ประเพณีสุรินทร์ ประเพณีแซนโฎนตา

ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ แห่งอีสานใต้ เมืองสุรินทร์

            จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับ  ประเพณีแซนโฎนตา แห่งอีสานตอนใต้ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเส้นไหว้บูชาบรรพบุรุษ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ลูกหลานได้มารวมตัวกันเพื่อบูชาบรรพบุรุษที่จากไป             ประเพณีวันแซนโฎนตา หรือ งัยเบ็ณฑ์ธม (วันสารท์ใหญ่) ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งที่มีความสำคัญ…

Home / TRAVEL / ประเพณีแซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ แห่งอีสานใต้ เมืองสุรินทร์

            จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สำหรับ  ประเพณีแซนโฎนตา แห่งอีสานตอนใต้ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเส้นไหว้บูชาบรรพบุรุษ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้ลูกหลานได้มารวมตัวกันเพื่อบูชาบรรพบุรุษที่จากไป

            ประเพณีวันแซนโฎนตา หรือ งัยเบ็ณฑ์ธม (วันสารท์ใหญ่) ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งที่มีความสำคัญ และสืบสานมายามนานนับ 1,000 ปี ของชาวเขมร ที่แสดงออกถึงวความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นความรัก ความผูกพัน  ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณของสมาชิกในเครือญาติและชุมชน

               โดยจะประกอบพิธีกรรมตรงกับวันแรม ๑๔ เดือน ๑o ของทุกปี ซึ่งเมื่อถึงวันนนั้นลูกหลาน ญาติพี่น้อง ก็จะมารวมตัวกันในถิ่นฐาน ไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกล เพื่อทำพิธีบูชาบรรพบุรุษ หรือ แซนโฎนตา เป็นประจำทุกปี

ปีนี้จัดขึ้นวันที่ 22 กันยายน 2565 จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับองนค์การบริหารส่วงนจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดงานประเพณี แซนโฎนตา บูชาบรรพบุรุษ ประจำปี โดย นายสุวพงศ์ กิติภัทร์พิบูลย์ ผู้ว่าราลการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธาน ในพิธีเปิดงาน

หลังจากกราบสักการะศาลหลักเมือง ก็จะมีพิธีแห่งรอบเมือง โดยใช้สัตว์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองสุรินทร์ อย่าง ช้าง มาเป็นสีสันในพิธีแห่งครั้งนี้ด้วย ซึ่งเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่และสวยงาม มีผู้คนทั้งในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมงานจำนวนมาก

กิจกรรมภายในงาน

  • จัดแสดนิทรรศการมีชีวิตประวัติความเป็นมาของประเพณีแซนโฎนตาและการสาธิต
  • จัดกิจกรรมการแข่งขันขุดมะพร้าว
  • จัดแสดงการประกวดห่อข้าวต้มหมัดใบมะพร้าว
  • จัดแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่น กันตรคม มโหรี เจรียง รำมวยไทย
  • จัดขบวนแห่งกระเชอโฎนตาและเครื่องจูนโภนตาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ
  • พิธีจูนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ หัวหน้าภาคส่วนและผู้อาวุโสจังหวัด
  • พิธีแซนโฎนตาบูชาบรรพบุรุษต่อหน้าพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง เพื่อเป็นพิธีบูชาบรรพบุรุษที่ล่วงลับ

ขบวนแห่ประเพณีแซนโฎนตา

 กิจกรรมแข่งขุดมะพร้าว

ทำความรู้จักกับประเพณี แซนโฎนตา ของเมืองอีสานใต้ สุรินทร์

ประเพณีแซนโฎนตา เป็นประเพณีหนึ่งที่มีความสำคัญ และปฏิบัติสืบทอดติดต่อกันมายาวนาน นับเป็นพัน ๆ ปีของชาวเขมร ที่แสดงออกถึงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นความรัก ความผูกพัน ความกตัญญูรู้คุณ ของสมาชิกในครอบครัวเครือญาติ และชุมชน โดยจะประกอบพิธีกรรมตรงกับวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นลูก หลาน ญาติ พี่น้องที่ไปประกอบอาชีพ หรือตั้งถิ่นฐานอยู่ที่อื่น ไม่ว่าจะใกล้ หรือไกลจะต้องเดินทางกลับมารวมญาติ เพื่อทำพิธีแซนโฎนตา เป็นประจำทุกปี แซนโฎนตาเป็นภาษาเขมร

แซน หมายถึง การเซ่น การเซ่นไหว้ การบวงสรวง
โฎนตา หมายถึง การทำบุญให้ปู่ย่า ตายาย หรือ บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว
ประเพณีแซนโฎนตา จึงหมายถึง ประเพณีการเซ่นไหว้ผีบรรพบุรุษ ที่นับได้ว่าเป็นประเพณีสำคัญที่คนไทยเชื้อสายเขมร มีการสืบทอดกันมาเป็นระยะเวลานาน

ขั้นตอนการประกอบพิธีกรรมแซนโฎนตา มีดังนี้
     ๑. การเตรียมอุปกรณ์เครื่องเซ่นไหว้
     ๒. การเซ่นไหว้ศาลปู่ตาประจำหมู่บ้าน
     ๓. การเซ่นไหว้ศาลพระภูมิประจำบ้าน
     ๔. การประกอบพิธีกรรมแซนโฏนตาที่บ้าน
     ๕. การประกอบพิธีกรรมบายเบ็น
     ๖. การประกอบพิธีกรรมที่วัด

อัตลักษณ์ (ที่โดดเด่น)
          เตรียมทำอาหาร คาว หวาน และข้าวของที่ได้จากการเตรียมไว้ก่อนหน้านี้ มาจัดวางสำหรับลงในกระเชอที่เรียกว่า กันจือเบ็น(กระเชอเบ็น) โดยมีการจัดวางอย่างสวยงามไม่ว่าจะเป็น ข้าวต้มทั้งสองอย่างดังที่กล่าวแล้ว ปลา ไก่ เนื้อหมู วัว ย่าง ผลไม้ ผัก ขนมนมเนย อาหารแห้งต่างๆ ที่จำเป็น อัญเชิญวิญญาณของบรรพบุรุษ มากินของเซ่นโดยทั่วกัน เมื่อทำพิธีเสร็จแล้วลูกหลานญาติพี่น้องก็จะนำอาหารเครื่องเซ่นต่าง ๆ มารับประทานร่วมกัน เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ในหมู่ลูกหลาน ญาติมิตร เพราะหนึ่งปี มีครั้งเดียว ลูกหลานที่ไปอยู่หมู่บ้านอื่นหรือต่างจังหวัดจะได้รู้จักคุ้นเคย

ความสำคัญและคุณค่าทางสังคมและทางจิตใจที่มีในวิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน นั้นๆ 
          นอกจากประเพณีแซนโฏนตาจะเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผีบรรพบุรุษ ปู่ย่า ตายาย พ่อแม่ จุดมุ่งหมายรองของการออกกุศโลบายของบรรพบุรุษ คือ การแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีของลูกหลานที่แสดงต่อผู้มีพระคุณที่ล่วงลับไปแล้ว และเพื่อให้ลูกหลาน ญาติมิตรจะได้มารู้จักกันสร้างความสามัคคี สร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน (:พิพิธภัณฑ์แห่งชาติสุรินทร์)

X