ทำพาสปอร์ต สถานที่ทำพาสปอร์ต หนังสือเดินทาง

สถานที่ทำพาสปอร์ต อัปเดตล่าสุด 2564 ทั่วประเทศ เช็คก่อนไปเพื่อความชัวร์

ประกาศอัปเดตจาก กรมการกงสุล สถานที่ทำพาสปอร์ต อัปเดตล่าสุด! 2564 แนะนำให้ทุกคนจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าก่อนไป

Home / TRAVEL / สถานที่ทำพาสปอร์ต อัปเดตล่าสุด 2564 ทั่วประเทศ เช็คก่อนไปเพื่อความชัวร์

ประกาศอัปเดตจาก กรมการกงสุล เกี่ยวกับสถานที่ทำพาสปอร์ต การให้บริการของสำนักงานหนังสือเดินทางทั่วประเทศ ที่สำนักงานฯ ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และในส่วนภูมิภาคตามจังหวัดต่างๆ เริ่มตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ในช่วงนี้ยังมีการระบาดของโควิด-19 แนะนำให้ทุกคนจองคิวออนไลน์ล่วงหน้าก่อนไป มีสถานที่ทำพาสปอร์ตที่ไหนบ้างไปอัปเดตกันเลย

สถานที่ทำพาสปอร์ต อัปเดตล่าสุด! 2564

บริการ “ทำหนังสือเดินทาง” หรือ ทำพาสปอร์ต มีทั่วประเทศ สำหรับคนที่จะไปใช้บริการควรจองคิวออนไลน์ ซึ่งจองได้ที่ www.qpassport.in.th เพื่อความชัวร์และลดความเสี่ยงจากโควิด-19

และในส่วนของ บริการ “รับรองเอกสาร” มีที่ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ, สำนักงานสัญชาติและนิติกรณ์ MRT คลองเตย และสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ แนะนำให้จองคิวออนไลน์ผ่าน https://qlegal.consular.go.th

แนะนำการเตรียมเอกสารที่ห้ามลืม!!

ผู้ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับ ขอทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต

  1. บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุใช้งาน, บัตรข้าราชการ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง
  2. หากใครมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล หรือวันเดือนปีเกิด หรือข้อมูลอื่นใดที่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน อย่าลืมนำหลักฐานตัวจริงไปแสดงด้วย
  3. มีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปี ยื่นทำพาสปอร์ตเองได้ โดยเอกสารที่ต้องมี ได้แก่

  1. บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุใช้งาน หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง
  2. หนังสือยินยอมรับรองจากเขตหรืออำเภอ ที่ระบุการอนุญาติให้เดินทางไปต่างประเทศ
  3. บัตรประชาชนของผู้ปกครองพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้องมาด้วยให้เรียบร้อย
  4. ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ต้องนำหลักฐานตัวจริงไปแสดงกับเจ้าหน้าที่ด้วย
  5. มีค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

ข้อมูลจาก: ThaiConsular


MOMAX UV PEN PORTABLE SANITIZER เครื่องฉายแสง UV ฆ่าเชื้อโรคแบบพกพา

เครื่องฉายแสง UV ฆ่าเชื้อโรคแบบพกพา ช่วยฆ่าเชื้อโรคได้ง่ายและรวดเร็วภายใน 10-30 วินาที มีหลอดไฟ LED 3 ดวง ที่ฉายแสง UV-C ได้มุมใช้งานที่กว้าง ให้สามารถสาดแสงทุกสิ่งรอบตัวคุณ

ราคา 1,690


X