ชุมพร วัดพระบรมธาตุสวี โบราณสถาน

วัดพระบรมธาตุสวี 1 ใน 4 จตุธรรมธาตุแห่งท้องทะเลอ่าวไทย

วัดพระบรมธาตุสวี เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในอำเภอสวี จังหวัดชุมพร ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 700 ปี ควรค่าแก่การมาสักการะ ขอพร และชมความงดงามขององค์เจดีย์ โดยถูกจัดให้เป็น 1 ใน 4 จตุธรรมธาตุแห่งท้องทะเลอ่าวไทย อันได้แก่…

Home / TRAVEL, ชุมพร / วัดพระบรมธาตุสวี 1 ใน 4 จตุธรรมธาตุแห่งท้องทะเลอ่าวไทย

วัดพระบรมธาตุสวี เป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ในอำเภอสวี จังหวัดชุมพร ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 700 ปี ควรค่าแก่การมาสักการะ ขอพร และชมความงดงามขององค์เจดีย์ โดยถูกจัดให้เป็น 1 ใน 4 จตุธรรมธาตุแห่งท้องทะเลอ่าวไทย อันได้แก่ “พระบรมธาตุสวี” วัดพระบรมธาตุสวี อ.สวี จ.ชุมพร, “พระบรมธาตุไชยา” วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี,“พระบรมธาตุเมืองนคร” วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และ “พระมหาธาตุเจดีย์บางแก้ว” วัดเขียนบางแก้ว อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง นั่นเองค่ะ

ที่นี่เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุติกนิกาย เป็นวัดที่มีความสงบ สะอาด และร่มเย็น เหมาะแก่การมาเจริญสติ สวดมนต์ ปฏิบัติธรรมยิ่งนัก โดยในช่วง กรกฎาคมของทุกปี จะมีพิธีสมโภชผ้าพระราชทาน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือได้ว่าเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวชุมพรอีกแห่งหนึ่ง

วัดพระบรมธาตุสวี

พระบรมธาตุสวี

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ส่วนด้านหน้าพระธาตุติดกับแม่น้ำสวี ในบริเวณวัดพระบรมธาตุสวี มีตำนานเล่าถึงประวัติการสร้างพระบรมธาตุสวีว่า

ปี พ.ศ. 1803 เมื่อครั้งที่ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชเสด็จยกทัพมาพักที่ วัดร้างแห่งหนึ่งในเขตอำเภอสวีได้พบกาเผือกและกาฝูงหนึ่งเกาะอยู่บนกองอิฐกระพือปีกและส่งเสียงร้อง พระองค์จึงให้รื้อเศษกองอิฐที่กองทับถมกันออก ทำให้พบฐานเจดีย์ใหญ่ เมื่อขุดลึกลงไปจึงพบผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ จึงให้แม่ทัพนายกองไพร่พลช่วยกันสร้างเจดีย์ขึ้นมาใหม่ พระราชทานนามเจดีย์นั้นว่า “พระบรมธาตุกาวีปีก” ต่อมาคำว่า “ปีก” ถูกตัดหายไปเรียกกันว่า “พระธาตุกาวี” ครั้นนานเข้า คำจึงกร่อนลงไปกลายเป็น “พระธาตุสวี”

วัดพระบรมธาตุสวี ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 127 ง เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2544 และได้รับการบูรณะเมื่อพุทธศักราช 2559

วัดพระบรมธาตุสวี

พระบรมธาตุสวี มีลักษณะทางศิลปกรรมแบบเดียวกับ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ซึ่งคาดว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการซ่อมแซมบูรณะหลายต่อหลายครั้ง จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2459 ที่องค์พระธาตุพังลงมา จึงเกิดการบูรณะครั้งใหญ่ขึ้น ปัจจุบันองค์เจดีย์มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูง 14.25 เมตร กว้างด้านละ 8.50 เมตร ประดับด้วยเสา 6 ต้น ตกแต่งด้วยรูปปั้นช้างโผล่ศีรษะโดยมีขาหน้าค้ำเจดีย์อยู่ด้านละ 3 ซุ้ม สลับกับรูปยักษ์ถือกระบอง และมีเจดีย์องค์เล็กจำลองแบบจากเจดีย์องค์ใหญ่ตั้งอยู่รอบฐานทั้ง 4 มุม องค์เจดีย์มีลักษณะทรงระฆังคว่ำประดับกระเบื้องโมเสกสีทอง ด้านบนประดับด้วยเสาหารก้านฉัตร บัวเถา ปล้องฉัตรเจ็ดชั้น ชั้นบนสุดมีปลียอดและเม็ดน้ำค้าง เรียงตามแนวระเบียงทั้ง 4 ทิศประมาณ 105-110 องค์ ด้านในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ระเบียงคต

ศาลพระเสื้อเมือง

ก่อนที่พระเจ้าศรีธรรมาโศกราช จะเสด็จยกทัพกลับ ทรงห่วงใยพระบรมธาตุว่าจะไม่มีผู้ดูแลรักษา จึงสั่งเรียกบรรดาทหารในกองทัพที่กำลังนอนหลับสนิท ในขณะนั้นมีทหารคนหนึ่งชื่อเมือง ขานรับ พระองค์จึงมีรับสั่งถามว่าต้องการดูแลรักษาพระบรมธาตุแห่งนี้ไหม นายเมืองขานรับอาสา พระองค์จึงสั่งให้ทหารตัดศีรษะนายเมืองเซ่นบวงสรวงไว้ในศาลเพียงตา

ศาลพระเสื้อเมือง

ศาลนี้จึงได้ขนานนามว่า “ศาลพระเสื้อเมือง” อยู่คู่พระบรมธาตุสวีสืบมา และยังคงเป็นที่นับถือศรัทธาของชาวไทยเชื้อสายจีนต่างล้วนให้ความเคารพศาลพระเสื้อเมืองในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้รับการบูรณะเมื่อพุทธศักราช 2559

ศาลพระเสื้อเมือง

วัดพระบรมธาตุสวี อยู่ห่างจากตัวเมืองชุมพรประมาณ 35 กิโลเมตร ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 41 และขับตรงไปเป็นระยะทาง 35 กิโลเมตร จากนั้นให้กลับรถที่ใต้สะพานข้ามแม่น้ำสวี ขับไปอีก 500 เมตร ตัววัดจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ

ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 5 ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
พิกัด : https://goo.gl/maps/oRXS4uDaaUh56CvA7
เปิดให้เข้าชม : 08.00-16.30 น.

X