จังหวัดบึงกาฬ ที่เที่ยวบึงกาฬ บึงกาฬ บึงโขงหลง หาดคำสมบูรณ์ เที่ยวไทย

8 ข้อรู้จัก บึงโขงหลง ที่เที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ

บึงโขงหลง พื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ ที่เที่ยวบึงกาฬใกล้ หาดคำสมบูรณ์ เจดีย์หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล เจดีย์หลวงปู่วัง ฐิติสาโร พระแกะสลักบนหน้าผาภูลังกา

Home / TRAVEL / 8 ข้อรู้จัก บึงโขงหลง ที่เที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ

รู้จัก บึงโขลงหลง 1 ใน 8 อำเภอของจังหวัดบึงกาฬ ที่นี่ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ (Wetland of International Importance) อันดับที่ 1,098 ของโลกด้วย อีกทั้งยังใกล้แหล่งท่องเที่ยวสวยงามหลายที่

บึงโขงหลง ที่เที่ยวจังหวัดบึงกาฬ ใกล้แหล่งท่องเที่ยวสวยงามหลายที่

1.บึงโขงหลง เป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ มีเนื้อที่ 8,062ไร่ มีความยาวประมาณ 13 กิโลเมตร กว้างประมาณ 2 กิโลเมตร ต้นน้ำของบึงโขงหลงเกิดจากภูวัวและภูลังกาไหลมารวมกันลงสู่แม่น้ำสงคราม และลงสู่แม่น้ำโขงในที่สุด

2.ในปี พ.ศ. 2523 บึงโขงหลง ได้รับการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง

3.วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2529 บึงโขงหลงได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น กิ่งอำเภอบึงโขงหลง และยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอบึงโขงหลง วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2536

4.ปี พ.ศ. 2544 บึงโขงหลงได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำระดับนานาชาติ (Wetland of International Importance) อันดับที่ 1,098 ของโลก เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำ นกน้ำ และพืชน้ำนานาชนิด

5.เดิมที่บึงโขงหลง มีพื้นที่ส่วนหนึ่งติดแม่น้ำโขง แต่เดิมเป็นอำเภออยู่ในเขตการปกครองของจังหวัดหนองคาย หลังจากพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 18 ก เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 แยกพื้นที่ 8 อำเภอได้แก่ บึงกาฬ เซกา โซ่พิสัย บุ่งคล้า บึงโขงหลง ปากคาด พรเจริญ และศรีวิไล ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคายรวมตั้งขึ้นเป็นจังหวัดบึงกาฬ อำเภอบึงโขงหลงจึงกลายเป็น 1 ใน 8 อำเภอของจังหวัดบึงกาฬตั้งแต่บัดนั้นมา

6.บริเวณบึงโขงหลงยังมี “หาดคำสมบูรณ์” สถานที่สวยงามที่เป็นหาดทรายทอดยาว เป็นจุดท่องเที่ยวที่เหมาะนั่งพักผ่อนหย่อนใจ มีบริการห่วงยาง บานานาโบ๊ต และร้านอาหารให้บริการด้วย ทั้งยังสามารถชมวิวทิวทัศน์ของบึงโขงหลงโดยมีภูลังกาตั้งเด่นเป็นฉากหลังได้

7.สถานที่ท่องเที่ยวใกล้ๆ บึงโขงหลง อื่นๆ อาทิ เจดีย์หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล เจดีย์หลวงปู่วัง ฐิติสาโร พระแกะสลักบนหน้าผาภูลังกา น้ำตก และสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกหลายแห่ง

8.อำเภอบึงโขงหลง จำนวนประชากร (ปี2563) ทั้งหมด 37,671 คน แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 4 ตำบล 57 หมู่บ้าน ได้แก่

  1. บึงโขงหลง (Bueng Khong Long) 17 หมู่บ้าน
  2. โพธิ์หมากแข้ง (Pho Mak Khaeng) 16 หมู่บ้าน
  3. ดงบัง (Dong Bang) 11 หมู่บ้าน
  4. ท่าดอกคำ (Tha Dok Kham) 13 หมู่บ้าน

7.เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เชื่อกันว่ามีปรากฏการณ์คล้ายพญานาคเล่นน้ำในบึงโขงหลง สื่อมวลชนจำนวนมากได้เสนอข่าวดังกล่าว และมีการทำนายว่า วันออกพรรษาจะมีปรากฏการณ์พญานาคเล่นน้ำในบึงโขงหลงอีก และอาจจะเกิดปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคในบึงโขงหลง ซึ่งโดยทั่วไปบั้งไฟพญานาคจะขึ้นในแม่น้ำโขงในจังหวัดหนองคายในวันออกพรรษาของทุกปี

8.การเดินทาง จากตัวเมืองบึงกาฬ ใช้ทางหลวงหมายเลข 212 (บึงกาฬ-นครพนม) จนถึงสี่แยกบ้านดงบัง ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 2026 เลยตัวอำเภอบึงโขงหลงประมาณ 4 กิโลเมตร จะพบสามแยกให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงชนบท บก.3009 (ทางไปบ้านชัยพร) ตรงไปอีก 3 กิโลเมตร ถึงบึงโขงหลง รวมระยะทางจากตัวเมืองบึงกาฬ 96 กิโลเมตร

แผนที่ไป บึงโขงหลง https://goo.gl/maps/BdiPYC5Pw1HbSuZS6

รวมภาพบรรยากาศความสวยงามของ บึงโขงหลง

ขอบคุณข้อมูลจาก : thai.tourismthailand, th.wikipedia.org/อำเภอบึงโขงหลง


MOMAX UV PEN PORTABLE SANITIZER เครื่องฉายแสง UV ฆ่าเชื้อโรคแบบพกพา

เครื่องฉายแสง UV ฆ่าเชื้อโรคแบบพกพา ช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ง่ายและรวดเร็วภายใน 10-30 วินาที มีหลอดไฟ LED 3 ดวง ที่ฉายแสง UV-C ได้มุมใช้งานที่กว้าง ให้สามารถสาดแสงทุกสิ่งรอบตัวคุณ

ราคา 1,690


X