ความคืบหน้า แนวทางการแยกกักตัวที่บ้าน / ในชุมชน

ความคืบหน้า แนวทางการแยกกักตัวที่บ้าน / ในชุมชน

ประเด็นสำคัญ กระทรวงสาธารณสุข ใช้มาตรการการแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) และการกักตัวในชุมชน (Community Isolation) เพื่อให้ผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย (สีเขียว) เข้าระบบการรักษาเร็ว แจกเครื่องวัดไข้ วัดออกซิเจนในเลือด…