MONO29 เอาใจคอซีรีส์! ดีซี เลเจนด์ ออฟ ทูมอร์โรว์ คืนฟอร์มซีซั่น 5

MONO29 เอาใจคอซีรีส์! ดีซี เลเจนด์ ออฟ ทูมอร์โรว์ คืนฟอร์มซีซั่น 5

MONO29 เอาใจสาวกฮีโร่ค่ายใหญ่แห่ง DC เปิดโปรแกรม พรีเมี่ยม ซีรีส์ (Premium Series) ปล่อยซีรีส์ภาคต่อเรื่อง รวมพลคนเหนือมนุษย์ ปี 5 (DC’s Legend of Tomorrow Season 5)