญาณกิจ“ และ ”สตาร์-ศรัณย์ลภัส คำพา“
กำกับการแสดงโดย “อ๊อฟ-พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง“
ดูได้แล้วที่แอป MONOMAX ที่เดียวเท่านั้น
https://www.monomax.me/qr/26Gh